Rituál a každodennost

Mgr. Ludmila Novotná | matka tří dětí, v domácnosti; provozuje domácí školu

Rituál může být spojen s maličkostmi všedního dne, ale také s významnými událostmi, které se odehrávají pouze výjimečně, někdy dokonce jen jednou za život, jako je například svatba, křest apod. Slavnostními rituály jsou například Vánoce, Velikonoce. Významné rituály mají svá daná pravidla, která respektujeme a většinou opakujeme.

V každodenním životě mají rituály své nezastupitelné místo. Možná si ani neuvědomujeme, kolik jich je zahrnuto do našeho všedního dne. Jinak bychom je také mohli pojmenovat jako stereotypy, které jsme vědomě či nevědomě začali ve svém dni opakovat, prožívat a považovat za jeho samozřejmou součást.

V loňském článku o rituálu v duchovním životě jsem již zmiňovala, že pravidelnost a jasná pravidla rituálů nám poskytují bezpečí a oporu, zprostředkovávají nám stabilitu, jistotu a řád. Zmiňovala jsem jejich důležitost například v období úmrtí, kdy je lidská psychika natolik zatížena, že danost toho, co je třeba v určité chvíli vykonat, plní ochrannou a podpůrnou úlohu. Stejně tak jistota, že před oltářem musíme říct své ano, nám pomáhá přestát nervozitu, kterou tato významná událost pro většinu lidí znamená.

Rituál však nemusí být vždy významnou událostí. Také naše pravidelná ranní kávička či šálek čaje je rituálem. Každý z nás by ve svém životě určitě našel několik drobných, ale i významných činností, zvyků, které k našemu životu neodmyslitelně patří. Jsou to okamžiky, kterými všední dny prokládáme, dávají našemu dni strukturu, jsou přechodem od jedné činnosti ke druhé a většinou jsou nám příjemné. Okamžiky, kdy se můžeme na chvilku zastavit, přemýšlet nebo naopak úplně „vypnout“. Ať už jsou tyto pravidelnosti vnášeny do našeho života vědomě či nevědomě, je velmi dobré si tyto zvyky udržovat a chránit.

Důležitost našich rituálů si mnohdy uvědomíme až ve chvíli, kdy z různých důvodů nemohou proběhnout a věci náhle probíhají jinak, než jsme zvyklí. Když ranní kávu nemůžeme pít o samotě, když není čas přečíst si u ní svoje pravidelné ranní čtení, najednou si uvědomíme, že nám náš rituál chybí a netěší nás, že dnešní den probíhá jinak. Něco, co k našemu životu patří, je narušeno.

Naše pravidelně probíhající návyky nám poskytují určitý druh pohodlí. Bylo by velmi vyčerpávající, kdybychom měli například každé ráno vstávat jiným způsobem. Navyklý stereotyp nám umožňuje naši pozornost zaměřovat na jiné věci, které jsou pro nás aktuálně důležité a které potřebujeme řešit. Také nám dovoluje vykonávat činnost mechanicky, a přesto správně, například v období vyčerpání, nemoci či únavy.
Někdy však můžeme narušení rituálu prožívat i pozitivně. Například již zmíněné každodenní vstávání s radostí jednou za čas oželíme. Po dvou týdnech dovolené však i ranní vstávání někomu může začít chybět.

Rituály jsou tedy důležitou součástí našich životů. Zejména v životě starších lidí mají velký význam, neboť ti jsou velmi citliví na každou změnu, která do jejich života vstoupí. Přináší jim nejistotu, zmatek, rozladěnost. Je proto potřeba být citlivými a ohleduplnými na zvyklosti lidí, se kterými žijeme, a respektovat je. Tento respekt se jistě netýká pouze starších lidí, přestože jejich citlivost na změnu je daleko vyšší, ale také všech dalších, se kterými sdílíme život, našich partnerů, dětí a rodičů, přátel i kolegů.

Například můj manžel si každé ráno uvaří kávu a usedne do křesla, kde si čte z Písma. Zrovna dnes jsem měla chuť si s ním povídat, ale pak mi proběhlo hlavou, že je to pro něho důležité, že obsah mého povídání určitě počká. Nechala jsem ho v klidu. Respektovala jsem jeho čas. Stejně tak respektuji potřebu mojí mladší dcery poskládat si všechny plyšáčky a uložit panenky, než jde spát ona sama. Je to její dětský rituál. A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu dalších situací u našich blízkých.

Je dobré být pozornými a tolerantními k rituálům těch, se kterými sdílíme život. Pro každého je důležité něco jiného. To, co je důležité pro nás, může být pro druhého nevýznamné, a naopak. Pro každého je hodnotou to jeho a my tuto hodnotu berme vážně.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu