Význam přirozeného plánování rodičovství – vědomí plodnosti

MUDr. Ludmila Lázničková – je 24 roků vdaná, maminka tří dětí, gynekoložka, vedoucí Centra naděje a pomoci. Kromě práce v gynekologické ambulanci a v poradně pro ženy a dívky přednáší v České republice i v zahraničí (témata bioetiky, partnerských vztahů, otázek reprodukční medicíny, léčby neplodnosti a perinatologie). Je viceprezidentkou mezinárodní organizace European Institute for Family Life Education.

V gynekologické ambulanci pacienty učím porozumět skutečné společné plodnosti, protože vycházím z předpokladu, že vaječníky a varlata fungují nezávisle na víře. Naučit se porozumět základním pravidlům a zákonitostem lidské plodnosti je schopen každý dospělý člověk. A s vyhodnocením zjištěných poznatků při určité nejistotě může pomoci tým vyškolených poradců v poradně.

Vycházíme ze skutečnosti, že základním předpokladem přirozené plodnosti páru je umožnit spojení vajíčka – ženské pohlavní buňky – a spermie – mužské pohlavní buňky. Zatímco vajíčko má velice krátkou životnost, životnost spermií v prostředí pro ně příznivém, vytvořeném hlenem hrdla děložního, je i týden. Tímto je vymezená délka společné plodnosti páru.

Vždy je potřebné mít na paměti, že se jedná o společnou plodnost. Proto jakékoliv potíže se nemohou řešit jen na straně ženy, ale je potřebné se podívat, zda je i muž opravdu zdravý.

Vycházíme jednak ze základních anatomických souvislostí u muže, kdy u zdravého dospělého muže se spermie tvoří ve varlatech, odtud putují do nadvarlete, kde vyzrávají, skrze chámovody a močovou trubici se uvolní ejakulací. Součástí ejakulátu je i prostatická tekutina a sekret ze semenných váčků.

Foto: Pavel Langer

Musí být zachovány nejen anatomické předpoklady, ale i po hormonální stránce musí být vše v pořádku. Znamená to, že nízká hladina mužských pohlavních hormonů – androgenů, především testosteronu, může ovlivnit tvorbu a kvalitu spermií. Stejně tak musí být v pořádku hladiny dalších hormonů (například prolaktin, glukokortikoidy, hormony štítné žlázy…). Svůj vliv na plodnost má i nekorigovaný diabetes mellitus (cukrovka).

Další příčiny u muže, které mohou vyvolávat problémy, jsou imunologické příčiny, kdy se tvoří protilátky proti spermiím (antispermatozoidní protilátky).

Velký vliv na plodnost muže mají i režimová opatření – nadměrná konzumace alkoholu nebo cigaret, vždy se projevuje vliv nedostatku některých stopových prvků a vitamínů pro stavbu semenných buněk (především vitamíny E, C, B řady), z minerálů především selen, zinek, měď, užívání některých léků na úpravu krevního tlaku, renální insuficience (závažné onemocnění ledvin), ozařování nebo chemoterapie.

Může nastat i jev, který je označován jako erektilní dysfunkce – nemožnost vykonání pohlavního styku.

Jen krátce pro připomenutí anatomických souvislostí u ženy, které jsou předpokladem plodnosti: v plodném období spermie putují pochvou, hrdlem děložního čípku, dutinou děložní do vejcovodu, kde v době ovulace na ně čeká několik hodin vajíčko.

Aby došlo k uvolnění vajíčka, ovulaci, a aby se měl následně počatý zárodek kde dál vyvíjet, musí být zajištěna rovnováha hormonálních hladin nejen ženských pohlavních hormonů, ale i dalších hormonů, jako jsou hormony štítné žlázy, nadledvin, androgeny, prolaktin, musí být kompenzovaný diabetes mellitus (cukrovka).

Stejně jak u muže, i u ženy mohou mít vliv na plodnost imunologické příčiny – mohou se vyskytovat protilátky proti spermiím – antispermatozoidní protilátky, protilátky proti vajíčku – antiovariální protilátky, protilátky proti trofoblastu.

Pokud dítě nepřichází, je potřebné hledat i ostatní příčiny neplodnosti, jako je endometrioza – stav, kdy se vyskytuje děložní sliznice mimo dutinu děložní, výkyvy tělesné váhy – extrémně hubené nebo naopak obézní ženy mívají narušenou plodnost.

Nezřídka jsou příčinou těchto extremních výkyvů váhy duševní problémy ženy. Své může sehrát i věk ženy, genetické a chromozomální vady.

Po vysazení hormonální antikoncepce statisticky významně dochází k narušení procesu ovulace. V průměru až 8 cyklů trvá, než dojde k normalizaci hladin FSH, LH, estrogenů, progesteronu, tedy než naskočí „zdravé“ cykly.

Základním předpokladem zachování plodnosti je při zjištění zánětů pochvy nebo hrdla jejich přeléčení podle citlivosti, nebát se celkového „pročištění“ organismu. Zvláště na jaře se doporučuje pít čaje z kopřiv, šalvěje. Vynikající pročišťovací schopnost má řasa Chlorela.

Dalším neméně důležitým faktorem je zjištění průběhu cyklu, zda a kdy dochází k ovulaci. Na základě sledování změn kvality hlenu, který je tvořený v hrdle děložním, a na základě měření bazálních tělesných teplot je možné velice přesně nalézt období, kdy dochází k ovulaci. Abychom řekli, že cyklus je zdravý, musí být splněna další podmínka – období od ovulace do menstruace musí trvat dva týdny. Pokud je toto období kratší než 12 dnů, je to známkou snížené plodnosti, až neplodnosti. Velký vliv na zdravý průběh cyklu má zajištění pravidelného střídání světla a tmy. V praxi to znamená spávat v zatemněné místnosti, kam nesvítí pouliční světlo, kde nezáří obrazovka televizoru, monitoru počítače. Doporučuje se též zvážit, zda žena nemá příliš stresové zaměstnání, u citlivých osob mají významný vliv na průběh cyklu i noční služby. Rozhodně je nutné omezit, eventuelně vyloučit, vliv alkoholu, kouření, užívání drog. Na organismus a na snížení plodnosti se může spolupodílet výskyt některých průmyslových jedů.

Jak předcházet nechtěné neplodnosti

Neničit si zdraví předčasnou sexualitou, střídáním sexuálních partnerů, což prokazatelně vede k zánětlivým poškozením pohlavních orgánů s následnými potížemi až opravdu zjištěnou neplodností.

Zásadně si nenechat ničit zdraví užíváním hormonální antikoncepce, a to ani „léčebně“.

Opustit mýtus 28denního cyklu a ovulace 14. den cyklu – ovulace v cyklu může probíhat kdykoliv, i třeba 35. den cyklu, je ale rozhodující, aby období od ovulace do menstruace pak trvalo dva týdny. Z toho tedy vyplývá, že žena může mít cykly 50denní a přitom zcela zdravé (protože 35+14=49), a na druhou stranu, žena, která má ovulaci 23. den cyklu, a má 28denní cyklus, je ve skutečnosti neplodná.

Proto je nutné řešit včas problémy, které ukáží záznamy STM PPR, i třeba v době před svatbou nebo v manželství v době, kdy se manželé zatím početí miminka vyhýbají – jinými slovy – plně přijmout vědomí společné plodnosti, bez různých mýtů a falešných informací.

K tomu pomáhá i naše poradna Centra naděje a pomoci a námi vypracované publikace.

Pár slov o umělém oplodnění

Umělé oplodnění – asistovaná reprodukce – jsou postupy, které by měly vést k otěhotnění a které vyžadují bezprostřední manipulaci se zárodečnými buňkami (vajíčky nebo spermiemi). Tyto metody mají nahradit tu část oplození a dalšího vývoje zárodku, která za normálních okolností probíhá po pohlavním styku.

Etické hledisko umělého oplodnění: Dítě se stává „produktem“ často velmi komplikované technologie, což může mít dopad na identitu počatého dítěte. Dochází k těžkým poškozením zdraví ženy (hyperstimulační syndrom, riziko vzniku rakoviny).

Problémy umělého oplodnění: V rámci tzv. předimplantační diagnostiky dochází k selekci zdravých počatých jedinců. Vyvstává otázka, co s nezmraženými zárodky. V případech vícečetných těhotenství je prováděna tzv. „redukce plodů“ – řízený potrat „nadpočetných“ dětí.

Úspěšnost technik umělého oplodnění není nikdy zaručena. Znamená to, že než dojde k narození dítěte, je často nutné absolvovat několik těchto zákroků, které nejsou bez rizika pro ženu ani pro dítě.

 

Rodinný život 3/2009

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu