Doprovázení nemocných

Naděje na konci cesty

Anketa s nemocničními kaplany

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.
V červenci 2019 podepsal ministr zdravotnictví trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR.
Touto péčí se rozumí nezdravotní služba všem pacientům, zdravotnickým pracovníkům a návštěvníkům zdravotnických zařízení při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb. Tuto službu využívají adresáti dobrovolně a na základě svého svobodného rozhodnutí.
Nemocniční kaplan tedy nabízí svou službu jako průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a ke smíření. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňuje lidskou blízkost.

 

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu