Mýty o nekojení

MUDr. Jitka Krausová I psychiatrička a pastorální terapeutka

Myty o nekojeni1O nádherném Božím vynálezu kojení tu mluví jiní povolaní a já s nimi souhlasím. Ale k A patří i B. Jako psychiatrička mám zkušenosti z praxe i s „mýty“ o kojení/nekojení a s jejich důsledky. Takže se na ně podívejme:

 

1. mýtus: Kojení VŽDY musí jít, jen musí matka skutečně chtít.
NE! O tom i jinde zde v časopise.

2. mýtus: Z 1. bodu plyne, že nekojící matka = špatná máma, která nemiluje skutečně. NE! NE! Víte, jaké z toho vznikají pocity viny ženoucí do deprese? A často se na nich podílí okolí.

3. mýtus: Nekojené dítě MUSÍ mít v dospělosti psychické problémy. NE!Myty o nekojeni2

4. mýtus: Nekojené dítě NEMŮŽE navázat dobrý vztah s matkou, NIKDY nebude mít důvěru ke světu – a v extrému ani k Bohu. NE, NE!

Kojení je dobrý předpoklad pro vznik rané důvěry atd., ale není to jediný faktor. Vztah s nekojeným děťátkem lze rozvíjet i jinak. Statisticky snad mohou mít nekojené děti víc psychických problémů, ale ty mohou mít příčinu i jinde, třeba ve výchově nebo nemoci matky, sociálních vztazích ap.

Uvedené mýty vedly někdy maminky ke snaze kojit přes všechny překážky, i tehdy, kdy to naprosto nebylo vhodné pro nemoc tělesnou nebo psychickou. Jindy do toho ženy v dobré víře tlačilo jejich okolí. Bohužel to nejednou skončilo hospitalizací maminky a jejím zbytečným oddělením od dítěte. Pravdu má úsloví, že „nejlepší je nepřítel dobrého“. Také dospělí pacienti s neurózami jsou ne vzácně přesvědčeni, že za jejich psychické problémy a konflikty může matka, která je nekojila. (Všimli jste si, že už mnoho desítek let rodiče mohou jaksi za všechno negativní v životě?) Ve zkratce řečeno: v psychoanalýze hledej za vším sex, tady hledej za vším nekojení.
A co je vlastně důvodem? Je to přehnaný kult kojení, přehnaná generalizace vědeckých poznatků; to, že si z celého komplexu faktorů („tisíc podob život mívá“) vybereme jen jeden, neboť je to jednodušší, a všelidská tendence je ukazovat prstem a hledat viníka za každou cenu.
A důsledek? Je-li příčina problému „nekojení“, pak nemusím třeba
pracovat na vztahu s matkou apod. Může to být pohodlné.

Správný vztah ke kojení patří k opravdu zbožnému postoji k životu a tělu, vycházejícímu z víry. Tyto popsané deformované názory na kojení ovšem postoj k vlastnímu tělu ničí, ničí i vztahy mezi lidmi, a tak pomáhají zlu, ne dobru.

 

 

 

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu