Okénko do Evropy

Dvě matky, dvě učitelky, obě žijí v Evropě, obě byly na mateřské. To jsou podobnosti. A rozdíly? Pro začátek jen prozradíme, že jedna žije v Polsku a druhá ve Švédsku. Obě odpovídaly na stejné otázky...

Kinga Mika
Kinga Mika

Polsko - Kinga Mika

Kinga Mika má 36 let, pracuje jako učitelka (stejně jako její manžel), má osmiletého syna Řehoře, bydlí v malé obci nedaleko polského města Chelmna, kde učí na katolickém lyceu.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená v Polsku?

Trvá šestnáct týdnů pro prvorozené dítě, s každým dalším dítětem osmnáct týdnů a dvacet šest týdnů, jestliže porodíte více než jedno dítě najednou. Mateřská je proplácena sto procenty vašeho platu. Po uplynutí této doby matky nebo otcové mohou zůstat se svými dětmi další tři roky na tzv. vychovávající dovolené, která je ale placená bohužel velmi málo nebo vůbec.

Má zaměstnavatel povinnost držet místo ženě, která se vrací z mateřské?

Zaměstnavatel musí místo držet, dokud se rodič z dovolené nevrátí. Musí se jednat o stejné nebo podobné místo. Naneštěstí se může stát, že firma ukončí svoji činnost během doby, kdy je rodič na mateřské, a pak se nemá kam vrátit.

Mohou být také otcové v Polsku na mateřské? Využívají tuto možnost? Jak se na ně společnost dívá?

Otec může také zůstat na mateřské s dítětem, ale až po prvních čtrnácti týdnech mateřské. Rozhodnutí většinou závisí na finančních podmínkách rodiny: nemělo by to tak být, ale muži vydělávají více peněz než ženy, a s tím nastává otázka, jestli by měli muži nebo ženy mít práci vůbec, neboť se Polsko zmítá ve velkých problémech s nezaměstnaností posledních několik let. I přesto nezůstává mnoho otců se svými dětmi na mateřské, což je kulturně a historicky podmíněno. V naší kultuře je zvykem, že matky vychovávají své děti a otcové vydělávají pro rodinu. Situace se sice změnila, ale ne mentalita.

Má rodič nějaké příspěvky od státu? Je podpora dostatečná nebo je spojená s poklesem ekonomického standardu mladých rodin?

Rodiče dostávají jistý pravidelný finanční příspěvek při příležitosti narození dítěte a poté pravidelný příjem platu po čtrnáct až dvacet šest týdnů, jak bylo výše uvedené, pod podmínkou, že má permanentní zaměstnání; není-li tomu tak, dostává trochu peněz ze státní podpory.

Existují nějaké aktivity pro rodiče na mateřské dovolené, které by ulehčily pobyt na MD nebo usnadnily návrat do práce (mateřská centra, motivační kurzy apod.)?

Nikdy jsem o takové pomoci neslyšela. Jediná věc je, že zaměstnavatel musí držet místo vracejícímu se rodiči. Je tu stále velká nezaměstnanost, takže se nikdo moc o rodiče nestará. Jsou pro zaměstnavatele problémem, ne požehnáním. Předpokládám, že tu existují nějaká místní centra pomáhající rodičům ve velkých městech, ale určitě neexistuje nějaký národní program.

Došlo ve společnosti k nějakým změnám ohledně MD za posledních 10 - 15 let?

K drobným změnám. Za prvé je mateřská delší o dva týdny a vláda jedná o dalším prodloužení; a za druhé, otcům je také dovoleno zůstat na mateřské a příspěvky se v tomto případě zvedají, ale na porodnost to moc vliv nemá, v současné době má opačné tendence, klesá.

Jak dlouho jsi byla na mateřské?

Jako učitelka jsem byla v příznivé situaci. Můj syn se narodil v prosinci, takže jsem čerpala běžnou mateřskou oněch několik týdnů, pak jsem si vzala dva měsíce neplacené "vychovávací dovolené" a pak začaly placené letní prázdniny. Poté jsem se na částečný úvazek vrátila do práce. Pracovala jsem tři dny v týdnu. Měla jsem také štěstí, že obě babičky chtějící hlídat bydlí poblíž a mohly přicházet ony tři dny. Obě babičky stále pracují, takže má matka chodila jednou a tchýně dvakrát týdně. Perfektně naplánované. Fungovalo to celé tři roky do doby, kdy můj syn mohl nastoupit do mateřské školy, kterou nesnášel. Nyní je osmiletým druhákem základní školy a naštěstí ji má rád.

Co bylo pro tebe příjemné a co naopak složité?

Samotná skutečnost stát se matkou, porodit malý zázrak, kojit ho vlastními prsy a cítit jeho velkou lásku bylo beze sporu potěšením a největší radostí. Nicméně byl složitým dítětem. Nespal ani během dne, ani v noci, po dobu více než tří let. Všechno bylo v pořádku, on také, jen prostě nespal. To bylo těžké a často jsem byla opravdu dost unavená.

Změnil se tvůj vztah k manželovi po narození dítěte? Změnilo se rozvržení domácích prací?

Rozdělení práce se moc nezměnilo. Můj manžel měl vždy na starost veškerý úklid a já jsem nakupovala a vařila. Jen mi přibyly další povinnosti s narozením dítěte. Můj manžel nebyl příliš mladý, ale ani připravený na pomoc s dítětem.

Mnoho žen si stěžuje na určitý stereotyp během MD, stěžují si na opuštěnost a nedostatek kontaktu s dospělými; také jsi to tak cítila? Jak by to mohlo být řešeno?

Bydlíme v malém, dvanáctibytovém domku a máme velmi milé sousedy ve druhém patře. Často se navštěvujeme a pomáhali mi se synem, když jsem to potřebovala. Na našem sídlišti jsou vlastně jen tři dvoupatrové domy, takže se dobře známe, navštěvujeme a pomáháme si v nouzi. Proto jsem se necítila sama bez kontaktu s druhými lidmi. Nezávidím ale ženám, které nemají po tři roky na mateřské možnost společenského soužití. Nikdy jsem nepřemýšlela o řešení takových situací, protože jsem nemusela; vždy záleží na nejbližší rodině, jak pomohou matce s malým dítětem. Malé dítě potřebuje péči dnem i nocí a jen nejbližší příbuzní a přátelé mohou matce poskytnout společenský život. Nicméně mít dítě, i když problémové, je ta nejskvělejší věc na světě. Budoucí matky by měly mít na mysli, že chlapci většinou potřebují od matek větší péči než děvčata. Nebojte se, dejte svému dítěti tolik lásky, kolik jen potřebuje, určitě se vám později vrátí.

 

Lena Rydenlund
Lena Rydenlund

Švédsko - Lena Rydenlund

Lena Rydenlund má 50 let, je to matka 9 dětí (podruhé vdaná), učí děti se specifickými poruchami učení na ZŠ ve švédské Vadsteně a zároveň si přivydělává jako masérka a fyzioterapeutka. Její manžel je soudní psycholog.

Jak dlouho trvá rodičovská dovolená ve Švédsku?

480 dní a poté dalších šedesát, ale s nižšími příspěvky.

Musí zaměstnavatel držet rodiči na mateřské místo?

Ano.

Mohou být i muži ve Švédsku na RD? Využívají toho? Jak se na ně společnost dívá?

Ano, mohou a také toho mnoho mužů využívá; stále je ale více žen, které využívají možnosti strávit se svým dítětem několik měsíců. Když byly naše nejmladší děti malé, zůstal s nimi manžel rok na rodičovské dovolené a také můj zeť byl dlouho se svými dětmi doma. Ve Švédsku je přirozené, když muž zůstane se svými dětmi doma a nikomu to nepřipadá divné.

Dostávají rodiče nějaké příspěvky od státu? Jsou dostatečné?

Ano, dostávají 80 % svého platu po 480 dní a po dalších 60 dnů 60 švédských korun na den. (1 SEK = cca 3 Kč)

Existují pro rodiče na RD nějaké aktivity usnadňující jejich pobyt na RD nebo návrat do práce?

Ano, máme takové aktivity, např. tzv. otevřené mateřské školy, kam mohou rodiče s dětmi přijít, navzájem se sdílet a děti si mohou hrát spolu.

Udály se nějaké změny ohledně RD za posledních 10 - 15 let?

Ano, udály, ale teď konkrétně nevím, jaké.

Jak dlouho jsi byla na mateřské?

Když se mi narodily první děti, byla jsem doma tři roky. Bylo to možné, protože jsem učitelka a když měl můj manžel pár dní volno, zaskakovala jsem na různých školách, kde to zrovna bylo třeba. Vydělala jsem tak nějaké peníze a mohla jsem tak s mým mužem zůstat nějakou dobu doma s dětmi.

Co bylo příjemné a co naopak těžké?

Samozřejmě to bylo nádherné starat se o děti, ale po pár letech to bylo docela nudné, točit se jen kolem domácích prací. Pomohlo mi, že jsem mohla občas vypomoci ve škole. Můj muž proto také miloval každou minutu, kterou mohl s dětmi doma strávit a dodnes o tom mluví jako o nejkrásnějším období svého života.

Změnil se nějak váš manželský vztah nebo rozdělení prací v domácnosti?

Ano, náš vztah se změnil. Více jsme se sblížili. Ovšem, že se změnil denní program. Narozením dítěte přijde do vašeho života revoluce a vy to můžete jen přijmout. S manželem jsme se vždy dělili o domácí práce. Máme oba práci, která pro nás mnoho znamená, a oba si myslíme, že rozdělení domácích prací je přirozený způsob, jak zajistit, aby doma vše fungovalo a abychom měli také čas na sebe navzájem a na své koníčky. Vlastně se nikdy o domácích pracích moc nebavíme, prostě je děláme!

Mnoho žen si stěžuje na osamocenost, nedostatek kontaktů s dospělými; cítila jsi to také tak?

Už jsem napsala, že jsem to tak někdy také prožívala. Dnes už existuje mnoho center, kam mohou rodiče s dětmi na mateřské zajít a popovídat si, myslím, že to může být dobrým řešením této osamocenosti; další možností může být sdílení mateřské.

Připravila Šárka Chlupová

Rodinný život 3/2007

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu