Návrat do práce

Mgr. Ludmila Novotná - matka tří dětí; provozuje domácí školu

Práce, zaměstnání, povolání k našemu životu patří. Pro někoho je radostí, pro druhého povinností, pro dalšího nutným zlem. V naší moderní společnosti je samozřejmostí, že pracují i ženy. Spíše v křesťanských kruzích se můžeme setkat také s tím, že ženy zůstávají doma a všem to takto vyhovuje. Okolní svět to někdy možná nechápe, ale to přeci nevadí. Nicméně i mezi křesťany je mnoho žen, které pracují a pracovat buď musejí, nebo chtějí. Z pracovního procesu je přirozenou cestou většinou vytrhne pouze mateřství a jejich návrat zpět nemusí být vždy snadný.

Maminky, které se vracejí z mateřské dovolené, jsou považovány za specifickou skupinu na trhu práce. Jejich situace bývá různá. Některé maminky v podstatě nikdy nepřestaly pracovat a po celou dobu mateřské zůstaly v kontaktu se svojí profesí. Jiné se do práce vracejí pozvolna. Je však také mnoho těch, které strávily doma s dětmi mnoho dlouhých let a teprve ve chvíli, kdy děti odrůstají a jejich potřebnost doma se vytrácí, začínají přemýšlet o návratu do práce. Pro takovou ženu to je mnohdy nelehké období, plné protichůdných pocitů. Je dobré, když se podaří tuto dobu správně načasovat a žena i celá rodina se může na změnu, kterou odchod maminky a manželky do zaměstnání přinese, připravit.

Častým problémem žen, které se vracejí do zaměstnání z mateřské dovolené, je jejich sebevědomí. Víra ve své schopnosti může být v těchto chvílích velmi křehká. Žena byla několik let bez kontaktu se svou profesí a sociální skupina, ve které se pohybovala, měla poněkud odlišné složení než ta v zaměstnání. Mnoho žen si uvědomuje, jak se proměnil například jejich slovník, a obávají se, zda zvládnou běžnou komunikaci. Jejich ham, haf haf a papej by tam moc nezapadlo. Na jednu stranu tedy mohou prožívat chuť a odhodlání, na druhé straně strach a nejistotu. Umocňovat to může pocit smutku nad tím, že končí životní období, které je pro mnohé ženy jedním z nejkrásnějších.

Nejistota vychází především z obavy, jak návrat do zaměstnání zvládnou, jak dokážou sladit zaměstnání s chodem domácnosti a fungováním celé rodiny, jak děti zvládnou přechod do školky či do školy, jak bude tuto změnu prožívat manžel, zda bude schopen a ochoten se více zapojit a zda bude manželce při návratu do zaměstnání podporou. Je dobré si uvědomit, že návrat ženy do zaměstnání se netýká jenom jí, ale všech členů domácnosti. Proto je praktické se na tuto změnu dobře připravit společně s celou rodinou. Je potřeba hovořit o tom, co tato změna přinese v praktickém životě, co se změní, jak bude potřeba přerozdělit kompetence při chodu domácnosti. To, co žena zvládala dosud, protože byla doma s dětmi, již nebude reálně v jejich silách. Pokud by to na ní zůstalo, brzy by se objevily známky přetížení. Možná to pro některé členy rodiny přinese nové nároky a vytržení z dosud pohodlného života. Děti i manžel přicházejí domů, kde je vše uklizené, voňavé a je o ně postaráno bez jejich velkého přičinění. To se pravděpodobně změní. Také sama žena odcházející do práce již nebude mít možná tolik času na svoje vlastní aktivity, které jsou s obdobím mateřské spojeny. Nad tím vším je dobré se zamyslet a zkusit si představit, jak bude týden v novém režimu vypadat, aby nedošlo k nečekanému rozčarování a nepříjemnému překvapení.

Vedle toho se však odehrává něco nového, ženě se otevírá nový rozměr, prožívá očekávání a těšení se na změnu. Dostává prostor zabývat se něčím novým. Mnohdy může odchod do zaměstnání občerstvit vztahy s dětmi, na které se více těší, a čas, který s nimi tráví, je prožíván intenzivněji a kreativněji. Také to může přinést oživení partnerského vztahu.

Odchod ženy do zaměstnání pro mateřské dovolené může tedy znamenat jak zatížení pro celou rodinu a potřebu aktivizace všech jejích členů, tak i nový vítr, který rodinu občerství, obohatí a povede na další úsek jejich společné cesty.

(Někdo těžce nese její ztrátu, jiný se se ztrátou zaměstnání poměrně dobře vyrovnává. Mít práci však v dnešní době není vůbec samozřejmostí. Je mnoho skupin, které mají problém najít si zaměstnání, ať už jsou to absolventi, o které není zájem, protože nemají dostatečnou praxi, svobodné matky či lidé v „nevyhovující“ věkové skupině.)

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu