Setkání

Věra Kulišťáková – sociální pracovnice, matka čtyř dětí

Sam byl moc milý chlapec. Však víš sám nejlépe, co se tě jeho matka naprosila, jak před tebou v slzách vylévala svou touhu po mateřství. A ty jsi ji vyslyšel. Dal jsi jí syna, který byl pro ni velkým požehnáním a potěšením. Samovi rodiče se velmi milovali a tys byl středem jejich rodiny, přicházeli k tobě se svými radostmi i žalem. V láskyplném prostředí naplněném upřímnou zbožností malý Samuel prožil první léta života. Jeho srdce se s důvěrou milovaného dítěte otevíralo pro lásku a pravdu. Ale tebe znal dosud jen z vyprávění. Ve svém nitru cítil před tebou bázeň, věděl o tvé velikosti a slávě, ale jeho uši ještě nikdy nezaslechly tvůj hlas, jeho oči nespatřily tvou krásu a svatost a jeho srdce se dosud nezachvělo pod tvým dotekem. Chlapec Samuel se s tebou zatím ještě nesetkal.

Pak nastal čas, aby se stal služebníkem u tvého oltáře. Svou práci vykonával poctivě a svědomitě. Věděl, že neslouží lidem, ale nejvyššímu Pánu a Bohu. Vstřebával plnými doušky velebnou atmosféru svatého místa i úctu, kterou ti přicházeli lidé projevit dary a modlitbami. Všechno pozoroval svýma bystrýma očima, ale nejdůležitější kamínek do celé mozaiky mu pořád scházel, Samuel tě stále ještě nepoznal.

Ty sám jsi však již od počátku věděl, co chceš učinit, v každém okamžiku Samova života jsi působil na jeho srdce, aby až nastane ta chvíle, byl připraven. A pak jsi v ten den najednou vstoupil do jeho nitra jako oheň. Samuel zaslechl z tvých úst své jméno. Žádný z lidí nevysloví jméno takovým způsobem jako ty. Samuel byl připraven, nezalekl se, neuzavřel se ustrašeně do sebe, ale vyšel ti vstříc a na tvé zavolání odpověděl. Vstoupil odvážně do tohoto nového a nečekaného setkání, které zcela proměnilo jeho život. Tvůj dotek se do něj vryl jako otisk žhavé pečeti. Již nikdy na něj nezapomněl. Poznal, že jeho Bůh je skutečný a živý a on se s ním setkal.

Podle 1 Sam 1–3
Rodinný život 5/2011

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu