Osamělý muž

Anketa s muži – laiky i kněžími

A
nketa s muži – laiky i kněžími
M
uže jsme potrápili nelehkou otázkou:
„KDY SE CÍTÍ Š OSAMĚLÝ ?“
V
š
em děkujeme za jejich otevřenost.

Muže jsme potrápili nelehkou otázkou:„KDY SE CÍTÍ Š OSAMĚLÝ ?“

Všem děkujeme za jejich otevřenost.

 

V období, kdy si příliš nerozumím s manželkou.

Vašek, 35 let

 

Muži o tom neradi mluví, neradi pravdivě otevírají své srdce, jako by to bylo něco nepatřičného. Zřejmě to pochází z toho, že se muž bojí, že by ukázáním své slabiny, ztratil svou „velikost“ (u manželky, synů, přátel…) Řeší to diskusemi typu politika… Cítím se osamělý, když mne nepochopí a odsoudí manželka, „umí“ to ventilovat často tak jadrně, že mi je z toho, jako by mne odsoudil Bůh. Je to často pochopitelně právem, neboť stále upadám do svých chyb. Jindy si to zaviním tím, co jsem napsal úvodem. Z této osamocenosti partnerské se dá vyjít poměrně „snadno“ – pokáním a rozhovorem. Nemluví zde o případu rozchodu či rozvodu, s čímž nemám zkušenost. Ještě mi leží na srdci častá osamělost kněží, často těch nejlepších, nechci to rozebírat, ale dostane se tato anketa i k nim, abychom si jako chlapi mohli více rozumět, případně si i pomáhat? Děkuji.

Jiří

 

Nejvíc osamělý se cítím při neshodách s manželkou. Většinou trvají z její strany déle, než to „rozdejchá“.

Petr, 43 let

 

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu