Chléb života

Nechat se naplnit Láskou

Mgr. Ludmila Novotná - matka 3 dětí; provozuje domácí školu

Ráda bych se s vámi podělila o některé myšlenky z knihy Poustevník, která mne velmi oslovila svojí otevřeností, jednoduchostí, pravdivostí a hloubkou zároveň. Častokrát se lopotím každodenností a vší silou se snažím být milá, spravedlivá a všeobjímající. Žel, není to vůbec snadné a mnohdy jsem na svoje okolí, především na svoje nejbližší, podrážděná, netrpělivá a nepříjemná. Nejvíce to samozřejmě odnáší manžel. Ten nejbližší. K lidem vzdálenějším to mívám více pod kontrolou, ale i tam se někdy nezadaří. Když se mi dostala do ruky kniha Poustevník, velmi se mne dotkly její myšlenky. Uvědomila jsem si, že se snažíme být správnými křesťany, hledáme způsoby, jak dobře žít a naplňovat dokonalý obraz věřícího člověka, ale častokrát se nám to nedaří a my selháváme. Kniha mi znovuotevřela a připomněla kontrast našeho snažení a Boží lásky. K naplnění jakéhosi našeho vysněného obrazu dokonalosti však čerpáme ze špatného zdroje. Jsme nedokonalí, chybující a příliš spoléháme na svoje lidské úvahy, na svůj rozum, sílu a prostředky. Jsme jenom lidé a není možné od sebe očekávat dokonalost a myslet si, že nikdy nebudeme chybovat, že nikdy neselžeme a neuděláme chybu. Když se nám přihodí, že vnímáme naše selhávání a vidíme, že k vysněnému obrazu máme hodně daleko, ztrácíme naději. Přichází zklamání a po čase i vyčerpání z věčného snažení se.

Číst dál...

Odkazy k tématu

    
http://www.radiovaticana.cz/serial.php4?id=18

Do seriálu Společné dědictví aneb Židovské kořeny eucharistie se můžete začíst na stránkách Vatikánského rozhlasu. Odkud se vzalo slovo „amen“, kde má kořeny modlitba „Svatý, svatý“ a jak se vyvíjela tradice žehnání, se dočtete v krátkých zajímavých textech.


http://www.vojtechkodet.cz/temata/eucharistie/kdyz-mne-to-v-kostele-nebavi-i.html

„Ač se k tomu mnoho lidí nerado přizná, je skutečností, že mnoho lidí má ve svém životě období, kdy je to v kostele nebaví…“ Takto začala jedna z přednášek o. Vojtěcha Kodeta pronesená na Katolické konferenci v roce 2005. K čemu jeho zamyšlení nakonec vyústilo? Přečtěte si na osobních stránkách Vojtěcha Kodeta.


http://www.katyd.cz/clanky/strucne-desatero-detske-bohosluzby.html

Aby se děti v kostele cítily dobře a spolu s nimi i ostatní… Jak skloubit pobíhání dětí po kostele a touhu ostatních soustředit se více na liturgii než nejmenší návštěvníky bohoslužby? Nad touto otázkou se zamýšlí otec Miloš Szabo.  


http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/pape-ska-encyklika-ecclesia-de-eucharistia/

Encykliku Jana Pavla II. o eucharistii najdete v plném znění a českém překladu například na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference.


http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Prvni-svate-prijimani-pomucky-pripravy-podklady.html

Přehledně seřazené texty k tématu eucharistie, rozdělené do tematických bloků, nabízí portál Pastorace.cz. V kategorii „první svaté přijímání“ naleznete materiály k přípravě dětí, modlitby pro rodiče, modlitby k dětské adoraci i předpřipravené upomínky na první svaté přijímání. 

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu