Rodinné rituály

Rituál a každodennost

Mgr. Ludmila Novotná | matka tří dětí, v domácnosti; provozuje domácí školu

Rituál může být spojen s maličkostmi všedního dne, ale také s významnými událostmi, které se odehrávají pouze výjimečně, někdy dokonce jen jednou za život, jako je například svatba, křest apod. Slavnostními rituály jsou například Vánoce, Velikonoce. Významné rituály mají svá daná pravidla, která respektujeme a většinou opakujeme.

V každodenním životě mají rituály své nezastupitelné místo. Možná si ani neuvědomujeme, kolik jich je zahrnuto do našeho všedního dne. Jinak bychom je také mohli pojmenovat jako stereotypy, které jsme vědomě či nevědomě začali ve svém dni opakovat, prožívat a považovat za jeho samozřejmou součást.

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu