Mezi odměnou a trestem

Zdeněk Matějček

Image

Když začneme mluvit o trestech, napadne nás obyčejně nějaký ten pohlavek, který jsme jako děti od dobrých rodičů občas dostali, nebo nějaké domácí vězení. Když myslíme na odměny, napadne nás krabice bonbonů nebo kolo, které jsme dostali třeba za dobré vysvědčení. Obyčejně je to něco docela konkrétního, hmatatelného. Současně si ale hned představíme kamaráda, kterému pohlavek už dávno nebyl žádným trestem, a jiného, který se bonbonů už tolik namlsal, že ho žádná další dávka sladkostí nemohla přimět k tomu, aby domácí úkoly nenaškrábal jeden jako druhý.

Co je trestem pro jednoho, nemusí jím být pro druhého, ba věci mohou dojít tak daleko, že trest se stane "odměnou" nebo vyznamenáním. Představte si třeba partu výtržníků, která má své normy chování, které jsou v rozporu s obecně uznávanými normami společnosti. Důkazem, že se někdo zachoval jako správný člen party, je právě trest, kterým ho společnost podle svých norem postihuje. Větším hrdinou je ten, koho policie víc honí, kdo byl už víckrát vyšetřován, kdo už prošel nápravným řízením a má zkrátka "víc za sebou".

Co je to tedy - psychologicky vzato - trest? Trest zajisté není to, co jsme si jako trest pro dítě vymysleli, ale to, co dítě jako trest prožívá. Onen nepříjemný, tísnivý, zahanbující, ponižující pocit, kterého bychom se chtěli co nejdříve zbavit a kterému bychom se chtěli rozhodně pro příště vyhnout. Může se stát - a naštěstí se tak skutečně většinou děje - že je v podstatě shoda mezi tím, co vychovatel za trest pokládá a co dítě jako trest přijímá. Ale nemusí tomu tak být vždycky a úplně.

Analogicky se můžeme ptát, co je to odměna. Opět ne to, co jsme si jako odměnu vymysleli, ale co dítě jako odměnu přijímá. Onen příjemný, povznášející pocit uspokojení, který bychom si rádi co nejdéle podrželi a který bychom si rádi znovu zopakovali.

...

Rodinný život 1/2007 (úryvek)

Převzato z knihy "Po dobrém, nebo po zlém?" Vydalo nakladatelství Portál 2000

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu