Rodinné rituály

Rituál a každodennost

Mgr. Ludmila Novotná | matka tří dětí, v domácnosti; provozuje domácí školu

Rituál může být spojen s maličkostmi všedního dne, ale také s významnými událostmi, které se odehrávají pouze výjimečně, někdy dokonce jen jednou za život, jako je například svatba, křest apod. Slavnostními rituály jsou například Vánoce, Velikonoce. Významné rituály mají svá daná pravidla, která respektujeme a většinou opakujeme.

V každodenním životě mají rituály své nezastupitelné místo. Možná si ani neuvědomujeme, kolik jich je zahrnuto do našeho všedního dne. Jinak bychom je také mohli pojmenovat jako stereotypy, které jsme vědomě či nevědomě začali ve svém dni opakovat, prožívat a považovat za jeho samozřejmou součást.

Číst dál...

Internetové zdroje k tématu Rodinné rituály

www.evaeve.cz
Byly to kdysi babičky, tety a matky, které v rámci rodiny zasvěcovaly mladé dívky do toho, co to znamená být ženou. Projekt Eva Evě se k této tradici vrací a nabízí předpřipravený program pro ty, kdo by chtěli v rámci farnosti nebo společenství uspořádat pobyt pro děvčata na téma sexuality, čistoty a chození.

www.chlapi.cz/clanky/kmenovy-projekt
Naopak mužům, kteří ve starých společnostech procházeli rituálem inicializace – zasvěcení a uvedení do mužského společenství, je určen „rituál přechodu do zralé dospělosti“, kmenový projekt hnutí chlapi.cz. Podrobněji si o duchovním pozadí tohoto rituálu i jeho historii v naší zemi můžete přečíst v uvedeném článku.

www.mesicvnas.cz
Menstruace je každoměsíční ženskou skutečností. Projekt Měsíc v nás podporuje ženy v přijetí jejich cyklu, pochopení jednotlivých fází, jimiž během něho prochází, a v cestě, jak tento každoměsíční rituál využít k hlubšímu porozumění vlastní ženskosti.

www.mojeduha.cz
V článcích vyšlých čísel katolického časopisu pro děti DUHA najdete spoustu nápadů na to, jak s dětmi projít obdobím významných křesťanských svátků, jak nově uchopit staré rituály a jak společně strávit sváteční čas.

www.rodiny.cz/f/file/katecheze_2012.pdf
Chcete-li se ve společenství rodin zamyslet nad tím, jak je ve své rodině společně žijete čas práce a čas slavení, můžete využít jeden z předpřipravených programů papežské rady pro rodinu vydaných k VII. světovému setkání rodin.

http://www.rodinnyzivot.eu
Na stránkách našeho časopisu se můžete znovu vrátit k článku Ludmily Novotné, která se v rámci čísla Předávání víry v článku Rituály v duchovním životě rodiny zamýšlí nad tím, jak můžeme drobnými denními rituály obohatit náš rodinný život.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu