Témata

Budeme štědřejší?

ANKETA, NA KTEROU ODPOVÍDALI ZÁSTUPCI CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ILUSTRACEmONEYZajímá vás, jak se s odlukou církve vyrovnávají a co o ní momentálně vědí jednotliví členové různých církví a sborů?
Nabízíme výběr z odpovědí.

Číst dál...

Sendvičová generace

sendvicPhDr. Alena Poláčková pracuje v Poradně ProStory a Pastoračním centru Biskupství českobudějovického.

Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší. Navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodiče. (Wieslaw Brudzinski)

Na začátku článku citát tak trochu jako hlavolam. Ale i úsměvný a dost pravdivý, co říkáte? A co prarodiče? Ti už komentář polského spisovatele a satirika nepotřebují?

Číst dál...

Mýty o nekojení

MUDr. Jitka Krausová I psychiatrička a pastorální terapeutka

Myty o nekojeni1O nádherném Božím vynálezu kojení tu mluví jiní povolaní a já s nimi souhlasím. Ale k A patří i B. Jako psychiatrička mám zkušenosti z praxe i s „mýty“ o kojení/nekojení a s jejich důsledky. Takže se na ně podívejme:

 

Číst dál...

Cesta vícegeneračního soužití

Zpracovala Anežka Wawreczková I studentka psychologie na Univerzitě Palackého, animátorka pro mládež

anezka wawreckova mPod pojmem vícegenerační soužití rozumíme společné bydlení v jedné domácnosti nebo rodinném domě, kdy spolu žijí prarodiče, rodiče a jejich děti.

Číst dál...

Pravá autorita

Pro každého z nás může krizi představovat něco jiného. Pro někoho to je ztráta zaměstnání, pro jiného spánkový deficit nebo covidové uzavření v jedné domácnosti s home office a online výukou s jedním počítačem a pěti rodinnými příslušníky.
Na krizi a její řešení jsme se ptali mužů různých věkových kategorií:

Co si představujete pod pojmem „krize mužství“?
Překonali jste někdy nějakou? A jak?

Číst dál...

Jsme si blíž

collincmykColin Foreman I pastor Sjednocené reformované církve

Colin Foreman – londýňan, fanoušek fotbalového týmu Tottenham, pastor Sjednocené reformované církve (United Reformed Church) a přidruženého baptistického sboru, bývalý kaplan pro mládež. Je ženatý, s manželkou Ruth má 2 děti a 1 vnouče. Letos oslavil 73 let.

Píše se rok 1997, mám rok po křtu v katolické církvi a zřejmě z čistého nedopatření jsem pozvána do ekumenické skupiny, která má navštívit partnerské město Telford v Anglii. Jsme mix katolíků, evangelíků, letničních, baptistů, ale naše uměle vytvořená česká ekuskupinka nemá s živoucí ekumenou v hrabství Shropshire nic společného. Žasneme nad společnou modlitebnou metodistů, luteránů a jiných denominací, nad snahou spojovat jednotlivé sbory v jednu církev. O ohlédnutí za několika desetiletími těchto snah jsme poprosili tehdejšího pastora Spojených církví reverenda Colina Foremana. (Š. Chlupová)

Jak jsem se stal imigračním úředníkem
V mládí (v 70. letech 20. století) jsem navštěvoval kostel sboru High Cross v Londýně. V té době jsme v Británii zažívali velkou imigrační vlnu. Do sboru High Cross začaly proudit etnické menšiny z Afriky a Karibiku a sbor se tehdy stal multietnickou církví. Stále více jsme si uvědomovali, co migrace vlastně znamená, a otevíraly se nám obzory.
Když jsem dostudoval, stal jsem se imigračním úředníkem. Chtěl jsem utéct z Londýna a poznat svět na vlastní oči. Miloval jsem jazyky, zejména francouzštinu, a tu a tam jsem pochytil i fráze z jiných jazyků. Práce úředníka mě ale nenaplňovala. Toužil jsem pomáhat lidem a to v tomhle zaměstnání prostě nefungovalo.
Konverze
Můj zájem o výměnné pobyty začal ve dvaceti letech, v důsledku rozpadu manželství a nově nalezené osobní křesťanské víry – což byl výsledek pozvání do ekumenické evangelikální skupiny místních vedoucích věřící mládeže, kteří v Doveru evangelizovali. Nějakou dobu jsem navštěvoval doverskou Sjednocenou reformovanou církev (URC). Moje nová víra mě vedla k setkávání, modlitbám a pravidelné práci v rámci této ekumenické skupiny. Díky ní jsem získával širší obraz církve.

Číst dál...

Naděje na konci cesty

Anketa s nemocničními kaplany

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.
V červenci 2019 podepsal ministr zdravotnictví trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR.
Touto péčí se rozumí nezdravotní služba všem pacientům, zdravotnickým pracovníkům a návštěvníkům zdravotnických zařízení při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb. Tuto službu využívají adresáti dobrovolně a na základě svého svobodného rozhodnutí.
Nemocniční kaplan tedy nabízí svou službu jako průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a ke smíření. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňuje lidskou blízkost.

 

Číst dál...

Ano! Bůh chce spasit vašeho muže!

Mo Tizzardová

Potřebovala jsem hodně moudrosti, abych věděla, jak se mám v přítomnosti svého nevěřícího manžela jako křesťanka chovat. Denně trávil spoustu hodin v rodinném podniku, takže jsem si čas na čtení Bible i na modlitby dělala během dne, jak jen mi to práce kolem dětí umožňovala. Jako zaneprázdněná maminka jsem se brzy naučila, že modlit se vlastně znamená mluvit s Bohem – kdekoli a kdykoli.

Billova podmínka zněla: „Žádná shromáždění a žádná církev.“ Se svojí přítelkyní Jan jsem se ale vídala každý všední den, když jsme šly s dětmi do školy. Jan se za mne dlouho modlila a byla to ona, kdo mě vzal na shromáždění pro ženy, kde jsem nakonec přijala spasení. Na cestě do školy i zpátky jsme si povídaly, sdělovala jsem jí, co je nového s Billem i se mnou a ona mi vysvětlovala spoustu věcí – bylo to takové vyučování „na cestě“.

Číst dál...

Odkazy k tématu - Svatí mezi námi

Svatá Anežka Česká – světice, která vrátila Čechům svobodu


I témata moderní jako korupce a „trafiky“ mají své svaté.


Čtrnáct svatých pomocníků vzývá západní i východní církev.


Ke svatosti směřovaly i děti a některé jí i dosáhly.


Vychovatelem a velkým vzorem mládeže byl svatý Jan Bosko, v jeho díle pokračují i u nás salesiáni.

Trabantem za Anežkou

Jana Kočendová | nyní aktivní důchodkyně, dříve laborantka, učitelka na ZŠ, SŠ i VŠ; manžel Jiří Kočenda je trvalý jáhen a vedoucí oddělení pro trvalé jáhny Arcibiskupství olomouckého; mají čtyři děti a pět vnoučat

Vzpomínky na listopad 1989

Měla jsem rozešitou zimní bundu pro manžela. Ten večer jsem pekla medvědí tlapky s dostatečným předstihem, aby se o Vánocích rozplývaly na jazyku. Nemohu si vzpomenout, co dělaly naše tři děti – šestiletý prvňáček, pětiletý a dvouapůlletá… Manžel byl na utajené schůzce s Václavem Malým v Šumperku, který už tehdy řekl, že to brzo praskne. Jak to mohl vědět? Ten nejmenší očekávaný člen rodiny se mi jemně vrtěl v břiše. Bude to holka, nebo kluk?

Číst dál...

O náklonnosti k témuž pohlaví

Slavoj Brichcín | český sexuolog a psychiatr, soudní znalec v těchto oborech, po roce 1986 se stal primářem Psychiatrické léčebny v Bohnicích, byl jmenován členem Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, vede psychoterapeutickou sekci České křesťanské akademie

Většina lidí v populaci se cítí přitahována a vzrušována dospělými osobami opačného pohlaví. Prožívají schopnost se s nimi sbližovat, zamilovat se a těšit se ze vzájemného erotického vyladění. Jejich celoživotní sexuální motivaci nazýváme heterosexuální orientací (HT). Naopak svobodně nezvolené a svým nositelem nezapříčiněné trvalé zaměření na jedince stejného pohlaví známe jako homosexualitu (HS). Převážná nebo výlučná homosexuální preference se týkala části mužů i žen v různých kulturách a společnostech odedávna. Lesby a gayové byli v různých dobách podrobeni nespravedlivé diskriminaci, jejich vztahy byly kriminalizovány a medicinalizovány. Jen některá společenství přijímala své homosexuální bližní kladně, jiná tolerantně, další jim v určitých epochách hrozila smrtí. Ve středověku pohlavní styk mezi muži nazývali sodomií. Pohlavní styky mužů s chlapci bývaly pojmenovány pederastie.

Číst dál...

Komunita Cenacolo – ze tmy do světla

Možná máš někoho velmi blízkého, kdo se nachází v zajetí drog, alkoholu, automatů či internetu. Nebo „jen“ hledá smysl života. Řešením může být komunita Cenacolo. Mnoho závislých lidí, ať už jsou doma nebo na ulici, si neumí pomoci. Jejich i svou těžkou životní situaci ještě prohlubují neinformovaní, lhostejní, unavení nebo stydící se rodiče. Spousta lidí má v rodině nebo kolem sebe někoho závislého, kdo potřebuje a hledá pomoc. Následky pasivity a beznaděje mohou být bolestné: ztráta blízké osoby, rozbitá rodina, utrpení sourozenců.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Když děti (ne)poslouchají

 

- Děti nás někdy svým chováním přivádějí do končin marnosti až rezignace. Proč neposlouchají?


- V časopise si můžete přečíst rozhovor s panem Janštou a jeho syny. O jeho literární práci se více dozvíte na těchto stránkách.


- Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


 - Mluví váš puberťák cizí řečí? Použijte náš překladový slovník pro rodiče.


- Děti trpí mnohem víc nedostatkem vhodně projevené lásky než tím, že by byly vystaveny nevhodným projevům lásky.

To dítě je hyperaktivní!

Andrea Valová | je vdaná, má tři děti, pracuje jako psycholožka ve školství a v soukromém poradenství

Výrok „To dítě je hyperaktivní!“ většinou nebývá prostým konstatováním, bývá spíše emotivně zabarvený ve smyslu nelibosti až výčitky. Pojmy „hyperaktivita“ a „ADHD“ jsou dnes již celkem běžně známé a používané, chápání jejich významu však není zcela jednotné a přijetí hyperaktivních projevů dětí je pro společnost obtížné.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Rozdíly mezi mužem a ženou

 

- Rozdílnost jako dar.


- A jak to vnímají mladí, je možno si přečíst v bakalářské práci, která zkoumá problematiku chování mužů, které ženy nechápou, kvůli čemuž nastávají v domácnostech zbytečné hádky, a chování žen, které muži nechápou, a proto raději mlčí.


- Heslovitě.


- Jak to vidí současná psychologie?

 

Muž a žena v Božím plánu stvoření

P. Jan Balík

Katolický pohled na člověka vychází z víry, která se opírá o biblické poselství, a z toho nejlepšího, co dala lidstvu filosofie bytí, tedy aristotelsko-tomistické tradice. Jedná se o vyzrálý a vyvážený plod života církve s přesahem do mnoha navazujících vědeckých disciplín. Přesné formulace byly utvářeny postupně a první kroky souvisely se snahou vyjádřit tajemství Kristovy osoby.

Katolická antropologie se vyznačuje tím, že vnímá člověka v jeho celistvosti. Zajímá se o jeho podstatu (jednotu duše a těla), jeho společenský rozměr, závislost na Stvořiteli a povolání k věčnosti.

Číst dál...

Žít TEĎ s Bohem a před Bohem

MUDr. Jitka Krausová

(rozšířená verze článku)

Jste „při tom“? Na co že se to ptám? Jste přítomni v přítomnosti, při tom, co je, tady a teď? Dnešní člověk často není; je v minulosti, v budoucnosti – aspoň o pár minut či pár schodů napřed či nějak „mimo“, vnímá jen povrchně. Být v přítomnosti znamená žít plně a také je předpokladem života v přítomnosti Boží, onoho chodit S Bohem a PŘED Bohem. To nejdůležitější je ovšem vztah k Bohu. Když jsme zamilovaní, myslíme na milovaného spontánně, nepotřebujeme žádné připomínky. Ale realita je, jaká je, nejsme často spontánně zamilovaní do Boha. A pak je důležité vnímat skutečně a umět se zastavit. Pouštní mniši říkali: „Nejhorším zlem je zapomnětlivost,“ a mysleli tím zapomnětlivost na Boha. Vida, dokonce i oni! Fakt.

Číst dál...

Život rodiny v době internetové

Libor Všetula | salesián-kněz, ředitel Salesiánského mediálního centra a delegát pro sociální komunikaci salesiánské provincie v ČR; rád sleduje, kudy a kam se ubírá duch doby a jak v tom všem obstát jako vychovatel a kněz; relaxuje na tenise a na rybách; ačkoliv pochází z kraje, kde se daří jak vínu, tak švestkám, přesto je pro něj nejlepší tekutinou silný, čirý hovězí vývar

Když se v roce 1992 Česká republika oficiálně připojila k internetu, byla z toho maximálně malá zpráva v celostátním deníku někde vlevo dole. Dnes už si život bez této komodity dovede představit jen málokdo a bez nadsázky můžeme říci, že příchod internetu byl větší revoluce než vynález parního stroje či knihtisku a máloco změnilo tak radikálně chod světa za tak krátkou dobu.
Kromě mnoha nesporných pozitiv se stále častěji setkáváme s tím, že používání internetu s sebou přináší i otázky, které si klademe v nejrůznějších oblastech. A nemalým otazníkem je také to, jak žít hluboké vztahy v našich rodinách, anebo chcete-li, jak to udělat, aby nás nové technologie nerozdělovaly, ale spíše propojovaly.

Číst dál...

Redakční klání

Aneb o tom, jak členové redakce za mládí sportovali, sportují a budou možná v budoucnu ještě sportovat.
Tímto se s Vámi dělíme a poodhalujeme roušku tajemství sportovního nadšení členů naší redakce; snad s trochou nadsázky, kapkou humoru či čiré ironie, ale zato pravdivě a zaujatě.

Číst dál...

Já + Já = My

Mons. Josef Hrdlička

Pohodlně se usaďte… vlastně asi už sedíte, potom tedy jen stačí začíst se do slov emeritního biskupa olomoucké arcidiecéze, o. Josefa Hrdličky, která pronesl na konferenci Centra pro rodinný život o umělém oplodnění v březnu 2017 s tématem „Když dítě nepřichází…“.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Mezigenerační vztahy

 

- A kdy začíná život nám?


- Usilujme o moudrost neprodleně, ať z nás naše děti a vnuci nešílí.


- O úžasném projektu, který může být inspirací nejen v době Vánoc si, přečtěte na stránce Českého rozhlasu.
Zde máme konkrétní splněný sen a příběh studenta a seniora.


- Trocha rodinné nostalgie pro naše čtenářky a inspirace pro mladou generaci


- Naše téma můžeme i mírně odlehčit a my starší zavzpomínat


- Sdružení ELPIDA dává naději smysluplně a aktivně trávit stáří.


- Věděli jste o Taťáně Kuchařové, že její nadace pomáhá seniorům prostřednictvím mladých dobrovolníků – tedy přes generace?

Nový jazyk

Christopher West

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem nezasažené podobě.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Mladá víra

 

- Jsem Boží dítě.


- Kdo hledá štěstí v Bohu, je svobodnější.


- Znáte tento projekt mladých lidí na Slovensku?


- Kurzy Alfa nabízejí možnost prozkoumat křesťanskou víru.


- Dny důvěry mají v České republice už desetiletou tradici. Letos jsou mladí lidé ve věku 15–35 let zváni do Českých Budějovic, kde se Dny důvěry uskuteční 17.–19. listopadu 2017.

Petr a Pavel aneb příběh jednoho konvertity

Vladimír Večeřa

Mé první setkání s ním bylo po večerní mši svaté před kostelem Panny Marie Sněžné. Bylo to těsně po mé konverzi, kdy jsem tam na radu jedné známé čekal na otce Pavla. Z kostela vyšli lidé a skupina mladých stála před kostelem a smála se. Zeptal jsem se jich, jestli nevědí, kde je otec Kupka, že bych s ním potřeboval mluvit. A ten, co se mezi nimi smál nejvíc, říká: „Já jsem Pavel, a ty si Vláďa, že?“ Já mu odpověděl: „Ano, důstojný otče,“ a on na to: „Já nejsem tvůj otec, já jsem Pavel.“ Všichni se někam chystali a Pavel mě hned vyzval, ať se jdu s nimi chvíli projít. To bylo mé první seznámení s ním, v té době jsem nic nevěděl ani o víře, o kněžích, o církvi… Bylo mi 24 let. Den před tím jsem objevil Boha a hledal jsem někoho, kdo by mi pomohl se ve věcech víry orientovat, kdo by mi pomohl to nové objevení zpracovat.

Číst dál...

Pěší pouť za umělce

Martina Pavlíková

Desetileté putování ke křtu jedné absolventky herectví, uskutečňování soukromých poutí, setkání s biskupem Josefem Hrdličkou a posléze úzká spolupráce s ním, List Jana Pavla II. umělcům a pěší pouť do Santiaga de Compostela, to vše předcházelo prvnímu uskutečnění Pěší pouti za umělce v roce 2007, při jejímž zrodu stála Martina Pavlíková, působící od roku 2004 na Arcibiskupství olomouckém v oblasti kultury mluveného projevu a také hlavní organizátorka Setkání u studny.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Nemoc v rodině

 

- I utrpení může mít smysl.


- Na boj s depresí nestačí vůle.


- Mentální anorexie dokáže zabít celou rodinu.


- Jaký je pohled na nemoc z hlediska víry?


- Univerzita Palackého v Olomouci se zapojila do zajímavého projektu, jehož výsledkem jsou mimo jiné webové stránky, určené ke spolehlivému informování o zdraví pro pacienty od pacientů.
(Na tyto webové stránky budeme postupně přidávat i zkušenosti pečovatelů, rodinných příslušníků a pečujících osob. I ti zde tedy najdou prostor pro sdílení a pomoc.)

Mateřská na míru

Jste maminkou na mateřské dovolené a ráda byste tento čas smysluplně využila? Jsou sice kolem Vás různé nabídky, ale máte pocit, že to pro Vás není to pravé „ořechové“? Nebo chcete poznat život maminek na mateřské i z trochu niternější stránky? Přečtěte si svědectví dvou maminek, které podobné otázky řešily či řeší. O své zkušenostmi se se čtenáři podělily Marie Stavinohová a Lenka Řezníčková z Rodinného centra Slunečnice v Olomouci.

Číst dál...

Marnotratný otec

Angelo Scarano | katolický kněz, vyučuje novozákonní biblickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

V Lukášově evangeliu nacházíme mnoho úryvků, které hovoří o Božím milosrdenství, ale jeden z nich je perla všech podobenství, evangelium v evangeliu. Nazýváme ho většinou podobenstvím „O marnotratném synu“. Je to ale doopravdy podobenství o marnotratném synu?

Číst dál...

Kokosové děti

Miloslava Striová | adoptivní a pěstounská maminka, usiluje o medializaci pěstounské péče, zapojuje se do aktivit neziskových organizací v této oblasti

Máme doma kokosové děti. To jsou děti, které jsou uvnitř bílé a na povrchu černé, vychovávané rodiči a mezi dětmi většinového etnika a současně podle fyzického vzhledu je patrné, že patří k etniku jinému. I když u některých našich dětí nejsou viditelné romské znaky, všechny od malička vědí, že někteří jejich předkové byli Romové a jejich původní vlastí byla Indie. „Já se ti divím. Že si ty cikány bereš domů?“ S touhle otázkou se na mě obrátil známý, když se mu na jednom večírku pod vlivem alkoholu rozvázal víc jazyk. Sice mně podobnou otázku nikdo takto přímo nepoložil, ani na takové večírky už nezbyl čas, ale od mnohých jsem tyto nevyslovené otázky cítila: „Vzít si děti z dětského domova, a k tomu ještě cikánky? Jak tohle asi může jednou dopadnout?“

Číst dál...

Zkušenost vztahu

Marek Orko Vácha | katolický kněz, teolog, přírodovědec a pedagog

Když se dnes mluví o Bohu, mluví se nikoli o vesmíru a myšlence, která je láskou, nikoli o smysluplnosti světa a smyslu pro posvátno, nikoli o tajemném vertikálnu, o čemsi, co mohu nazvat „Ty“, o tom, že život není fakt, nýbrž dar, o jarních tapiseriích táhnoucích bílých hejn severských ptáků, nýbrž o tom, že věřící se zajímají o restituce, majetková narovnání a fondy a mluví se především o nejrozmanitějších problémech sexuální morálky. V médiích i mezi křesťany, znovu a znovu. Tak se změnil náš Bůh, nebo přesněji to je to, co jsme z naší víry udělali.

Číst dál...

Shopaholictví

Závislost na nakupování – fenomén konzumní společnosti

Před časem se mi kamarádka svěřila: „Často chodím po obchodech a nakupuji oblečení. Mám ho tolik, že nemám šanci je unosit. Když přijdu z nákupu domů, stydím se, že ho mám tolik. Většinou nákupní tašku odložím a raději ji ani nevybaluji. Pak se snažím někomu to dát, abych neměla takové výčitky svědomí. Vím, že si tím něco kompenzuji, ale nemůžu si pomoct…“

Číst dál...

Dva různé světy?

Josef Hes

Cíl a prožitek

Muž potřebuje mít cíl, a to cíl hodnotný a svým způsobem namáhavý, za který by se vyplatilo bojovat. Muž je svým prehistorickým zaměřením lovec a bojovník a není možno tuto jeho vlastnost pomíjet.

A dokonce by bylo škoda ji aktivně nevyužít. Má-li muž pocit, že o jeho služby není zájem, že „není potřeba“, nebo dokonce že není brán jako lovec, ale jako kořist, že byl „uloven“ do církve, a tím to končí, začne se cítit velice špatně. Je potom jenom otázkou času, kdy se stáhne do pozadí, nebo se ztratí úplně.

Ženě nejde o duchovní výkony, ke kterým snadno sklouzne muž, ale o skutečné setkávání se s Bohem jako s někým, kdo jí rozumí, před kým může volně projevovat své city, pocity, prožitky, přání, sny, starosti, neúspěchy, nepochopení, ale i radosti a nadšení. V Bohu se cítí být přijímána a milována.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Víra ženy a víra muže

 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Akcenty-muzske-a-zenske-spirituality-P-Tomas-Holub.html

- přednáška P. Tomáše Holuba o akcentech mužské a ženské spirituality


 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/I-kdyz-se-muz-a-zena-obraceji-k-temuz-Bohu-delaji-to-kazdy-trochu-jinak-Ales-Opatrny.html

- o pastoračním doprovázení muže a ženy


 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Jsme-stejni-jsme-jini-rozhovor-s-manzely-Polackovymi.html

- Nakolik se rozdíly v prožívání mužů a žen promítají do duchovního života?


 

http://ukz.katolik.cz/texty/rohr-cesta.htm

- Životní cesta má několik etap. P. Richard Rohr tyto etapy popisuje v kontextu specifik duchovního růstu mužů a žen.


 

https://katis.signaly.cz/1003/zenska-spiritualita-v-pomahajicich

- žena a její vnitřní svět v pomáhajících profesích

Žít nyní

Mgr. Ludmila Novotná | matka tří dětí; provozuje domácí školu

Přestože se možná někdy necítím na svůj fyzický věk, není to nic platné, žiji realitu čtyřicátníků a jsem jistojistě ve druhé části svého života. Nechci podléhat iluzi (kterou naše konzumní kultura neustále podsouvá) nestárnoucích a nesmrtelných. Naopak, často si připomínám, že chci naplno prožívat právě tento přítomný čas, že chci žít naplno to, co je nyní. Chci mít ráda svoje objevující se vrásky a šediny. Čas plyne, už mi není dvacet (no už ani třicet) a já jsem součástí takzvané střední generace. Na desítky let začínám počítat období od ukončení základní školy, od maturity, od promoce. Plínky už nějaký ten rok naše děti nepotřebují, jogurt si dávno z lednice vyndají samy a my se pomalu díváme na to, jak se nenápadně začínají vytrácet z rodinného hnízda. „Matka tří dětí, provozuje domácí školu“, jak je již několik let v záhlaví mých příspěvků, za chvilku nebude pravdou, protože naše dvě starší děti už z domácí školy vylétly a zapluly do systému našich vzdělávacích ústavů. O to víc si užívám poslední roky, které v domácí škole trávím s naší nejmladší Dorotkou. A tak se za necelé tři roky bude měnit můj tak dobře fungující svět. Stárnu já, stárnou moje děti. Od plenek a báboviček jsme se skoro mávnutím proutku ocitli ve světě dospívání. Častokrát jsme od našich přátel slýchali, jak rychle všechno uteče, a najednou to s manželem pociťujeme i ve svém životě. Děti našich přátel studují vysokou školu a pomalu zakládají svoje vlastní rodiny, naše děti nás trénují silou svých osobností a na nás je, abychom jim dovolili dospět a vylétnout do světa.

Číst dál...

Odkazy k tématu – Středo-věk

 

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/krize-stredniho-veku.html

- výzva pro všechny manželky: „Oceňte svého manžela. Jiný to neudělá.“


http://psychologie.krestane.cz/p.php?Krize%20st%F8edn%EDho%20v%ECku

- Tento web nabízí zamyšlení nad tématy křesťanského života z pohledu hlubinné psychologie. Období středního věku je čas pro vnitřní růst. I toto období lze prožívat jako radostnou sklizeň.


http://stastnyblog.cz/ 

- Publicistka Bára Šťastná v podmínkách všedního života každý den testuje nejrůznější způsoby, jak být šťastnější.


http://psychologie.cz/prazdne-hnizdo/

- Jak se vyrovnat s vylétnutím dětí z hnízda a naučit se v partnerském vztahu „nové taneční figury“?

Novodobé otroctvá...

Andrea  Bezáková /s. Bohdana, CJ (*1972)/

Je členkou slovenskej provincie Congregatio Jesu. Desať rokov sa venuje problematike obchodovania s ľuďmi. Odbornú prax získala  v nemeckej organizácii Solwodi, pracovala na projekte Magdala  v Prahe.  Na Slovensku rozbehla projekt "Stop human trafficking", ktorého je manažérkou. Je členkou medzinárodných sietí na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi COATNET a RENATE.  Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Prahe. Súkromnú psychoterapeutickú prax orientuje smerom logoterapie a existenciálnej analýzy. Pravidelne sa podieľa  na terapeutických duchovných cvičeniach v spolupráci  s Misionármi Najsvätejších sŕdc v Lukovom Dvore pri Nitre.

Číst dál...

„Nech to dětem“

Mgr. Ludmila Novotná | matka 3 dětí; provozuje domácí školu

NechtodetemV křesťanském světě se od muže v rodině očekává, že bude plnit roli kněze, duchovního vůdce. Nesnadný úkol v dnešní době emancipovaných žen, v době, kdy středem rodinného dění se stávají děti a muži si nevědí rady s obsahem mužské role. Současný trend „pro děti všechno a jen to nejlepší“ staví děti do pozice malých bohů, kolem kterých se vše točí a vše podléhá jejich potřebám a přáním. Ve své praxi jsem na toto téma v poslední době několikrát narazila a uvědomuji si, že to je všeobecný společenský trend, kterému podléháme i my, křesťané. Samozřejmě, že děti mají mnohé potřeby a naším úkolem a naší zodpovědností je, abychom se o naše děti dobře postarali a vybavili je pro poctivý život. Kde je však zdravá hranice bezmezného naplňování jejich potřeb? Nepřetržitá a intenzivní péče o miminko, které naši pozornost vyžaduje neustále a kdykoliv si o ni řekne, je samozřejmostí.

Číst dál...

Cestou necestou s malým dítětem…

MUDr. Magdalena Chvílová - Weberová | 51 let, má 3 kluky, pracuje jako dětská lékařka na novorozeneckém oddělení v nemocnici v Havlíčkově Brodě

Dobré rady na cestu s malým kojencem nebo batolátkem, doporučení a vykřičníky o cestování lze nalézt ve stovkách diskuzí. Příběhy spokojenosti, na druhé straně i horory, pokud cestu doprovázela nemoc. Myslím, že nelze napsat nic nového, co by nebylo prožito, diskutováno na blogu a uveřejněno. Proto bych se zkusila podívat na cestování pohledem šikovného lezoucího kojence a negativistického batolete, což jsou dvě z vývojových období, kterými projde každé mrně.

Číst dál...

Anketa (pokračování z časopisu)

Děkujeme všem, kteří se na anketě podíleli...

  • Muž/žena
  • Ženatý/vdaná_____ let.
  • Jak mě manželství změnilo?
  • Čím mně můj manžel/ka pomáhá ke svatosti?

Číst dál...

Manželé a svatost – jak se to rýmuje?

Vladimír Koronthály – Kdysi muzikant, muzikolog a politik, dnes úředník v církevní správě, otec tří dospělých dětí (všechny s toutéž manželkou, s kterou kdysi jednou provždy spojil svou cestu životem), dědeček zatím šesti vnoučat, ale především jeden z nesčetného množství lidí, které tak Bůh miloval, že dal svého jednorozeného Syna…

Již mnoho let (vlastně téměř od narození) chodím do kostela. Pravda, zpočátku jsem k tomu používal nohy svých rodičů, ale to mám jen z doslechu; dnes už jsem dospělý, samostatný a ženatý.

Číst dál...

O dvanáctero bludech

MUDr. Jitka Krausová I zasvěcená panna, bývalá psychiatrička, nyní pastorální terapeutka v Centru pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

O psychiatrii a psychických poruchách panuje mezi lidmi mnoho bludů a omylů, které zapříčiňují zbytečné utrpení. Považuji proto za smysluplnější je probrat, a ne se omezit na pouhý zkratkovitý průlet psychiatrií à la za dvě stránky psychiatrem a psychologem . Tak tedy bludy a omyly:

Číst dál...

Odkazy k tématu - Nejmenší děti

http://nedoklubko.cz/

Na rodiče předčasně narozených dětí je kladena velká psychická zátěž: vyrovnat se s nečekanou situací, se svými emocemi, přijmout své děťátko takové, jaké je, zorientovat se v medicínské péči – v tom všem jim pomáhá občanské sdružení Nedoklubko, které založili rodiče, kteří situací předčasného porodu už prošli. Kromě praktických rad zde naleznete i povzbudivé příběhy rodičů, kterým se předčasně narozené děti dovyklubaly do síly a krásy.


http://babyklokanci.blogspot.cz/

Další web věnovaný podpoře rodin s předčasně narozenými nebo nemocnými dětmi.


http://ivanaantalova.blog.idnes.cz/c/337087/Rodice-jako-hlavni-pecovatele-o-predcasne-narozene-deti-v-nemocnici.html

Srovnání péče o předčasně narozené děti u nás a v Kanadě publikuje na svém webu maminka předčasně narozené holčičky. Na zahraničních příkladech ukazuje, jak je možné zapojit rodiče do intenzivní péče o jejich děti už v nemocnici.


http://olomouc.ranapece.cz/

Středisko rané péče nabízí podporu rodičům dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením, metody stimulace jejich rozvoje a individuální program pro každé dítě. Střediska rané péče se nachází v pěti krajských městech včetně Olomouce.


http://www.dlouhacesta.cz/

Společenství a podporu rodičů, kteří přežili svoje děti, najdete na webu Dlouhá cesta. Své zkušenosti a pocity můžete sdílet na fóru nebo se přidat k některé ze společných vzpomínkových akcí na zemřelé děti a nechat tak ve společenství podobně zasažených rodičů odeznít svůj smutek.


http://www.rodina.cz/clanek6840.htm

O bondingu neboli navázání těsné vazby matky k dítěti v prvních hodinách po porodu pojednává článek na webu rodina. cz.

Odkazy k tématu - Svatost a manželství

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011040100

Je možné žít v manželství a stát se svatým? Tuto otázku si klade i článek na webu Fatym.com.


http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=591 

Prvním svatořečeným manželům Martinovým se věnuje článek časopisu Naše rodina.


http://catholica.cz/?id=3938

Blahoslavení manželé Quattrocchi na encyklopedii svatých i s textem k zamyšlení.


http://vit-machalek.spqr.cz/?p=18

Blahořečení císaře Karla I. a císařovny Zity v článku historika a religionisty Víta Machálka.


http://www.manzelstvi.cz/Manzelstvi-a-Bible/Manzele-Akvila-a-Priscilla-vyznamni-spolupracovnici-na-dile-evangelia.html

Manželství Akvily a Priscilly, významných spolupracovníků v šíření evangelia, v pohledu Benedikta XVI.


http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13860

Proces blahořečení manželů Manelli, jejich krátký životopis, to vše na stránkách Rádia Vatikán.

Duchovní život v manželství

www.manzelstvi.cz

Křesťanskému manželství a všemu, co s ním souvisí, se věnuje web pražského centra pro rodinu. Najdete zde povzbuzení, odborné články, tipy na akce určené manželům.


www.vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-manzelu.html

Modlitba pro manžele za jejich vztah a směřování k Bohu na stránkách otce Vojtěcha Kodeta.


http://www.rodinnecentrum.cz/texty/#modlitby-manzelu

Soubor dalších modliteb pro manžele a rodiny: modlitba dětí za děti, modlitba manželů a za manžele, růžencová meditace pro těhotné, poezie a příběhy čerpající z rodiny.

Odkazy k tématu - Rodina na cestách

Seznam mobilních aplikací:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=cs

Moje trasy – zaznamenává vaši trasu, rychlost, vzdálenost a nadmořskou výšku při chůzi, běhu, jízdě na kole a jiných venkovních aktivitách. 


https://play.google.com/store/apps/details?id=net.trekbuddy.midlet&hl=cs

TrekBuddy – turistická navigace s možností tvorby vlastních map. 


https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.aponia.bor3&hl=cs

Be-on-road – bezplatná autonavigace.


https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.seznam.mapy&hl=cs

Mapy.cz – průvodce Českou republikou, možnost vyhledávání bodů zájmu (bankomaty, restaurace, památky).


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fulminesoftware.flashlight&hl=cs

Baterka – stáhněte si aplikaci na různé typy svícení.


https://play.google.com/store/apps/details?id=org.androworks.meteorgram&hl=cs

Aladin – předpověď počasí.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyletnik&hl=cs

Výletník.cz – tipy na výlet.


https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lunchtime.android&hl=cs
Lunchtime.cz - když nevíte kam na oběd.


Liturgická KPZ

Texty mše svaté v různých jazycích:

Anglicky:

http://catholic-resources.org/ChurchDocs/Mass.htm


Německy:

http://www.redemptoristen.com/index.php?id=108


Francouzsky:

http://www.musicanet.org/usc/partvoca/missa/missafrancais.htm


Italsky:

http://www.liturgia.it/rito_messa_cei.pdf


Španělsky:

http://www.devocionario.com/eucaristia/la_santa_misa_1.html


Rusky:

http://www.cathmos.ru/content/ru/mass.html


Liturgický kalendář:

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp


Breviář:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.breviar.android&hl=cs


Liturgie: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_don_radek.Liturgie&hl=cs

Součástí je lekcionář online, který vyžaduje připojení k internetu, ostatní nabídka – mešní řád, žehnací modlitby atd. funguje offline.


Další odkazy:

http://pietrevive.altervista.org/?page_id=43

S projektem Živé kameny se můžete seznámit na jejich stránkách. Najdete zde myšlenky, postřehy i seznam dní, kdy můžete „Živé kameny“ potkat v chrámech světových metropolí.


http://cile.jedemetaky.cz


http://www.turistika.cz

Při plánování rodinných výletů využijte některý z turistických portálů. Nabízejí zajímavé cíle i možnost vyhledání tras.


http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Ja-jsem-cesta.html

Po které cestě má člověk kráčet? Zamyslet se nad touto otázkou můžete u článku Ať se vaše srdce nechvěje! Já jsem cesta... na webu vira.cz.  


http://deti.vira.cz/Bible-pro-deti/Stary-zakon/Abraham-1

Přiblížit duchovní rozměr cestování můžete dětem spolu s příběhem o putujícím Abrahámovi. Na odkazu  najdete jeho zpracování pro děti. 

Odkazy k tématu - Kněz v rodině

www.modlitbyotcu.cz

Zavítejte na stránky hnutí Modliteb otců. Najdete zde informace o hnutí i inspiraci pro modlitbu v modlitebních skupinkách.


 www.vira.cz/Texty/Online-rozhovory/Otcovstvi-prubirsky-kamen-zivota.html

Velmi zajímavý on-line rozhovor s otcem Józefem Augustynem, v němž reaguje na konkrétní dotazy manželů a manželek, otců a matek, najdete na webu vira.cz.


 http://www.ofm.cz/modlitby/2-obecne/39-modlitby-pred-jidlem

Pro inspiraci v rodinách poslouží modlitby před jídlem uveřejněné na stránkách františkánů.


www.knihovna.net/KNIHA/0023_t03.htm 

Modlitby pro žehnání v rodinách najdete v benedikcionálu zveřejněném na internetu.


http://cesta121-cz.doyle.netservis.cz/Z-nasi-cinnosti/

O stárnoucí kněze se stará ve spolupráci s biskupy projekt Cesta 121, seznámit se s ním můžete na webových stránkách.

Odkazy k tématu - Děti v zahraničí

http://www.luvaville.com/ 

- praktické rady pro rodiče, kteří s dětmi cestují do světových metropolí anebo v nich žijí


 http://www.i-escape.com/ 

- zahraniční dovolená v místech přátelských k dětem


 http://luxusnizivotvanilky.wordpress.com/ 

- blog o životě v cizí zemi, o kulturních rozdílech, o Francouzích, Lucemburčanech, Němcích, Belgičanech, ale taky o Češích. O každodenních radostech i trápeních. O mateřství a výchově.


 http://pracovnipobyty.cz/au-pair 

- au-pair programy zprostředkované společností StudentAgency


 http://cestovanisdetmi.blogspot.com.au/ 

- blog s radami zkušené maminky-cestovatelky, například o tom, jak děti připravit na stěhování do cizí země a jak je učit zodpovědnému cestování

Motýlí masáže

Ing. Eva Kopasová

Motýlí masáže jsou velmi jemné a lehké dotyky, které pomáhají uvolňovat hlubší napětí. Jsou vhodné pro novorozeňátka (zdravé­mu dítěti poskytují podporu) a také pro předčasně narozené děti (zraněné dítě masáže léčí). Masáž jim neublíží, ale naopak, jemné doteky je uklidní a postupně uvolní.

Motýlí masáže zavedla rakouská lékařka Eva Reich. V součas­nosti se masáže používají na různých klinikách nejen v Rakousku, ale i v mnohých dalších zemích. Eva Reich pracovala jako pediatrička v New Yorku, ve čtvrti Harlem. Svoje zkušenosti s masážemi novorozenců rozšířila po celém světě. Přednášela mimo jiné v An­glii, Francii, Belgii, Nizozemí, Španělsku, Brazílii a Austrálii. Dr. Eva Reich věnovala zvláštní pozornost kontaktu s předčasně narozenými dětmi pomocí něžného hlazení. Tento dotyk jemných „mo­týlích“ křídel jim pomáhal přežít. Jemná masáž uvolňuje „napětí“, které vzniká po přežitém traumatu.

Číst dál...

Láska je nekonečná

Ivana Antalová | zakladatelka a koordinátorka občanských sdružení Babyklokánci, Zrnka nebo Dítě patří k rodičům,
lektorka, masérka, laktační poradkyně

Narodila jsem se do ustrašené náruče mé maminky před více než čtyřiceti lety, necelé dva roky poté, co mi moje starší sestra prošlápla tuto nelehkou cestu příchodu na svět v podmínkách totalitní nemocnice, necelé dva roky poté, co moje starší sestra na následky tohoto přístupu pár dnů po svém narození zemřela. Věřím, že nejpozději v té době se začal formovat i smysl mého života, mé životní naplnění. Vize podpory svobodné volby místa a způsobu narození a porodu, potřebných základů, na kterých lze vystavět svobodný a zodpovědný život. Život naplněný vírou v sebe, vírou v lásku v sobě, v Boha v sobě.

Číst dál...

Odkazy k tématu - Rodina u stolu

Bezpečnost potravin:

http://www.viscojis.cz/teens/

Témata ze zdravé výživy zpracovaná pro dospívající na speciálním edukačním webu ministerstva zemědělství.


 

http://www.potravinynapranyri.cz/

Pokud jsou potraviny tzv. falšované (např. med nastavovaný cukrem, puding s nižším obsahem kakaa, než je uvedeno na obalu) nebo závadné, dostanou se na pranýř, na webovou stránku, která před nimi spotřebitele varuje a své varování odůvodňuje.


 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Na webu Bezpečnost potravin získáte rychlé informace o závadných potravinách, můžete si také nechat posílat e-mail s aktuálně sestaveným seznamem potravin, které neodpovídají standardům kvality.


 

Duchovní pohled:

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Vanocni-jidelnicek-nasich-predku.html

Jak jedli naši předkové na Vánoce, představuje web vira.cz v článku Vánoční jídelníček našich předků.


 

http://www.ofm.cz/modlitby/2-obecne/39-modlitby-pred-jidlem

Pokud chcete obměnit tradiční modlitbu před jídlem, navštivte web bratrů františkánů s bohatou zásobou těchto krátkých modliteb.


 

Zdravé vaření:

http://www.kvaskovychleb.cz/doku.php

Na cestě k výrobě domácího kváskového chleba vás doprovodí stránky, které se mu přímo věnují.


 

http://www.varimbezlepkumlekavajec.estranky.cz

Pokud máte v rodině alergika na některé z potravin, určitě vám přijdou vhod stránky vysokoškolské studentky s rozsáhlou intolerancí na potraviny, kde najdete seznam vhodných potravin i spousty receptů, jak jíst chutně, a přitom bez lepku, mléka a vajec.


 

Alternativní obchodování:

http://www.vitalia.cz/texty/farmarske-prodejny/

Přehled farmářských prodejen.


 

http://www.bedynky.cz/bedynky

Pro ty, kdo chtějí dostávat zdravou zeleninu přímo ke svým dveřím, jsou určeny stránky Bedynky.cz

Nechat se naplnit Láskou

Mgr. Ludmila Novotná - matka 3 dětí; provozuje domácí školu

Ráda bych se s vámi podělila o některé myšlenky z knihy Poustevník, která mne velmi oslovila svojí otevřeností, jednoduchostí, pravdivostí a hloubkou zároveň. Častokrát se lopotím každodenností a vší silou se snažím být milá, spravedlivá a všeobjímající. Žel, není to vůbec snadné a mnohdy jsem na svoje okolí, především na svoje nejbližší, podrážděná, netrpělivá a nepříjemná. Nejvíce to samozřejmě odnáší manžel. Ten nejbližší. K lidem vzdálenějším to mívám více pod kontrolou, ale i tam se někdy nezadaří. Když se mi dostala do ruky kniha Poustevník, velmi se mne dotkly její myšlenky. Uvědomila jsem si, že se snažíme být správnými křesťany, hledáme způsoby, jak dobře žít a naplňovat dokonalý obraz věřícího člověka, ale častokrát se nám to nedaří a my selháváme. Kniha mi znovuotevřela a připomněla kontrast našeho snažení a Boží lásky. K naplnění jakéhosi našeho vysněného obrazu dokonalosti však čerpáme ze špatného zdroje. Jsme nedokonalí, chybující a příliš spoléháme na svoje lidské úvahy, na svůj rozum, sílu a prostředky. Jsme jenom lidé a není možné od sebe očekávat dokonalost a myslet si, že nikdy nebudeme chybovat, že nikdy neselžeme a neuděláme chybu. Když se nám přihodí, že vnímáme naše selhávání a vidíme, že k vysněnému obrazu máme hodně daleko, ztrácíme naději. Přichází zklamání a po čase i vyčerpání z věčného snažení se.

Číst dál...

Odkazy k tématu

Kde hledat práci

http://burza.neziskovky.cz/

Portálů uveřejňujících nabídky zaměstnání je na internetu spousta (monster.cz, jobs.cz, prace.cz, flek.cz), trochu jiný je web neziskovky.cz, který shromažďuje nabídky práce od neziskových organizací. Najdou se zde inzeráty na odborné, administrativní i řemeslné pozice.


http://www.neziskovka.cz/cz/prace.php

Nabídnout i hledat práci můžete také na burze placené i dobrovolnické práce v neziskových organizacích na Vysočině.


http://databaze.dobrovolnik.cz/databaze-projektu/

Dobrovolnickou práci v nejrůznějších projektech a organizacích hledejte v databázi dobrovolnických příležitostí.


Podpora v nezaměstnanosti a další státní sociální pomoc

http://www.mpsv.cz/cs/14156

Přehledně zodpovězené otázky, kdo a kdy má nárok na podporu v nezaměstnanosti.


http://www.mpsv.cz/cs/2#nd

Přehled sociálních dávek najdete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.


http://finance.idnes.cz/kdyz-jste-v-hmotne-nouzi-089-/viteze.aspx?c=A090307_141458_viteze_hla

Kdo a kdy má nárok na pomoc v hmotné nouzi, na praktických příkladech přehledně vysvětluje článek MF DNES.


Občanské poradny a zadluženost

http://obcanskaporadnaopava.cz/otazky/pracovnepravni-vztahy-a-zamestnanost/8

Na co má zaměstnanec nárok a jak postupovat v nezaměstnanosti, se občanské poradny opavské charity ptali předchozí čtenáři. Můžete si přečíst odpovědi poradny nebo položit vlastní dotaz.


http://www.financnitisen.cz/

Bezplatná poradna poskytuje poradenství v situaci, kdy dlužník není schopný splácet své dluhy. Nabízí pomoc s vypracováním návrhů na oddlužení.


http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu

 Seznam poraden, které vám nabídnou pomoc v dluhové oblasti, naleznete na stránkách asociace občanských poraden.


Duchovní pohled a podpora

http://www.crsp.cz/zeny/203-motivani-kurz-pro-eny-

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá motivační kurzy určené pro ženy, které se po rodičovské dovolené připravují na návrat na trh práce.


http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Prace-prace.html

Práce, práce... A kde jsem v tom já? Článek z knihy Pracovat i žít na webu vira.cz


http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=297

O svou zkušenost z volontariátu, dobrovolné práci pro farnost v malé komunitě mladých, se podělil Václav Vacek, student ČVUT.


http://buberfund.cz/dialogicke-spolecenstvi/prof-thdr-ing-jakub-s-trojan/interview-o-nezamestnanosti/

Rozhovor s děkanem Evangelické teologické fakulty UK prof. Jakubem Trojanem přináší zajímavý náhled na nezaměstnanost, změny ve společnosti a úlohu církve, kterou v tomto procesu může mít.

Odkazy k tématu

    
http://www.radiovaticana.cz/serial.php4?id=18

Do seriálu Společné dědictví aneb Židovské kořeny eucharistie se můžete začíst na stránkách Vatikánského rozhlasu. Odkud se vzalo slovo „amen“, kde má kořeny modlitba „Svatý, svatý“ a jak se vyvíjela tradice žehnání, se dočtete v krátkých zajímavých textech.


http://www.vojtechkodet.cz/temata/eucharistie/kdyz-mne-to-v-kostele-nebavi-i.html

„Ač se k tomu mnoho lidí nerado přizná, je skutečností, že mnoho lidí má ve svém životě období, kdy je to v kostele nebaví…“ Takto začala jedna z přednášek o. Vojtěcha Kodeta pronesená na Katolické konferenci v roce 2005. K čemu jeho zamyšlení nakonec vyústilo? Přečtěte si na osobních stránkách Vojtěcha Kodeta.


http://www.katyd.cz/clanky/strucne-desatero-detske-bohosluzby.html

Aby se děti v kostele cítily dobře a spolu s nimi i ostatní… Jak skloubit pobíhání dětí po kostele a touhu ostatních soustředit se více na liturgii než nejmenší návštěvníky bohoslužby? Nad touto otázkou se zamýšlí otec Miloš Szabo.  


http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/pape-ska-encyklika-ecclesia-de-eucharistia/

Encykliku Jana Pavla II. o eucharistii najdete v plném znění a českém překladu například na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference.


http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Prvni-svate-prijimani-pomucky-pripravy-podklady.html

Přehledně seřazené texty k tématu eucharistie, rozdělené do tematických bloků, nabízí portál Pastorace.cz. V kategorii „první svaté přijímání“ naleznete materiály k přípravě dětí, modlitby pro rodiče, modlitby k dětské adoraci i předpřipravené upomínky na první svaté přijímání. 

Anketa

Lidem se zkušeností nezaměstnanosti jsme položili dvě otázky:

1. Co bylo pro mě nejtěžší v době nezaměstnanosti?

2. Jak jsem si našel/našla práci?


Karel, 41 let

1. Poprvé, když jsem zůstal bez práce, tak nejhorší byla prázdnota, ztráta smyslu života. Podruhé jsem už věděl, o co jde, takže mi bylo Bohem dáno se okamžitě a ještě v ten den přeorientovat na jiný smysl. Tím jsem získal okamžitý nadhled nad danou situací.

2. Poprvé jsem onu situaci vyřešil postavením se na vlastní nohy a začal jsem s podnikatelskou činností, která mi vydržela 10 let. Podruhé jsem o 20 let starší, tudíž opatrnější. Člověk mnohdy musí přijmout i to, co by v mládí nepřijal. Přijme práci méně záživnou a posléze zjistí, že ho myšlenkově posunula na vyšší level (do jiné myšlenkové roviny).

Číst dál...

Anketa

Když jsme zadávali anketní otázky, tak trochu se nám to vymstilo; do kin šel totiž zrovna nový film režiséra Jiřího Stracha, takže u mnohých byla odpověď na druhou otázku vesměs nasnadě…

Ptali jsme se:
1. Jaké kulturní aktivity s dětmi provozujete?
2. Co Vás a Vaše děti v poslední době zaujalo (kniha, film…)?
3. Poznámka k tématu…

Číst dál...

Jak přežít nezaměstnanost

Petra Feglerová | klinická psycholožka a emeritní šéfredaktorka časopisu

Ztráta zaměstnání a následující období nezaměstnanosti patří k velké zátěži, která nás může v životě potkat. V následujících řádcích chci nabídnout několik úvah k tomu, jak lépe toto období přežít.

Úřad práce = návštěva zubaře

Jednou z těžkých věcí na nezaměstnanosti jsou návštěvy úřadu práce. Zvláště ta první bývá většinou nejtěžší. Příčin může být více – „oficiální“ potvrzení statusu nezaměstnaného, setkání s ostatními návštěvníky úřadu práce, „vyhořelé“ chování úředníků či zjištění, že nabídky na novou práci nejsou. Část lidí to v jejich nelehké situaci ještě více srazí psychicky dolů. 

Číst dál...

Návrat do práce

Mgr. Ludmila Novotná - matka tří dětí; provozuje domácí školu

Práce, zaměstnání, povolání k našemu životu patří. Pro někoho je radostí, pro druhého povinností, pro dalšího nutným zlem. V naší moderní společnosti je samozřejmostí, že pracují i ženy. Spíše v křesťanských kruzích se můžeme setkat také s tím, že ženy zůstávají doma a všem to takto vyhovuje. Okolní svět to někdy možná nechápe, ale to přeci nevadí. Nicméně i mezi křesťany je mnoho žen, které pracují a pracovat buď musejí, nebo chtějí. Z pracovního procesu je přirozenou cestou většinou vytrhne pouze mateřství a jejich návrat zpět nemusí být vždy snadný.

Číst dál...

Protože chci

Každý má s poutěmi jiné zkušenosti, někdo putuje a nemá vytčený konkrétní cíl, úmysl, pro jiného je pouť poslední nevyčerpaná možnost, jak se ještě pokusit něco vyprosit. Zde jsou vaše odpovědi na prostou otázku:

 Co jste si vyprosili na pouti?

Číst dál...

Rituál a každodennost

Mgr. Ludmila Novotná | matka tří dětí, v domácnosti; provozuje domácí školu

Rituál může být spojen s maličkostmi všedního dne, ale také s významnými událostmi, které se odehrávají pouze výjimečně, někdy dokonce jen jednou za život, jako je například svatba, křest apod. Slavnostními rituály jsou například Vánoce, Velikonoce. Významné rituály mají svá daná pravidla, která respektujeme a většinou opakujeme.

V každodenním životě mají rituály své nezastupitelné místo. Možná si ani neuvědomujeme, kolik jich je zahrnuto do našeho všedního dne. Jinak bychom je také mohli pojmenovat jako stereotypy, které jsme vědomě či nevědomě začali ve svém dni opakovat, prožívat a považovat za jeho samozřejmou součást.

Číst dál...

Digitální rodinka

Petra Feglerová– klinická psycholožka,matka a předchozí šéfredaktorka časopisu

Naše rodina patří k radostným uživatelům různých technických a technologických „hraček“. Trochu netypické je to, že hlavním nadšencem pro tyto věci jsem v rodině já. Technické novinky mě lákají a baví. Během mateřské dovolené jsem se naučila programovat, v poslední době odpočívám u časopisu Computer. Zvu vás na malou obhlídku našich digitálních pomocníků, kterou doplním praktickými zkušenostmi, které jsme v rodině nasbírali.

Číst dál...

Skajpuji s babičkou

Otázky:

1. Máte doma počítač?
2. Kolik času denně trávíš u počítače? Kolik u televize?
3. Jaké pořady v televizi sleduješ?
4. Co nejčastěji děláš na počítači?
5. Co Tě na tom nejvíce baví/láká?

Na anketě se podílely Lucie Cmarová, Šárka Chlupová, Lucie Adamcová, Eliška Dosoudilová a Agáta Dokoupilová.

Číst dál...

Rituály v duchovním životě rodiny

Ludmila Novotná – psychoterapeutka, matka tří dětí, provozuje domácí školu

Rituál (z latinského ritualis = obřadný) je způsob chování založený na tradičních pravidlech. Jedná se o ceremonii, která probíhá podle přesně stanoveného schématu, pravidel. Například mše, křest, svatba, ale také světské rituály, jako je udělování významných cen, maturita, promoce…

Číst dál...

Rodině oporou

Anketa s tatínky

Jak to vidí samotní otcové rodin? Všem jsme kladli stejnou otázku: „Kdy se cítíte jako hlava rodiny?“ a poprosili je, aby k odpovědi uvedli své křestní jméno a počet dětí.

Číst dál...

Svatba ve světle lidové tradice

PaedDr. Jarmila Pospíšilová – rodinná terapeutka z Veselí nad Moravou

Svatební den musí být opředen mnoha zvyky, tradicemi a rituály, které nám pomáhají pochopit, vyjádřit a prožít zásadní změny, které se dějí v uspořádání vztahů v rodinách. O důležitosti dobrého prožití a přebudování rodinných vztahů promluvila na kongresu Láska a Pevné objetí v Praze terapeutka Jarmila Pospíšilová, jejíž přednášku vám ve zkrácené podobě nabízíme.

Číst dál...

Je to cesta připravená Bohem

Anketa s rodiči kněží

foto: Pavel Langer

Umíte si představit, že by váš syn jednou přišel domů a oznámil, že se chce stát knězem? Jaké by byly vaše pocity? Myslíte si, že z vaší rodiny může vzejít kněz? Můžete tuto volbu jako rodiče nějak ovlivnit? Nabízíme vám v závěru roku kněží setkání s několik rodiči, kteří toto zažili a zažívají. Všem odpovídajícím jsme přislíbili zachovat anonymitu, protože zde nejde o vyzdvihování či chválení, ale o prostá lidská svědectví jejich mnohdy nelehkých životů a o tom, jak Bůh často v našich životech dělá „nečekané zatáčky“.

Číst dál...

Anketa s mladými otci

Kresba: Šárka Chlupová

Jak vnímají své děti novopečení tatínkové? Jen vydělávají nebo i přebalují? Přistupují rozdílně k dcerám a synům? Dozvíte se v následující anketě. Tatínků jsme se ptali na následujících pět všetečných otázek:
1. Kolik je ti let, kolik máš dětí a jak jsou staré?
2. Chceš být stejný při výchově svých dětí jako tvůj táta? Co chceš udělat stejně a co ne?
3. Co spadá do tvých „otcovských kompetencí“ (vaříš, přebaluješ nebo vyděláváš,…)?
4. Co bys chtěl své děti/dítě naučit?
5. Co se ti na tom být tátou líbí nejvíce?

Číst dál...

Otcovství? Co je to?

MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková – jsou psychoterapeuti, působí ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch, které Vladislav Chvála po roce 1989 založil spolu s dalšími kolegy v Liberci. Zde se s týmem lékařů a psychologů věnuje těžko léčitelným tzv. psychosomatickým poruchám. Oba se angažují v organizaci rodinné terapie a psychoterapie ve zdravotnictví.

Když jsme oslovili známou „dvojku“ psychoterapeutů, mile nás překvapilo, s jakou ochotou přistoupili k tématu, o kterém sami řekli: „Je nám blízké a v současnosti aktuální; vydalo by na publikaci.“ Pro větší přehlednost se vás pokusí vtáhnout do zamyšlení nad mužstvím a otcovstvím uvozující otázky.

Číst dál...

Podkategorie

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu