„Vážení a drazí přátelé!“

Marcela Řezníčková – máma dvou dětí, spoluorganizátorka pobytů a aktivit pro osamělé matky s dětmi.

Image
Miroslav Tělupil

Tato slova uvozovala v roce 1990 nulté číslo tehdy vznikajícího občasníku. Autorem článku byl pan Miroslav Tělupil a oslovoval jimi 82 absolventů právě ukončeného Kurzu pro instruktory plánovaného rodičovství, který byl jednou z prvních aktivit olomouckého Centra pro rodinný život. S optikou tématu „Plodnosti“ tohoto čísla lze říci, že z občasníku pro necelou stovku čtenářů se během devatenácti let vyklubal a do dnešní podoby vyvinul časopis Rodinný život pro více než 2500 stálých odběratelů.

Snad se mezi současnými čtenáři ještě najdou pamětníci, kteří si vzpomenou na jméno naší první šéfredaktorky MUDr. Olgy Tělupilové. Jí a jejímu manželovi Miroslavu Tělupilovi bychom rádi tento úvodník věnovali.

Důvodů je hned několik – poslední den v únoru MUDr. Tělupilová ve svých 82 letech zemřela a my jsme se s ní rozloučili při zádušní mši. Rádi bychom to udělali i na stránkách časopisu, u jehož kolébky s manželem stála. I později, když už se na tvorbě časopisu nepodílela, ho stále se zájmem sledovala a upřímně se radovala ze zvláště vydařených čísel. Věříme, že nyní bude dělat to samé, i když na jiné rovině. Snad není neskromné říct, že našemu časopisu přibyl další příznivec v nebi.

Image
MUDr. Olga Tělupilová

Tématem tohoto čísla je Plodnost manželství. Právě manželé Tělupilovi mohou před námi toto téma otevřít do nádherné šíře. Úvodník nemá přesáhnout stránku, a tak nemůžeme vypsat všechno, co ve spolupráci s Bohem přivedli k životu. Není ani cílem vytvořit zde přehled úspěchů jednoho manželství. Vždyť kdo z nás ví, kolik je za nimi ztrát, únavy, zklamání a těžkostí? Jak lze lidskou optikou zvážit a popsat všechno, co za člověkem či manželským párem zůstane? Přesný dopad našich skutků zná jen Stvořitel, my můžeme pouze k některým věcem přihlížet.

Zastavme se u manželů Tělupilových doma. Přesto, že kolem jejich stolu postupně usedlo šest dcer, bylo tam často místo i pro návštěvy a rodilo se u něho mnoho smělých plánů. Například když se v roce 1968 zapojili do Díla Katolické obnovy a snažili se vytvořit první křesťanské centrum pro rodinu a poradnu v Olomouci – to však díky přituhující normalizaci skončilo dříve, než začalo. Snažili se také udržovat kontakty se zahraničím, zajišťovali překlady literatury věnující se rodině a úctě k počatému životu. Paní doktorka Tělupilová přeložila knížku Dr. Rötzera: Přirozené plánování rodičovství a ještě před jejím vytisknutím, ke kterému došlo po revoluci, se u nich doma pořádaly semináře věnované výuce této metody. Manželé Tělupilovi stojí u založení Centra pro rodinný život v Olomouci, které vzniklo jako první v republice hned v roce 1990 a pro jehož založení získali souhlas otce arcibiskupa Vaňáka. Jejich snažení na poli církve bylo ještě širší a plodnější. Do naší země pomohli přinést iniciativu tzv. malých „kurzíčků“ víry, dnešní známé Cursillo. Věnovali sílu a energii i vzniku sdružení Most a cesta, které spravuje restituovaný rekreační objekt chaty sv. Josefa na Grúni, kam jezdí křesťanské rodiny i školy již řadu let. Věřím, že v jejich životě bylo ještě mnoho dalšího, co zde není jmenováno.

Jejich manželství bylo plodné v mnoha směrech. Domnívám se však, že by bylo zavádějící plodnost manželství spojovat pouze s výčtem toho, na co si lze sáhnout, co viditelně zůstává před našimi zraky. Plodností vztahu jsou otevřená srdce sobě navzájem, která se společně otvírají nekonečnosti Boží lásky. Pak už není podstatné, kolik dětí či dobrých věcí za námi zůstane. Důležitý je vzájemný vztah a vstřícnost k Bohu, od kterého si necháme do našich životů zasahovat. Takové plodnosti jsou manželé Tělupilovi příkladem a nás zvou: Vážení a drazí přátelé – přidejme se!

Rodinný život 3/2009

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu