Když děti (ne)poslouchají

Komunita Cenacolo – ze tmy do světla

Možná máš někoho velmi blízkého, kdo se nachází v zajetí drog, alkoholu, automatů či internetu. Nebo „jen“ hledá smysl života. Řešením může být komunita Cenacolo. Mnoho závislých lidí, ať už jsou doma nebo na ulici, si neumí pomoci. Jejich i svou těžkou životní situaci ještě prohlubují neinformovaní, lhostejní, unavení nebo stydící se rodiče. Spousta lidí má v rodině nebo kolem sebe někoho závislého, kdo potřebuje a hledá pomoc. Následky pasivity a beznaděje mohou být bolestné: ztráta blízké osoby, rozbitá rodina, utrpení sourozenců.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Když děti (ne)poslouchají

 

- Děti nás někdy svým chováním přivádějí do končin marnosti až rezignace. Proč neposlouchají?


- V časopise si můžete přečíst rozhovor s panem Janštou a jeho syny. O jeho literární práci se více dozvíte na těchto stránkách.


- Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


 - Mluví váš puberťák cizí řečí? Použijte náš překladový slovník pro rodiče.


- Děti trpí mnohem víc nedostatkem vhodně projevené lásky než tím, že by byly vystaveny nevhodným projevům lásky.

To dítě je hyperaktivní!

Andrea Valová | je vdaná, má tři děti, pracuje jako psycholožka ve školství a v soukromém poradenství

Výrok „To dítě je hyperaktivní!“ většinou nebývá prostým konstatováním, bývá spíše emotivně zabarvený ve smyslu nelibosti až výčitky. Pojmy „hyperaktivita“ a „ADHD“ jsou dnes již celkem běžně známé a používané, chápání jejich významu však není zcela jednotné a přijetí hyperaktivních projevů dětí je pro společnost obtížné.

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu