Bůh můj i tvůj

Jsme si blíž

collincmykColin Foreman I pastor Sjednocené reformované církve

Colin Foreman – londýňan, fanoušek fotbalového týmu Tottenham, pastor Sjednocené reformované církve (United Reformed Church) a přidruženého baptistického sboru, bývalý kaplan pro mládež. Je ženatý, s manželkou Ruth má 2 děti a 1 vnouče. Letos oslavil 73 let.

Píše se rok 1997, mám rok po křtu v katolické církvi a zřejmě z čistého nedopatření jsem pozvána do ekumenické skupiny, která má navštívit partnerské město Telford v Anglii. Jsme mix katolíků, evangelíků, letničních, baptistů, ale naše uměle vytvořená česká ekuskupinka nemá s živoucí ekumenou v hrabství Shropshire nic společného. Žasneme nad společnou modlitebnou metodistů, luteránů a jiných denominací, nad snahou spojovat jednotlivé sbory v jednu církev. O ohlédnutí za několika desetiletími těchto snah jsme poprosili tehdejšího pastora Spojených církví reverenda Colina Foremana. (Š. Chlupová)

Jak jsem se stal imigračním úředníkem
V mládí (v 70. letech 20. století) jsem navštěvoval kostel sboru High Cross v Londýně. V té době jsme v Británii zažívali velkou imigrační vlnu. Do sboru High Cross začaly proudit etnické menšiny z Afriky a Karibiku a sbor se tehdy stal multietnickou církví. Stále více jsme si uvědomovali, co migrace vlastně znamená, a otevíraly se nám obzory.
Když jsem dostudoval, stal jsem se imigračním úředníkem. Chtěl jsem utéct z Londýna a poznat svět na vlastní oči. Miloval jsem jazyky, zejména francouzštinu, a tu a tam jsem pochytil i fráze z jiných jazyků. Práce úředníka mě ale nenaplňovala. Toužil jsem pomáhat lidem a to v tomhle zaměstnání prostě nefungovalo.
Konverze
Můj zájem o výměnné pobyty začal ve dvaceti letech, v důsledku rozpadu manželství a nově nalezené osobní křesťanské víry – což byl výsledek pozvání do ekumenické evangelikální skupiny místních vedoucích věřící mládeže, kteří v Doveru evangelizovali. Nějakou dobu jsem navštěvoval doverskou Sjednocenou reformovanou církev (URC). Moje nová víra mě vedla k setkávání, modlitbám a pravidelné práci v rámci této ekumenické skupiny. Díky ní jsem získával širší obraz církve.

Číst dál...

O dvanáctero bludech

MUDr. Jitka Krausová I zasvěcená panna, bývalá psychiatrička, nyní pastorální terapeutka v Centru pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

O psychiatrii a psychických poruchách panuje mezi lidmi mnoho bludů a omylů, které zapříčiňují zbytečné utrpení. Považuji proto za smysluplnější je probrat, a ne se omezit na pouhý zkratkovitý průlet psychiatrií à la za dvě stránky psychiatrem a psychologem . Tak tedy bludy a omyly:

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu