Budeme štědřejší?

ANKETA, NA KTEROU ODPOVÍDALI ZÁSTUPCI CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ILUSTRACEmONEYZajímá vás, jak se s odlukou církve vyrovnávají a co o ní momentálně vědí jednotliví členové různých církví a sborů?
Nabízíme výběr z odpovědí.

Co pro vaši církev/váš sbor znamená odluka církve?

 • Postupný návrat k normálnímu stavu před Konstantinem Velikým.
 • Myslím si, že kněz nebude brát plat od státu; jedná se o financování za vykonanou práci, kněz bude žít z desátků svých farníků.
 • Z dlouhodobého hlediska správný krok k nezávislosti.
 • Finanční samostatnost sborů jako odpovědnost za financování platů farářů.
 • Samostatnost, zodpovědnost.
 • Znamená to, že budeme štědřejší a že budeme více spoléhat na Boha (Mt 6,6).

Fungují u vás už teď nějaké aktivity pro finanční podporu sboru/farnosti?

 • Desátky, nedělní sbírka.
 • Nevím o ničem.
 • Náš sbor je finančně samostatný, peníze od státu jsou peníze “navíc”.
 • Už dlouhá léta se na odluku připravujeme a shromažďujeme prostředky do tzv. personálního fondu. Vedeme se navzájem k finanční obětavosti a k tomu, že to s důvěrou v Boha zvládneme.
 • Například Puls – fond na podporu kněží a pastorace nebo Cesta 121 – pomoc stárnoucím kněžím, u evangelíků se mi líbí aktivita 5 % a hlavu vzhůru.
 • Desátky a dary.

Co připravujete ohledně odluky/financování do budoucna?

 • Jak bude vysychat státní podpora, tak buď bude přibývat členů, nebo se bude snižovat plat bratra kazatele.
 • Jsem řadový farník a do budoucna nic nepřipravuji.
 • Připravujeme rekonstrukci s většími výdaji, které máme v plánu splatit, dokud ještě budou chodit peníze od státu navíc.
 • Vypracovali jsme a přijali tzv. strategický plán duchovního i hospodářského rozvoje našich sborů.
 • Větší informovanost, zapojení laiků-odborníků, investice, které budou vydělávat (pronájmy, podnikání apod.).
 • Vystoupení dětí na veřejnosti, divácky placené aktivity, kurzy online.

Odpovídali zástupci církví/sborů (dle pořadí odpovědí)
Apoštolská církev
Římskokatolická církev
Církev bratrská
Českobratrská církev evangelická
Římskokatolická církev
Apoštolská církev

ODLUKA

 

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu