K čemu muž potřebuje ženu?

Anketa mezi muži ve věku cca 20 - 60 let

Foto: Jan Řezníček

Přinášíme odpovědi mužů na otázku: "K čemu muž potřebuje ženu?" Někteří se vyjádřili i k doplňkové otázce: "K čemu si myslíš, že žena potřebuje muže?" Děkujeme všem mužům, kteří byli ochotni otevřít se a odpovědět. A pro ženy to bude jistě milé a hladivé čtení.

Myslím, že k tomu, aby byl šťastný. Aby měl vedle sebe "přítele", s kterým může být jedno tělo i jeden duch a s kterým stojí za to žít pro druhé.
Aby měl pro koho žít a následně i zachoval rod.

Muž potřebuje ženu k tomu, aby mohl být celou bytostí. Bez ženy není celým člověkem.

K čemu muž potřebuje ženu? To je pořádně zapeklitá otázka. Záleží, co si pod pojmem žena představíme (matka, kolegyně, manželka apod.). V současné době asi nejvíc potřebuji ženu jako kamarádku. Protože jsem svobodný a docela uzavřený a také už unavený z hledání "té pravé", tak bližší vztah nevyhledávám. Ale jak se znám, tak vše se může během okamžiku změnit a na stejnou otázku budu odpovídat úplně jinak, snad radostněji.

"Muž potřebuje ženu k životu."

Otázka je velice těžká a ještě těžší je odpověď na ni. Nejjednodušší odpověď je tato: Stačí, když se žena po týdnu vrátí ze služební cesty. Najde byt v mužském chaosu, či pořádku, záleží, jak toto nazveme. Muž v tomto "pořádku" najde vše, ale pozvat si návštěvu? Nevím, nevím.
Jiný pohled říká, že muž se stará o důležité věci, jako je mezinárodní vztah ČR k republice Togo, kolik metráků brambor vypěstovali zemědělci v Číně a podobně. Na věci přízemní (nákup kytky k tchýniným narozeninám či výročí svatby, co bude dnes k večeři a nákup surovin) mu nezbývá čas, a tak je řeší ženy.
Obecně vzato žena vnáší do mužova vzletného myšlení realitu a pořádek. Svět bez žen by byl zpočátku světem akčním, ale nudným. Muži by se neměli před kým předvádět, o koho svádět boj a koho zaujmout. Nakonec by zvítězila jejich přirozená lenost a shnili by za živa.
Žena muži dává jistotu domova, do kterého se může vrátit.

Nemůžu si pomoct, ale mně připadají ženy hezké... a navíc umí i vařit!

K vytvoření jedinečného společenství. Nikdo mi není bližší. Nikdo mě tolik nedoplňuje. Nikdo mě tolik nepovzbuzuje a nepodněcuje být hrdinou. Jedině vedle ženy jsem muž. (Bez stvoření ženy bychom byli jen lidé, ale ne muži.) K ní můžu mít tu nejintimnější lásku, která se podílí na stvoření. Láska a stvoření, to je Bůh. Bez ženy by muž nebyl poloviční, ale třetinový. Vztah je něco nového, jiného od pouhého součtu dvou. Žena mě učí poznat druhou část světa, plnou něhy, krásy a tajemství. Muž ženu potřebuje k přežití. Bez ženy by byl muž posledním člověkem na zemi. Myslím, že s ženou máme plnost lidství a jsme celistvým obrazem Boha. Taky není na světě nic krásnějšího než žena - a muž po kráse touží. Takže žena je mužovou touhou, smyslem života pro lásku k ní, oporou, zachránkyní a inspirací. Je jeho matkou, ženou a dcerou. I dceru muž potřebuje, aby viděl smysl svého života v dalším pokolení. A tak by se dalo dlouho pokračovat.
S mužem je to stejné. Je její protiváhou. Pomáhá ženě odkrýt druhou část světa, poznání, síly a odvahy.

Přítelkyně - v dobrém i zlém, milenka, "nastavuje zrcadlo", matka, zpovědnice,...

Foto: Pavel Langer

Neumím vyjádřit obecně, k čemu "muž potřebuje ženu". Mohu však uvést, čím mne obohacuje moje žena: Učí mne vidět a vnímat nejen fakta, ale dívat se i srdcem. Těším se z krásy jejího srdce i těla - milování s ní ve mně probouzí něžnost a citlivost. Pomáhá mi vidět mé slabosti a nedostatky. S ní se cítím potřebný a milovaný. Když mi vyjádří obdiv, nesmírně pomáhá upevnit mé sebevědomí. Vedle ní mohu být i slabý, nemohoucí, bezradný, hříšný a mohu se i rozplakat - tím mi pomáhá dorůstat ve svobodného muže. Někdy mi nastaví zrcadlo - stane se, že skrze ni ke mně promluví Bůh. Učím se ji brát takovou, jaká je - tím mne učí přijímat i nedostatky druhého. Život s ní je nádherný a moc mne baví - je krásné pomalu stárnout po jejím boku.

Potřebuji ženu k tomu, abych se cítil úplný. Jen ve spojení s ní nemám pocit nedostatečnosti. Dost dobře si neumím představit, že bych žil bez ženy... Potřebuji ji, aby zjemnila mou drsnost, aby obrousila mé hrany, aby se mnou šla divočinou, aby byla princeznou a královnou v našem Velkém příběhu, aby byla milující matkou mým dětem, aby zahřívala naše hnízdečko, aby zářila krásou po mém boku, aby mě potěšila svou něhou a smíchem, aby se mnou zestárla, abych se pak mohl dívat na její svraštělé ruce, které toho tolik vykonaly, abych ji mohl milovat takovou, jaká je - krásná, nespoutaná, něžná, energická, nápaditá, tvořivá, šarmantní... zkrátka - Úchvatná !!! Koneckonců je posledním Božím dílem, tím nejlepším, co Hospodin stvořil!

"K čemu muž potřebuje ženu?" Jednak: když budu brát muže jako auto, které se mnohdy téměř nekontrolovaně řítí světem, pak žena je jeho řidič, který šlape na brzdu, když je třeba ubrat (a mnohdy je to až na podlahu), a lechtá plyn, který, když polechtá správně, vystřelí auto kupředu. Pokud však řidič neví, kdy zabrzdit, nebo na plyn šlape, přestože už auto přesáhlo přípustnou rychlost, nelije do něj benzín či naftu, nedoplní olej, když je třeba, neumyje ho aby nezreznulo, dochází k neštěstí. Tedy pak vřelé díky za dobré řidiče. Jednak: aby jeho životní snaha měla nějaký nepomíjivý smysl. Aby mohl být hrdý na všechno, co dokázal, co vytrpěl a vydržel, přímo i nepřímo, pro svou ženu.

Aby mu byla pomocí. Myslím, že tak nějak to je i v Bibli. Dalo by se najít určitě přesné znění toho verše. Teď v průběhu mé nemoci jsem si to nejen znovu uvědomil, ale i prožil.

Aby byl(a) úplným člověkem. Lidé, kteří nežijí s tím druhým, nejsou úplní. Dovoluji si tvrdit, že to platí - až na výjimky - i pro celibátníky. Tolik stručně odpověď.

V Bibli se píše, že žena má být pomocnicí muže, že mu má stát po boku. S tím souhlasím. Myslím si, že muž potřebuje domov - klidný přístav, kde nemusí být neustále ve střehu, kde může "vypnout", kde může zapomenout na pracovní problémy. Právě pro vytvoření útulného domova má většina žen schopnosti. Pak nás také ženy učí být citlivějšími ke svému okolí. A v neposlední řadě my muži potřebujeme, aby nás někdo potřeboval, i když se nám nikde nedaří. Ženy to vycítí, sdělí nám to a je zase dobře.
"K čemu si myslíš, že žena potřebuje muže?" Aby ji chránil, naslouchal jí, staral se o ni, obdivoval, ujišťoval o své lásce, dvořil se jí, podporoval v jejích rozhodnutích, vyvedl z bludiště, pomáhal v těžkostech, radoval se s ní... a aby ji miloval.

"K čemu muž potřebuje ženu?" To je divná otázka. Spíš bych ji pro sebe položil takto: Co mi žena přináší, čím mě obohacuje? Mám jistotu lásky, mám se kam vracet. To ovlivňuje celý můj život nejen v rodině, ale právě i navenek. Dodává mi sílu, pokud je potřeba bojovat, mám za koho bojovat. Ukazuje mi a povzbuzuje moje emoce (dobré a někdy i jiné), které by jinak nevypluly na povrch, a tím je můj život mnohem barevnější.
"K čemu si myslíš, že žena potřebuje muže?" Myslím, že muž ženě může dát jistotu, ochranu. Tím jí pomáhá vytvořit prostor, kde může bezpečně být ženou, se všemi emocemi, bez nadměrných obav ze světa.

Rodinný život 1/2009

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu