Homosexualita v rodině

O náklonnosti k témuž pohlaví

Slavoj Brichcín | český sexuolog a psychiatr, soudní znalec v těchto oborech, po roce 1986 se stal primářem Psychiatrické léčebny v Bohnicích, byl jmenován členem Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, vede psychoterapeutickou sekci České křesťanské akademie

Většina lidí v populaci se cítí přitahována a vzrušována dospělými osobami opačného pohlaví. Prožívají schopnost se s nimi sbližovat, zamilovat se a těšit se ze vzájemného erotického vyladění. Jejich celoživotní sexuální motivaci nazýváme heterosexuální orientací (HT). Naopak svobodně nezvolené a svým nositelem nezapříčiněné trvalé zaměření na jedince stejného pohlaví známe jako homosexualitu (HS). Převážná nebo výlučná homosexuální preference se týkala části mužů i žen v různých kulturách a společnostech odedávna. Lesby a gayové byli v různých dobách podrobeni nespravedlivé diskriminaci, jejich vztahy byly kriminalizovány a medicinalizovány. Jen některá společenství přijímala své homosexuální bližní kladně, jiná tolerantně, další jim v určitých epochách hrozila smrtí. Ve středověku pohlavní styk mezi muži nazývali sodomií. Pohlavní styky mužů s chlapci bývaly pojmenovány pederastie.

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu