Svatost a manželství

Anketa (pokračování z časopisu)

Děkujeme všem, kteří se na anketě podíleli...

  • Muž/žena
  • Ženatý/vdaná_____ let.
  • Jak mě manželství změnilo?
  • Čím mně můj manžel/ka pomáhá ke svatosti?

Číst dál...

Manželé a svatost – jak se to rýmuje?

Vladimír Koronthály – Kdysi muzikant, muzikolog a politik, dnes úředník v církevní správě, otec tří dospělých dětí (všechny s toutéž manželkou, s kterou kdysi jednou provždy spojil svou cestu životem), dědeček zatím šesti vnoučat, ale především jeden z nesčetného množství lidí, které tak Bůh miloval, že dal svého jednorozeného Syna…

Již mnoho let (vlastně téměř od narození) chodím do kostela. Pravda, zpočátku jsem k tomu používal nohy svých rodičů, ale to mám jen z doslechu; dnes už jsem dospělý, samostatný a ženatý.

Číst dál...

Odkazy k tématu - Svatost a manželství

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011040100

Je možné žít v manželství a stát se svatým? Tuto otázku si klade i článek na webu Fatym.com.


http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=591 

Prvním svatořečeným manželům Martinovým se věnuje článek časopisu Naše rodina.


http://catholica.cz/?id=3938

Blahoslavení manželé Quattrocchi na encyklopedii svatých i s textem k zamyšlení.


http://vit-machalek.spqr.cz/?p=18

Blahořečení císaře Karla I. a císařovny Zity v článku historika a religionisty Víta Machálka.


http://www.manzelstvi.cz/Manzelstvi-a-Bible/Manzele-Akvila-a-Priscilla-vyznamni-spolupracovnici-na-dile-evangelia.html

Manželství Akvily a Priscilly, významných spolupracovníků v šíření evangelia, v pohledu Benedikta XVI.


http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13860

Proces blahořečení manželů Manelli, jejich krátký životopis, to vše na stránkách Rádia Vatikán.

Duchovní život v manželství

www.manzelstvi.cz

Křesťanskému manželství a všemu, co s ním souvisí, se věnuje web pražského centra pro rodinu. Najdete zde povzbuzení, odborné články, tipy na akce určené manželům.


www.vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-manzelu.html

Modlitba pro manžele za jejich vztah a směřování k Bohu na stránkách otce Vojtěcha Kodeta.


http://www.rodinnecentrum.cz/texty/#modlitby-manzelu

Soubor dalších modliteb pro manžele a rodiny: modlitba dětí za děti, modlitba manželů a za manžele, růžencová meditace pro těhotné, poezie a příběhy čerpající z rodiny.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu