Anketa (pokračování z časopisu)

Děkujeme všem, kteří se na anketě podíleli...

 • Muž/žena
 • Ženatý/vdaná_____ let.
 • Jak mě manželství změnilo?
 • Čím mně můj manžel/ka pomáhá ke svatosti?

 


 

 • Žena
 • Vdaná méně než 1 rok.
 • Po pouhých 8-9 dnech nemohu ještě posoudit. Jde o období velkých změn.
 • Trpělivostí se mnou a mými nedostatky.

 

 • Muž
 • Ženatý 36 let.
 • Jsem tolerantnější, trpělivější, vděčnější, pokornější, ochotný odpouštět, méně soudím druhé.
 • Věčným uklízením, které mě přivádí k šílenství. Tím, co všechno dokázala ustát a odpustit.

 

 • Žena
 • Vdaná téměř 27 let.
 • Naučilo mě trpělivosti,ochotě žít pro druhého, přijímat chyby druhého a nesnažit se jej měnit k obrazu svému.
 • Svým příkladem / v mnohém je mi vzorem, např. v obětavosti, službě druhým ,nezištnosti/ Když se ke mně chová něžně, s respektem a úctou, i já se snažím o totéž.
  Jde o vzájemné neustále ovlivňování a společný růst.
  Vzájemně se podporujeme v těžších situacích, když ten druhý je zrovna " v oslabení"

 

 • Žena
 • Vdaná 12 let.
 • Naučila jsem se větší pokoře a toleranci.
 • Modlitbou a příkladem.

 

 • Muž
 • Ženatý 32 let.
 • Naučilo mě druhého člověka více chápat, podívat se na svět jeho očima, naslouchat mu.
 • Tím, že jsme spolu. Každodenním bytím, kontaktem.

 

 • Žena
 • Vdaná 32 let.
 • Více přemýšlím o druhých než o sobě. Neřešitelné předkládat Pánu v modlitbě. Spoléhat stále víc na Boha. ( ne na člověka...manžela)
 • Nemyslím si, že všechno umím a musím zvládnout.
 • Tím, že je úplně jiný, než se jevil. Nekonečné cvičení v trpělivosti, toleranci, velkodušnosti...cesta dlouhá.

 

 • Muž
 • Ženatý 5 let.
 • Až v manželství jsem dospěl.
 • Manželka se nechala pokřtít v čase našeho zasnoubení. Ukazuje mi, že svatost není samozřejmost, ale samozřejmost je být s Bohem.

 

 • Žena
 • Vdaná 16, 5 roku.
 • Nemyslím,že by mě nějak změnilo..spíš jsem v průběhu těch našich společných let začala poznávat sama sebe -  a vidět se taková, jaká opravdu jsem, s klady i zápory své povahy :-)
 • že i po takové době se pořád snaží vidět mě z té lepší stránky a tak celkově, tím jaký je...pravý opak mě :-)))

 

 • Muž
 • Ženatý 12 let.
 • Dostal jsem od Boha skvělou ženu a zatím tři zdravé děti, můžu se o ně starat a vzájemně se obdarovávat. Mám pro koho žít a stále pracovat na tom být lepší člověk, manžel, tatínek, vedoucí atd..
 • Má žena se za mne modlí a já za ní. Společně vedeme děti k Bohu a skrz děti a nás zase možná ovlivňujeme blíž k Bohu i lidi, kteří jsou na cestě poznat Boha nebo se mu více přiblížit a přes Ježíše se nám to určitě povede.

 

 • Muž
 • Ženatý 2, 5 roku.
 • Hodně, hlavně v otevřenosti vůči druhým, v umění naslouchat a rovněž v porozumění druhým.
 • Nastavuje mi zrcadlo jak pěkných věcí, kterých si nejsem vědom, tak i mých chyb, které bych sám osobně omlouval.

 

 • Žena
 • Vdaná 15 let.
 • Přijala jsem sebe sama jako ženu, učím se toho druhého přijímat takový jaký je, změnila jsem pořadí svých životních hodnot, ...
 • Jsme rozdílní, což vede v některých situacích k neshodám a pak se učím odpuštění, přijetí, lásce bez podmínek. Měním svůj sobecký postoj.

 

 • Žena
 • Vdaná 14, 5 roku.
 • Moc... Naučilo mě být sama sebou a umět prosadit svá práva, sdělovat své pocity, názory a přání.
 • Vším... Hlavně společným prožíváním svátosti manželství a společnou modlitbou.

 

 • Žena
 • Vdaná 17 let.
 • Posunem k toleranci a snaze naučit se ostatní brát takové jací jsou.
 • Poskytuje mi výbornou zpětnou vazbu a pokud jsem schopná přijmout oprávněnou kritiku, můžu se díky tomu začít měnit k lepšímu a tak snad i stoupat výš v cestě za svatostí.

 

 • Žena
 • Vdaná 19 let.
 • Osobnostně jsem vyrostla po všech stránkách....
 • Upřímností k mému jednání.

 

 • Muž
 • Ženatý 2 roky.
 • Je to zcela jiný, plnější život. Mnohem více toho dělám pro druhé (především pro svou ženu a rodinu), jsem produktivnější. Především vnímám, že jsem ve svátostném stavu - mezi jinými manželi, kněžími a řeholníky.
 • Hodně mě motivuje k aktivnějšímu snažení, modlitbám, duchovnímu životu, motivuje mě k vlastnímu zlepšování a je mi společnicí a povzbuzením na této cestě. Chodím pravidelněji na svatou zpověď, protože často jdeme ve stejný den. "Tahá" mě na různé poutě a duchovní akce a já se tak zapojuji do veřejného života Církve. Bez své manželky bych nemohl býval nastoupit na cestu, na kterou jsem byl povolán.

 

 • Muž
 • Ženatý 1 rok.
 • Patřím teď víc ke své ženě a ona ke mně. Učím se víc odpouštět.
 • Nevím.

 

 • Muž
 • Ženatý 16 let.
 • Pořád mě mění. Ale jak, to nejlépe vidí ti, co mohou naše manželství pozorovat z venku.
 • Svou trpělivostí (se mnou) i netrpělivostí (učí mně být trpělivým). Svou důvěrou, že jdu za Kristem. Tím, že mě miluje.

 

 • Muž
 • Ženatý 29 let.
 • Naučil jsem se naslouchat. Jsme na všechno dva. Na dobré i špatné.
 • Svým příkladem.

 

 • Muž
 • Ženatý 1 rok.
 • Pokora, vnímavost, tolerance, úmění naslouchat, úmění říct že se mi něco nelíbí, že jsem se naučil vnímat ženu takovou jaké je....
 • Celým svým životem....

 

 • Muž
 • Ženatý 30 let.
 • Učil jsem se a stále učím poznávat tu úžasnou bytost, která jde životem se mnou. Spoustu věcí jsem se již naučil, hodně toho pochopil a stejně se znovu dostáváme do situací, kdy žasnu, kroutím hlavou nebo se zraňujeme. Manželstí mne učí toto vše přijímat a radovat se. Té radosti je vždy nakonec mnohoem víc, než toho negativního.
 • 1. Příkladem. Umí se daleko více rozdávat, než já. 2. Tím že je jiná, než já. Učí mne trpělivosti, schopnosti naslouchat a přijímat
  3. Učí mne žít ve vztazích, které jsou to nejdůležitější v našem životě.

 

 • Muž
 • Ženatý 16 let.
 • Brali jsme se velmi mladí a tím pádem jsme si prošli fázemi zamilovanosti, krizí a neshod, ale díky svátostnému manželství a Boží milosti se z našeho vztahu stává manželství pochopení, naslouchání a především živé víry, ale přesto máme před sebou, ještě mnoho práce v našem vztahu.
 • Učí mě pokoře, naslouchání, skromnosti, víře. Je prostě nejskvělejší žena, kterou mě Bůh daroval.

 

 • Muž
 • Ženatý 9 let.
 • Samo manželství mě asi moc nezměnilo. Spíš mě změnilo rodičovství, ale hlavně samotné seznámení s manželkou a následný vztah. Tehdy mě více přitáhla k víře, resp. z "tradičního" křesťana ze mě udělala více praktikujícího.
 • Umožňuje mi čas na modlitbu, modlí se se mnou, mám se s kým otevřeně bavit o víře, koriguje moje občasné nesprávné závěry v otázkách víry nebo moje občasné nesprávné jednání, apod.

 

 • Muž
 • Ženatý 6 let.
 • Velmi, učí mě jít po cestě od sobecké lásky k lásce opravdové.
 • Naplňuje mi potřeby a činí mě šťastným, potom i já mohu rozdávat. A také spolu máme děti, které jsou velkým zdrojem motivace pro práci na sobě i péči o manželský vztah.

 

 • Muž
 • Ženatý 17 let.
 • Mohl jsem si uvědomit, že jsem zodpovědný i za druhé, že je ten druhý dar od Boha, i když je jiný, než podle mých představ.
 • Svým přístupem, vírou, snahou o komunikaci, řešením problémů, v těžkostech se na ni mohu spolehnout. Na ní vidím, že jí Bůh pomáhá v konkrétních situacích.

 

 • Muž
 • Ženatý 32 let.
 • Zmoudřel jsem ve vztahu k druhým.
 • Společnou modlitbou.

 

 • Muž
 • Ženatý 22 let.
 • Hodně.
 • Učí mne.

 

 • Muž
 • Ženatý téměř 42 let.
 • Když jsme před drahnými lety chodili na přípravu na manželství k jednomu prima knězi, říkával nám s oblibou, že naším vzájemným úkolem je "toho druhého dokopat ke svatosti". Mockrát jsem si to uvědomoval - občas to"kopání" bolelo (samozřejmě ne fyzicky).
 • Možná ale ještě víc než manželství změní chlapa rodičovství - a to k lepšímu.
 • To by bylo na dlouhé vyprávění. Co nám ale oběma v minulosti velmi pomáhalo, bylo společenství rodin, a Manželská setkání.

 

 • Muž
 • Ženatý 27 let.
 • Jsem menší sobec - musím se rozdělit (o vše - o čas, péči, peníze, pohodlí, lásku, ...).
 • Jsem tlustší a mám méně času na sportování. Mám méně času na modlitbu. Musím chodit do společenství do kterého bych sám nechodil - jsem asi méně svobodnější v rozhodování. Jím i to, co bych asi normálně nejedl a ve větším množství, které bych normálně nejedl (dojídám za děti - je mi to líto vyhodit).
 • Nastavuje mi zrcadlo, což mi často není příjemné (někdy mám dojem, že to dělá ráda). Ukazuje mi víru a zbožnost, což mě někdy motivuje.
  Ukazuje mi lásku.

 

 • Muž
 • Ženatý 33 let.
 • Věci (situace, řeči), které se mi zrovna moc nelíbí rozlišuji na důležité a méně důležité (a důležitých je asi tak pouze 10 procent) Ty nedůležité přejdu a zapomenu na ně, ty důležité pak s manželkou diskutuji. Ukáže se totiž, že často příčinou je nedorozumění, nezaviněné opomenutí, stres či psychická(zdravotní) nepohoda a že vlastně ta věc vůbec nebyla myšlena vážně. Ušetří se tak spousta zbytečných sporů, udrží se přívětivá nálada a s tou se všechno překonává snadněji.
 • Mohu se na ni absolutně spolehnout a to mne provokuje být taky takový.

 

 • Muž
 • Ženatý 21 let.
 • Zcela zásadně. Můj svět se stal mnohem bohatším a smysluplnějším.
 • Svojí láskou. Má mě ráda. Vstřícností, zájmem, sdílením. Ochotě odpustit moje nedostatky a chyby.

 

 • Muž
 • Ženatý 23 let.
 • Naučilo mě zodpovědnosti,lásce,pochopení mých rodičů,důvěře Bohu,
 • slevil jsem ze svých nároků a potřeb,získal jsem partnera,kterému věřím,získal jsem děti,které jsou mým darem od Boha a díky jim se snažím chápat Boží vůli,protože jsem jejich otec a vím,spíše tuším co jim prospívá a tak nemohu plnit všechna jejich přání.
 • Přivedla mne k víře,objevil jsem radost ze společné modlitby,upozorňuje mne na mé pochybení ve výchově dětí nebo ve vztazích s okolím.Společně se podílíme na chodu farnosti.

 

 • Muž
 • Ženatý 22 let.
 • Nežiji sám.
 • Drží nade mnou svatozář.

 

 • Muž
 • Ženatý 30 let.
 • To nemohu posoudit. V patnácti letech se mě teta optala jak to vidím. Zda jít na kněze, nebo se oženit - bylo mě dáno sdělit jí druhou variantu. A tenkrát v místě X páter Janáč mě řekl, že by bylo škoda, abych neměl děti. A starý mládenec by ze mě byl mizerný. Dětí máme pět.
 • Vyslovuji osobní názor, že manželka není ta co vede ke svatosti. Může se stát vdovou, nebo já vdovcem. Bůh Otec vede to naše plavidlo manželství mezi útesy Severního moře.

 

 • Muž
 • Ženatý 3 roky.
 • Stále lepší.
 • Večerní modlitbou.

 

 • Muž
 • Ženatý 10 let.
 • Velmi. Našel jsem cestu k Bohu. naučil jsem se žít pro druhého člověka naplno. Naučili jsme se sobě navzájem plně otevírat a věřit si. Naučili jsme se milovat jeden druhého skrze našeho Pána, a to vědomě.
 • Na duchovní cestě se velmi podporujeme. Jsou chvíle, kdy jeden nebo druhý padáme, a to jsou výzvy pro nás, abychom se v těchto situacích podrželi, pomohli si zpět. není to vždy snadné. Někdy je to cesta krátká, jindy je třeba velké trpělivosti. Jednou jsem to já, kdo upadne, jindy manželka, ale vždy jsme to my, kdo vstaneme. Bohu za to díky.

 

 • Muž
 • Ženatý 7 let.
 • Od té doby co žiji v manželsví jsem po většinu času nešťastný nebo zoufalý a manželka naštvaná nebo zoufalá.
 • Pokud pomáhá tak tím, že je a chová se tak jak se chová a já jí za to neubližuji tím bych se mohl přibližovat ke svatosti, ale jestli tomu tak někdy bylo tak to bylo pár sekund.

 

 • Muž
 • Ženatý 21 let.
 • - méně sobectví,
  - ztracené ideály,
  - rezignace,
  - vědomí odpovědnosti,
  - uvědomnění si svých slabých stránek
 • Pokoušením.

 

 • Muž
 • Ženatý 7 let.
 • Umenšilo mou sobeckost, obohatilo a prohloubilo víru, stanovilo jiné priority, umenšilo soukromý čas ale nasměřovalo jej na rodinu a děti, objevil jsem novou radost v drobnostech
 • Svým příkladem víry, oddaností a pomocí zvláště v krizových situací, povzbuzením, všímavostí a pozorností.

 

 •  Muž
 • Ženatý 19 let.
 • Se sobeckosti to nejde - tolerance, tolerance, tolerance
 • Občas zkouší, co všechno vydržím. ;-)

 

 • Muž
 • Ženatý 18 let.
 • Dle manželky se postupně stávám tolerantnějším, trpělivějším a velkorysejším člověkem.
 • Bezpodmínečnou láskou.

 

 • Muž
 • Ženatý 25 let.
 • Učím se snášet odlišnosti, obohacují mě její vlastnosti a názory, které já nemám. Zlepšil se můj postoj k sexu.
 • A ztratil jsem iluze (také dobře :o)
 • Řekne mi napřímo, když se chystám udělat blbost. Když zvládneme věci popsané v předchozích odpovědích.
  Přál bych takovou zpětnou vazbu i celibátním :o)

 

 • Muž
 • Ženatý 39 let.
 • K lepšímu.
 • Svými přednostmi a svými nedostatky.

 

 • Muž
 • Ženatý 10 let.
 • Manželka mi otevírá dveře k jiným pohledům na věc, pomohla mi odtrhnout se od svých rodičů (matky). Musel jsem se naučit trpělivosti, toleranci, schopnosti nelpět na malichernostech, ustoupit, nemyslet jen na sebe, věnovat čas,...je toho spousta. Občas je to tvrdá dřina, ale stojí to za to a manželství je parádní "záležitostí" od Boha.
 • Svou obětavostí, velikou upřímností, společným smíchem i pláčem, manželským obětím, ale i tím, že umí upozornit na chybu, motivuje mě. Bez ní bych byl "poloviční" obraz Boha na zemi (jakkoliv chatrným obrazem stále jsem :-)).

 

 • Muž
 • Ženatý 34 let.
 • Vidět více druhé, ne jen sebe.
 • Manželka se za mne modlí. Mám ji stále rád, na základě toho se mi lépe daří umenšovat má negativa. Kvůli ni, z lásky k ní to jde.

 

 • Muž
 • Ženatý 1 rok.
 • Totálně.
 • Učí mě pokoře a obětování.

 

 • Muž
 • Ženatý 20 let.
 • 1.  Učím se komunikovat.
  2.  Učím se odpovědnosti za manželku, děti.
  3.  Učím se odpouštět.
 • 1.  Svou trpělivostí.
  2.  Svou tolerantností.
  3.  Přijímá mne i s mými nedostatky a chybami.

 

 • Muž
 • Ženatý 39 let.
 • Hrozně.
 • V ničem.

 

 • Muž
 • Ženatý 29 let.
 • Velmi, bez mé manželky bych byl sobec, neschopný se o sebe postarat.
 • Modlitbou, příkladem a trpělivostí a láskou.

 

 • Muž
 • Ženatý 15 let.
 • Obrací mě ze sebe ven. Léčí moji sobeckost. Objevuji v něm krásu vztahu - vydanosti, odevzdanosti, bezpodmínečného přijetí. Denně zakouším, že existuje i jiný pohled na svět okolo, než ten můj.
 • Tím, že mě v nejlepším slova smyslu drží "při zemi".

 

 • Muž
 • Ženatý 17 let.
 • Jsem  vyzrálejší po všech stránkách....asi...
 • Jeho svatostí a vytrvalostí.

 

 • Muž
 • Ženatý 7 let.
 • Skrze manželství jsem si uvědomil, co je to láska.
 • Tím, že ji ještě nepřestalo bavit vytýkat mi moje chyby a já na nich díky tomu můžu neustále pracovat.

 

 • Muž
 • Ženatý 24 let.
 • Ochota dělat něco pro jiné, dávat a přijímat odpuštění
 • vlastním příkladem života, ohleduplností a respektem

 

 • Muž
 • Ženatý 52 let.
 • Jsme věřící a naše manželství bereme jako trvalý vztah , který není nikdy ideální, ale v každém období se musí znovu obnovovat a zpevňovat , a to je dobře,
 • Tím, že je taková jaká je, i když mně to někdy štve.

 

 • Muž
 • Ženatý 10 let.
 • Stal jsem se dospělejší, zodpovědnější, umím myslet na potřeby své ženy a tak jsem se naučil žít vztah nejen rozumem, ale taky srdcem.
 • Svojí láskou, přístupem k víře a v žití vztahů.

 

 • Muž
 • Ženatý 27 let.
 • Po bolestivém hledání jsem se skrze manžeku naučil snad trochu vidět Božíma očima.
 • Manželství je geniální vynález Boha na sjednocení duší mezi sebou a s Bohem. Samozřejmě jen pro ty, kteří chtějí a jsou ochotni - hledat a nenacházet, investovat do nejistého podniku, věřit proti vší beznaději... Dlouho to Bohu trvalo, než mne přesvědčil a v praxi naučil, že jeho záměrem bylo, aby manželská láska rostla se stárnutím. V praxi: Jsem dávno po padesátce a do manželky jsem zamilovaný jako mladý básník. Ona je můj největší dar. Jiří

 

 • Muž
 • Ženatý 22 let.
 • Musím víc plánovat s ohledem na druhé.Prohloubylo víru.Krotí cholerickou povahu.
 • Nastavuje"zrcadlo"

 

 • Muž
 • Ženatý 5 let.
 • Řekl bych, že mi především přidalo na zodpovědnosti. Nejen z toho důvodu, že je člověk zodpovědný za hmotné i duchovní zajištění dobrého rodinného života, ale také v mém specifickém případě manželka svou svědomitostí a pracovitostí doplňuje mou spíše chaotickou a roztěkanou povahu a dopomáhá mi tak k organizovanějšímu, smysluplnějšímu nakládání s časem. A aby měl dobrý úmysl také dobrou hodnotu, je vždy třeba ho podpořit dostatečnou pílí a vytrvalostí. A právě zde se projevuje rozdíl mezi soukromým životem a životem rodinným, kdy člověk žijící sám za sebe, na nikom nezávislý, má výrazně vyšší tendence měnit svůj program dle aktuálních potřeb a dobré zvyky se tak vytrácejí nebo se ani nestihnou zažít, zatímco v manželství je třeba brát ohled na manželu i děti a dobré zvyky mnohem snáze přetrvají.
 • Především pílí, zpětnou vazbou a svou vlastní snahou o svatost. Tedy tak, že v porovnání s její aktivitou sám nepropadnu takové lenosti, zpětná vazba mě donutí se opakovaně zamýšlet nad svým chováním, které bych jinak považoval za správné či ospravedlněné, a její vlastní snaha o svatost potom v kontextu společného rodinného života nejen inspiruje, ale také přímo přispívá k mé vlastní prostřednictvím společných rozhodnutí.

 

 • Muž
 • Ženatý 9 let.
 • Hodně. Méně času věnuju kamarádům a koníčkům, protože více času věnuju rodině. To ovšem neznamená, že bych kamarády a koníčky hodil za hlavu. Pořád mají svoje místo, ale jsou až za manželkou a dětmi. Vnímám to jako správný vývoj ve svém životě.
 • Má značný podíl na prohlubování mojí víry a objevování Krista. Bez ní bych byl úplně někde jinde. Vzhledem k tomu, že každý chybujeme, tak se navzájem učíme odpouštět, někdy to trvá dlouho, ale stále to nevzdáváme a snažíme se zlepšovat.

 

 • Muž
 • Ženatý 38 let.
 • Více porozumění pro druhého. Schopnost naslouchat. Hodně pomohla "Manželská setkání"
 • Trvalé zkoušky tolerance a trpělivosti...

 

 • Žena
 • Vdaná 34 let.
 • Stala jsem se submisivnější
 • skoro každý den trpělivostí, kterou s ním musím mít a pokorou před Pánem snášet obtíže

 

 • Žena
 • Vdaná 2 roky.
 • Vstupem do manželství můj život dostal novou dimenzi. Jakoby jinou podstatu. Otevřel se mi nový prostor, pro který se musím každý den zříkat svého sobectví. Více chápu, co znamená nežít jen pro sebe.
 • Hlavně tím, že mě miluje a že se za mě modlí. Dále také tím, že mě učí trpělivosti a ukazuje mi, co to znamená milovat bez podmínek.

 

 • Žena
 • Vdaná 6 let.
 • Jsem možná trochu víc zodpovědná. A přestala jsem utrácet peníze za své oblečení, investuji pouze do dětí.
 • To by mně taky zajímalo. Možná tím, že díky jeho drobným excesům se trénuji v trpělivost.

 

 • Žena
 • Vdaná 10, 5 roku.
 • Jsem šťastnější a rozumnější. Uvědomila jsem si, že už nejsem na rozhodování sama. Že se můžu o někoho starat a pečovat. Že, když je mi úzko, mám v něm útěchu. Když jsem prožívala smutné období, tak mne manžel vždycky podržel!
 • Mám se za koho modlit! Pohlídá děti, abych mohla na mši svatou. Učí mne trpělivosti při výchově dětí.

 

 • Žena
 • Vdaná 16 let.
 • vážím si života, jsem vděčná  za  lásku ,víru .Nemyslím  na  sebe , ale především  na děti  a rodinu
 • pomáhá  mi v duch. životě,..společná  modlitba nás  stmeluje,..být  s manželem  ve všem zajedno,...poznávat sama sebe,..kritikou  mě usměrňuje,..je mi oporou,...  ODPUŠTĚNÍ  a  přijetí  jeden  druhého takový  jaký je

 

 • Žena
 • Vdaná 3 roky.
 • Vidím spíš potřeby lidí okolo než ty svoje.Žiji pomalejším a klidnějším stylem života, ale jsem vyrovnanější a šťastnější.
 • Učí mne trpělivosti, důslednosti a toleranci :)

 

 • Žena
 • Vdaná téměř 2 roky.
 • Snad nejsem tak sebestředná a více spokojenější. Snažím se být všeobecně lepší.
 • Hlavně tím, že mě má rád a často mi to dokazuje slovem i skutkem. Také se za mě modlí, což mi pomáhá.

 

 • Žena
 • Vdaná 2,5 roku.
 • Dalo mi možnost dále se osobnostně rozvíjet, změnilo mě k lepšímu, úžasný pocit, že na všechno jsme dva - na radosti i bolesti...
 • Společnou modlitbou, svým pohledem na víru

 

 • Žena
 • Vdaná 29 let.
 • Naučilo mne pokoře, trpělivosti a důvěře Pána a ochotě měnit své postoje k těžkostem a nést je.
 • Tím, že je jiný, než jsem si na začátku představovala.

 

 • Žena
 • Vdaná 27 let.
 • Naučilo mě trpělivosti a tolerantnosti, také to že když chci něco změnit mám začít u sebe.
 • Svojí důvěrou v Boha, to že stojí vždy u mne.

 

 • Žena
 • Vdaná 19 let.
 • Nevím.
 • Učím se trpělivosti

 

 • Žena
 • Vdaná 19 let.
 • Nežijí jen sama pro sebe, musím a chci se starat o svou rodinu.
 • S usměvem musím konstatovat, že tím jak mě někdy vytáčí, tak se cvičím v trpělivosti a klidu, abych se nerozčílila. Teď vážně. Můj muž mě často vybízí ke společné modlitbě jak s rodinou, tak v páru. Jsem mu za to vděčná.

 

 • Žena
 • Vdaná 1,5 roku.
 • Učí mě můj život sdílet ve dvou, komunikovat, i když se mi nechce, myslet na "nás", místo na sebe. Učí mě pečovat o to, aby byl můj protějšek šťastný.
 • Někdy tím, že mi nastavuje zrcadlo, jindy tím, že mě přijímá takovou, jaká jsem, jindy tím, že se učím přijímat jeho takového, jaký je - i s nedostatky.

 

 • Žena
 • Vdaná 19 let.
 • V manželství a dětech jsem našla poslání svého života. Starosti o sebe se proměnily v prvotní zájem o druhé a péči o jejich blaho.
 •  I když je každodenní realita často náročná,neměnila bych a znovu zvolila stejnou cestu.
 • Manžel je nevěřící a prochází dosti náročnou krizí středního věku. Neustále "zkouší" mé city a trpělivost. Učí mě velké pokoře,schopnosti odpouštění,naprosté důvěře v Boží pomoc.

 

 • Žena
 • Vdaná 33 let.
 • V manželství jsem časem upustila od představ, snahy je naplnit a začala se radovat z toho, co mi dobrého každý den a soužití přineslo.
 • Já jsem víc spontánní, můj muž rozvážný, Naučil mě v rozhodování brzdit, být opatrnější a ve vztazích umírněnější.

 

 • Žena
 • Vdaná 25 let.
 • Stále mě překvapuje, kolik toho žena v manželství vydrží. Nad tím jsem před čvrtstoletím nepřemýšlela.
 • Tím, že je.

 

 • Žena
 • Vdaná 11 let.
 • Jsem smířlivější.
 • Uměním odpouštět.

 

 • Žena
 • Vdaná 49 let.
 • Být tolerantní
 • Svoji povahou a jednáním.

 

 • Žena
 • Vdaná 6 let.
 • Troufám si říct, že jsem díky našemu manželství a našim dětem zralejší. Učí mě trpělivosti, toleranci a respektu. učí mě řešit problémy a nautíkat před nimi. Takže mě v podstatě vychovává :)
 • Tím, že se za mě modlí. Ukazuje mi svůj pohled na Boha. Mluvíme spolu o víře o Bohu. Celé manželství je v podstatě školou jak se spolehnout na Boha a důvěřovat mu.

 

 • Žena
 • Vdaná let.
 • Jak mě manželství změnilo?
 • Čím mně můj manžel/ka pomáhá ke svatosti?

 

 • Žena
 • Vdaná 7 let.
 • urcite v pozitivnim smeru! nejvice ale nase manzelstvi zmenilo prichod deti, vsechno svoje nebo nase osobni ja jde stranou a zivot se toci kolem deti.....neheldim jenom na oragizovani sama sebe a sveho casu ale naucila jsem se predevsim zivot zit pro druhe....
 • spolecna motlitba,exercicie, sdileni v otazkach vychovy a viry, to ze jsme na spolecne lodi a opravdu mame jeden smer a cil.... jeho skutky lasky ke mne-to kdyz me necim potesi, jeho chovani a vychova nasich deti, to jak se jim venuje, to mi vse pomaha si uvedomit koho mi Buh poslal do cesty a ze jsem nesmirne vdecna a stastna...

 

 • Žena
 • Vdaná 23 let.
 • jsem pokornější a pořádnější
 • učí mě trpělivosti a odpouštění

 

 • Žena
 • Vdaná 17 let.
 • Asi to nedokážu popsat konkrétně, bylo by lepší vyjádření manžela. Určitě hodně.
 • Modlitbou, učí mě porozumět evangeliu, učí mě skromnosti, pomoci bližním a hlavně lásce.

 

 • Žena
 • Vdaná 27 let.
 • Neustále se vzdávám svého sobectví, učím se vlídnosti, naslouchat, komunikovat, chápat druhého, dívat se na svět i jeho očima.
 • Nejspíš vědomím, že spolu kráčíme k věčnosti.

 

 • Žena
 • Vdaná 28 let.
 • Jsem klidnější a pohodovější
 • Vzájemnou láskou a klidem. Řešíme vše spolu.

 

 • Žena
 • Vdaná 35 let.
 • V trpělivosti a pokoře.
 • Více se modlí. Má tradiční víru, v těžkých situacích je stálý.

 

 • Žena
 • Vdaná 31 let.
 • Je to zlom, kdy skončte jako JÁ a začnete MY. To znamená, že na prvním místě je ON manžel a snažíte se dělat věci, které on chce a má rád. Není to vždy snadné a taky se to vždy nepodaří. Mít druhého rád, pomáhat mu a dělat mu radost je to nejkrásnější a nejen v manželství. Ukazuje mně moje chyby a snaží se mě ukázat jak být lepší.
 • Podporuje moji práci pro církev a pomáhá při ní.

 

 • Žena
 • Vdaná 19 let.
 • obrousilo, naučila jsem se toleranci, dělá mě šťastnou
 • modlí se za mě, přijímám ho takového jaký je, jde mi příkladem

 

 • Žena
 • Vdaná 26 let.
 • Už jenom tím, že jsme se vzali v kostele, pokřtěná jsem jako dítě sice byla,ale o víře jsem nevěděla vůbec nic. Díky manželovi, který byl z věřící rodiny tak jsem měla možnost ji poznat a hlavně i ji praktikovat.
 • Manžel mě pomohl hodně už jenom tím, že jsem ho věřícího poznala a předal mi víru ve všech ohledech a já jsem se ji nebránila.Tím jak jsme zjistili, že sem pokřtěná mohli jsme uzavřít manželství před Bohem a tak už jsem získala druhou svátost aniž jsem bila trochu správná křestˇanka. Po uplynutí 10 let, kdy už i naše děti byli vedeni k víře a měli křest a přijímání za sebou tak i já mám přijímání a biřmování přijaté a celá rodina jsme věřicí i pravidelně chodíme na mše a k víře se hlásíme.

 

 • Žena
 • Vdaná 29 let.
 • Naučila jsem se myslet na ostatní, přizpůsobovat se, darovat se a v tomto nalézat radost.
 • Svojí pokorou a příkladem v modlitbě, řádu a vzdáváním se sebe

 

 • Žena
 • Vdaná 5 let.
 • Manželství mě ještě definitivně nezměnilo - stále mě mění a bude-li to vůle Boží, bude mě ještě mnoho let měnit a utvářet. Postupně mě učí upřednostňovat potřeby a zájmy druhých - v prvé řadě manžela, potom i dětí - nad mé vlastní potřeby a zájmy. Učí mě sebezáporu, učí mě sloužit a předcházet v uctivosti toho druhého. Naše vztahy se postupně proměňují a stávají se krásnějšími skrze milosti přijaté ve svátosti manželství, společnou modlitbou s Pánem Ježíšem uprostřed nás, růžencem, společným studiem Písma a Církevní Tradice...
 • Především svou vlastní touhou po Pravdě a po svatosti. Ta totiž způsobuje, že je ochotný se stále učit znát lépe Boha, své nejbližší i sebe, přijímat nově objevené kousíčky Pravdy a přizpůsobovat tomu své jednání - tedy měnit se. Bez toho rozhodnutí, že člověk bude ochotně měnit sám sebe a že se zároveň nechá proměňovat Pánem Ježíšem skrze svátosti, by cesta ke svatosti snad ani nebyla možná.

 

 • Žena
 • Vdaná 11 let.
 • Pokud k nějaké změně došlo, tak si myslím, že to byla změna k lepšímu. V manželství jsem, i přes nějaká občasná menší nedorozumění, šťastná, mám hodného, šikovného a hlavně milujícího manžela.
 • Společně prožívanou vírou a vztahem k Bohu.

 

 • Žena
 • Vdaná 25 let.
 • NA anketu jsem se rozhodla odpovědět, protože mi připadá strašlivá.
 • Soužití s druhým člověkě (zvlášť dlouhodobé) je nespírně náročné a  zcela určitě člověka ovlivní, ať chce nebo nechce, v pozitivním ale i negativním Určitě jsme se naučila  být více tolerantní a asi míň sobecká a  sebecentrická. Na druhou stranu mi přineslo deprese, nekonečné noci nervů ze srachu z dalšího těhotenství a  pocity frustrací. Myslím, že toto je typičtější spíše pro ženy, neboť ty se snaží být více empatické.
 • To, že člověk po letech dokáže se na druhého těšit, mít si  s ním o čem povídat, sdílet zájmy, chytnout se za ruce je spíše Boží zázrak. Manželství ke svatosti pomoci může, že jeho radosti ale spíše i problémy mohou vést k intezivnějšímu hledání Boha. Dobré manželství je umění žít a nebere svobodu - tím nám může pomoct lépe najít  a milovat Boha. Konkrétně mi  můj muž  nepomáhá  ke svatosti ničím, protože se jako svatá rozhodně necítím, leda tehdy, když mám chuť ho někdy přizabít a neudělám to.  A to prosím mám partnera naprosto užasného a říkávají nám, že jsme  mnohým vzorem.

 

 • Žena
 • Vdaná let.
 • Jak mě manželství změnilo?
 • Čím mně můj manžel/ka pomáhá ke svatosti?

 

 • Žena
 • Vdaná 34 let.
 • 1/Rozbilo většinu mých představ o tom, jak by mělo vypadat správné křesťanské manželství.
  2/ Naučilo odpouštět skoro neodpustitelné a začínat stále znovu.
  3/ Žít s vědomím, že co mě nezabije, to mě posílí.
  4/ Přesvědčilo mě, že Bůh může i špatné věci použít k našemu dobru .
  5/ Ať se dívám dozadu nebo dopředu, jsem Bohu za náš vztah vděčná a cítím se šťastná.
 • Možná tím, že mě má rád a že přes všechno, co jsme spolu prožili dobrého i zlého, směřujeme ke společnému cíli.

 

 • Žena
 • Vdaná 20 let.
 • Donutilo mě hodně pracovat sama na sobě,učit se ovládat a spolupracovat.
 • Dává mi možnost milovat a tím růst v lásce k lidem i Bohu.

 

 • Žena
 • Vdaná 26 let.
 • Objevila jsem a přijala své ženství. Raduji se z něj. Učím se žít ne ve svých představách, ale v realitě a mít ráda ne své představy o mém muži ale mého muže jaký je. A to je s pomocí Boží  podivuhodnější a hezčí než mé sny. To se pak promítá i do ostatních vztahů.
 • :-) Asi tím, že docela drsně zjišťuji, že mou hlubokou touhu po přijetí, opoře, bezpečí a zastání mi může naplnit pouze Bůh. A tak mi nezbývá, než se obracet na něj, protože manžel je pouze člověk. :-) No a také manžel svou vytrvalostí v dobrém i v tom nedobrém :-) a tím mne manžel učí trpělivosti. Papež František vidí svatost právě v trpělivosti. :-)

 

 • Žena
 • Vdaná 2 roky.
 • Změnilo mě to v tom, že už nemyslím jen na sebe (rodiče a sourozence), ale v prvé řadě na manžela a dítě. Musím se naučit přijímat manžela se vším co k němu patří a to je někdy velmi těžké.
 • Tím, že nejsem sobec.Také tím, že je obyčejný a tudíž mě nepohltil konzum dnešní doby.

 

 • Žena
 • Vdaná 20 let.
 • naučila jsem se lépe vcítit do potřeb druhých,prožívám více než dříve vděčnost
 • recept na svatost neznám...,společnou modlitbou,prožíváním manželské lásky si lépe uvědomím Lásku Boží

 

 • Žena
 • Vdaná 35 let.
 • Nedokážu říct, jak mě změnilo manželství. Vdávala jsme se v 19letech. Určitě jsem jiná a byla bych jiná i kdybych nebyla teď vdaná.
 • Nemám ambice být svatou, nevím, co to je. Manžel mi pomáhá neustále. Nemyslím tím, jestli vynáší koš či obstará nákup. Když jsem smutná, buď mě těší, nebo jen je se mnou. Když jsem veselá, je rád. Když mám starosti, vyslechne je. Když potřebuju upustit adrenalín, dovolí, aby prošel skrz něj.

 

 • Žena
 • Vdaná 26 let.
 • Vyzrála jsem (je otázka, zda časem nebo vlivem manželství). Asi v žádném jiném vztahu nepozná člověk druhého člověka tak do houbky a tváří v tvář jako v manželském svazku. A přesto má pocit, že je toho tolik, co ještě o něm neví a nezná. Změnil se určitě úhel nazírání na manžela, s tím pohledem, co jsem měla na počátku, bych si jistě nevystačila, a změnil se určitě i úhel pohledu na sama sebe - jsem si schopná více odpouštět a mít se ráda.
 • Ke svatosti se člověk dostane cestou lásky, oběti, otevřenosti, zapomnění na sebe, odevzdáním se Bohu. A v manželství - má li v něm člověk vydržet - musí být cestou lásky, oběti, otevřenosti, zapomnění na sebe, odevzdání se Bohu.

 

 • Žena
 • Vdaná 18 let.
 • Myslím, že mně životně stále více obohacuje, umrtvuje mé potřeby a učí pohlížet na druhé i jeho očima.....v rozdílnostech stále více objevuju neuvěřitelné obohacení.
 • Tím, že mě povzbuzuje a obohacuje, modlí se se mnou, ukazuje mi v dané chvíli  správným způsobem mé slabé stránky.

 

 • Žena
 • Vdaná 25 let.
 • učí mě žít ve společenství, přecházet od sobeckého a sebestředného zaměření na své Já k Ty
 • láskou a trpělivostí

 

 • Žena
 • Vdaná 20 let.
 • K lepšímu-naučila jsem se spolupráci,brát ohledy na druhé a hledat,čím bych mému muži mohla být oporou a čím mu udělat radost.
 • svým příkladem.

 

 • Žena
 • Vdaná 15 let.
 • k větší otevřenosti, komunikativnosti, řešení problémů
 • upozorněním na chybu, svým příkladem

 

 • Žena
 • Vdaná 27 let.
 • k dobrému
 • chce mé dobro - láskou, i když jsem nesnesitelná

 

 • Žena
 • Vdaná 34 let.
 • Slovo já jsem začala nahrazovat postupně my. Svou samostatnost jsem usměrnila a přenechala více iniciativy na manželovi. Ze začáatku jsem si to neuvědomovala, že díky samostatnosti nedávám prostor manželovi. Až m i jednou řekl, že je doma zbytečný. Dnes je už samozřejmostí, že věci knzultujeme spolu.
 • Svou tolerantností k mé víře, spolupráci při výchově dětí ve víře. Svým příklade, respektování mých potřeb při práci ve farnosti. Zapojením se ve farnosti.

 

 • Žena
 • Vdaná 9 let.
 • Samostatnost,spolehnutí na sebe.
 • je věřící,ale nepraktikující křest.život.

 

 • Žena
 • Vdaná 22 let.
 • jsem trpělivější,naučilo mě hledat kompromisy
 • příkladem života

 

 • Žena
 • Vdaná 18 let.
 • Naučilo mne více se odevzdávat, umenšit své ego.Oddělily se iluze od ideálů. Umožnio mi rozvinout mateřství i ženství. Každodenní rozhodování se pro partnera a naplňování jeho potřeb  je veliké cvičení v opravdové lásce, pokoře, naději a trpělivosti.
 • Manželství uzavřené jako svátost a snaha žít ho tak, je samo o sobě cesta, ve které se tento vztah tříbí  a proměňuje skrze působení Krista. Je to cesta lásky a úcty. A protože jsme slabí a máme své chyby a nedostatky, brzy přijdeme ta to, že ho nelze  žít jen z vlastní síly.

 

 • Žena
 • Vdaná 35 let.
 • Hodně. Naučila jsem se trpělivě čekat na každodenní malé Boží zázraky, též jsem pochopila, že i o drobných věcech se musíme dohodnout, nahrát si každý na svém písečku. A pak jsem si uvědomila, že stále dávám příklad svým dětem, a to jak pozitivní tak negativní. Ale též jsem se musela učt dávat hranice a získat zdravé sebevědomí, to se učím dodnes.
 • Modlitbou, obětavovou každodenní prací pro nás, a také dozrávám k trpělivosti, k opouštění svých představ a větší důvěře v Boha, že On ví lépe než my, co je pro náš život dobré a důležité. a tak se stále učím naslouchat partnerovi i Bohu, a poslušnosti vůči nim.

 

 • Žena
 • Vdaná 15 let.
 • Manželství mi zvedlo sebevědomí, pomohlo mi stát se zodpovědnou, ale zároveň samostatnou a méně závislou na mínění lidí okolo. Stále mě učí kompromisům, odpuštění, přijímající lásce, komunikaci, umím lépe přijímat změny a improvizovat. Jsem také tolerantnější a líp se dokážu na věci dívat i z druhé strany, ne jen z té své.
 • Čím mně můj manžel/ka pomáhá ke svatosti?

 

 • Žena
 • Vdaná let.
 • Jak mě manželství změnilo?
 • :-) Tím, že je a že je takový, jaký je - roztržitý a zapomnětlivý a chlap :-)
  Tím, že se v manželství učím odpouštět a milovat bez podmínek.
  Tím, že víru můžeme spolu sdílet.

 

 • Žena
 • Vdaná 40 let.
 • Nedá se říct,že mě manželství změnilo.Já jsem manželkou,maminkou a babičkou na plný úvazek.Nešťastnější jsem,když mám celou rodinu pěkně pohromadě.
 • Svatost,to je pro mně slovo velmi vzácné.My žijeme normálním životem.Máme se rádi a svou lásku dáváme i svým drahým.Pro nás je manželský slib závazný a tím je řečeno vše.

 

 • Žena
 • Vdaná 12 let.
 • Jsem více flexibilnější. Citlivější, vnímavější pro potřeby druhého. Zdokonaluji se více  ve vaření,  v péči a výchově dětí.
 • Pokorné přijetí chyb svých i svých nejbližších  a plná důvěra Bohu .

 

 • Žena
 • Více si věřím,že se některé věci podaří.
 • Svou dobrou povahou.

 

 • Žena
 • Vdaná 25 let.
 • Ptám se manžela často na jeho názor, potřebuji poradit.
 • Dává mi hodně svobody a důvěry

 

 • Žena
 • Vdaná 29 let.
 • Manželství je nádherný "vynález", obraz, symbol, tvůrčí dílna, univerzita.... moje konkrétní manželství - vztah s konkrétním mužem vnímám jako hmatatelnou Boží péči a milost!!! Tuto otázku si kolikrát sama pokládám...a stále zůstává ten otazník.
 • Díky Bohu, jeho úžasné výchově jsem si (kromě jiného) mohla uvědomit jak dobrého člověka mi dal za manžela, jak velkorysým darem pro mě je. A zároveň se raduji z milosti, být tomuto člověku manželkou.
  Zní to téměř jako zbožňování, viďte?
  Ale kdybyste věděli, co vím já, jakým "peklíčkem" si se mnou musel projít na počátku manželství...a on zůstal věrný manželskému slibu!!!!
  Skrze jeho vztah jsem snad trochu pochopila a uvěřila, jak Bůh asi miluje bezpodmínečně. Do manželství jsem vstupovala jako hloupá, sobecká káča.Nyní jsem vděčná za každý den prožitý s titulem "manželka". Manžela "nevlastním", dala jsem mu plnou svobodu, protože především patří Bohu!!

 

 • Žena
 • Vdaná 25 let.
 • K větší toleranci
 • 1) přidržuje mne na zemi :-) 2) laskavý, velkorysý, odpouštějící

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu