Předávání víry

Rituály v duchovním životě rodiny

Ludmila Novotná – psychoterapeutka, matka tří dětí, provozuje domácí školu

Rituál (z latinského ritualis = obřadný) je způsob chování založený na tradičních pravidlech. Jedná se o ceremonii, která probíhá podle přesně stanoveného schématu, pravidel. Například mše, křest, svatba, ale také světské rituály, jako je udělování významných cen, maturita, promoce…

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu