Vrať se do hrobu

O současných městských subkulturách

Přehání to vaše adolescentní dcera s černými očními linkami i jinde než na očích? Skáče váš kluk parkour a nosí divné plandavé kalhoty? Přejí si vaše děti andělská křídla, longboard, maskot hejkala nebo se řežou žiletkou do zápěstí a našli jste u nich divné prášky s obrázky a není to acylpyrin? Možná mají jen obtíže běžného dospívajícího; anebo je vaše dítě součástí subkultury…
Nedávno naše televize odvysílala dokumentární cyklus o městských subkulturách Kmeny podle stejnojmenné knihy kolektivu autorů Vladimira 518 a Karla Veselého, která vyšla v roce 2011.


Kmeny, kultury, subkultury a klany tu byly, jsou a budou, spojeny s aktuální dobou a společností, nebo spíše vyhraňující se vůči jejím konvencím. Tak mohou některé subkultury přežívat desetiletí, znovu ožívat nebo rychle zanikat v závislosti na potřebě se distancovat od konformní platformy typu právní stát, totalitní režim, konzervativní společnost, nespravedlivá politika atp.
Specifické pro tyto kultury jsou pak styl hudby a módy, sdílené aktivity, hry, vlastní žargon, závislosti, umění atp.

Zatímco výše uvedená kniha zmapovala na 26 různých kultur, zde vám přinášíme jen krátký přehled těch nejrozšířenějších:

parkour1Hooligans

Tyto gangy, klany nebo taky tábory, jak se samy nazývají, bývají spojovávány především s fotbalovými utkáními jako radikální fanoušci, kteří se mohou od fanouškovské choreografie (nápisy, maskoty, hesla atp.) v kotli radikalizovat přes potyčky s fanoušky protihráčů až k brutálním střetům mezi gangy a výtržnictví. Počeštěný název chuligáni k nám dorazil z Anglie, kde hooligans původně označovalo výtržníky obecně.

Punk

Název také odkazující na výtržníky je především úzce spjat s hudebním stylem punk, punk-rock; stoupenci této subkultury se vymezují vůči všem normám, konkrétně pak proti nacismu a komunismu, politice atp. Vizuálně na sebe mohou upozorňovat vysokým čírem, robustními botami, piercingem a téměř ve všech subkulturách všudypřítomnými lebkami a hnáty.

Emo

Název vychází z emocí, ponuré romantiky, melancholie a důrazu na vlastní prožitky, které mohou být vyjádřeny stylem oblékání, ve kterém převažuje černá barva, výrazné tmavé líčení kolem očí a účesy s patkou. Tito lidé bývají velmi citliví a kreativní; distancují se od většinové společnosti, která se naopak snaží své pocity skrývat nebo nastavovat falešnou veselou tvář.

parkour2Goth(ic)

Tento vizuálně ponurý styl na vás dýchá smrtí nejen černou barvou a zálibou v morbidnějším líčení, piercingu, ale i kříži, řetězy, kovovými doplňky a dlouhými koženými plášti v kombinaci s krajkou, volány, korzety; historicky navazuje od 90. let 20. století na kulturu punku a inspiruje se pozdní gotikou, ale i impresionismem a renesancí; stoupenci poslouchají rock, death rock a post-punk.

Rap

Jako rytmické rýmování, hra se slovy a poezie byl rap adaptován afro-americkou kulturou a hudebním stylem hip hop; etymologie napovídá, že původní význam slova obsahoval výrazy jako uhodit, rychle mluvit a konverzovat.
Jen pro ilustraci si můžete přečíst jednu z mnoha básní rapujícího teprve dvanáctiletého Martina Herchela:

Days
:
Wow
Now
everybody says
it’s too many days
sometimes
mimes
in holes
are doles
it’s beautiful place
where’s tournaments and race
there’s not death with mace
beautiful stars in space.

parkour3Graffiti

Za kolébku tohoto stylu, původně spojovaného s hip hopem, se považuje New York. Patří mezi street art, jedná se o psaní, malbu, sprejování nejčastěji na fasády a zdi v městském prostředí, ale i škrabání (scratchiti) a leptání do jiných materiálů (plastikové zastávky MHD), od jednoduchých tagů (podpisů) na fasádách až po piecy (díla) třeba na legálních plochách.

Parkour

Fyzická aktivita, která vznikla ve Francii a u nás se dostává do povědomí od roku 2003, představuje umění se pohybovat a překonávat překážky v městském prostředí i přírodě. Zdokonaluje pohyblivost, orientaci v prostoru a nutí traceura přemýšlet o technikách skoků, přemetů a místě dopadu. V současnosti se krystalizuje i s parkourem spojená móda umožňující volný pohyb a komfort při skákání. (Fotografie z parkourového happeningu nám poskytl nadaný traceur, žák deváté třídy Martin Zeman.)

Hipster

Takto se označuje člověk snažící se o maximálně originální styl v opozici k mainstreamu. Zakládá si na nezávislém myšlení, odívání a vlastní celkové prezentaci.
Vypůjčím si opět postřeh mladého člověka – tentokrát z anglické eseje o módě – žačky deváté třídy Karolíny Křůmalové:
Today’s trend of clothes is called hipster. In the Czech Republic it’s favourite with age cathegory 12–18. Hipster is very extravagant. They wear lot of colours and girls wear short skirts and T-shirts with flowers, numbers, food. Boys look like girly because they wear skinny jeans and pink T-shirts, flowered T-shirts and shirts.

parkour4Slovníček:

Subkultura je minoritní skupina se specifickými kulturními znaky, které ji odlišují od většinové kultury. Přestože subkultura nese odlišné znaky v rámci životního stylu, chování, hodnot a norem, je nedílnou součástí této většinové kultury.
Subkultura vzniká vzájemnou interakcí jednotlivců stejného věku, sociálního postavení nebo stejné geografické lokace. V některých případech je vztah mezi minoritní a majoritní kulturou konfliktní – pokud daná subkultura dominantní kulturu popírá, vyvrací, či je s ní v rozporu, jedná se o tzv. kontrakulturu. S pojmem subkultura jsou spjaty také termíny dominantní kultura (kultura, která převládá a je akceptována většinovou populací) a scéna (prostředí, ve kterém se daná subkultura pohybuje).

Historie u nás:

V ČSSR spadala většina subkultur do tzv. undergroundu, jelikož byly tehdejším režimem silně potlačovány. Underground tvořil jakousi opozici k oficiální kultuře, tzv. kontrakulturu. Za zakladatele československého undergroundu je považován Ivan Martin Jirous. Český underground byl zaměřen především na literární, divadelní a hudební scénu.
Jednotlivé subkultury se začaly oficiálně projevovat až po revolučním roce 1989, kdy na ně přestal režim vyvíjet tlak a mohly se volně prezentovat.

Připravila Šárka Chlupová

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu