Zkušenost

Petra Feglerová

Image

Z dávných let ve mně zůstává obraz víry, který použil někdo ve svém kázání. Dotyčný přirovnával víru ke "kalhotám" (páni teologové prominou..., ale i svatý Pavel měl různé obrazy víry spojené s odíváním).

Příměr spočíval v tom, že v každém věku potřebujeme různou velikost kalhot a pokud by se někdo dospělý snažil obléci se do dětské velikosti oblečení, vzbudil by údiv či posměch. V otázkách víry si mnohdy malé kalhoty (víru na úrovni svého dětského světa) ponecháváme a ona s námi neroste, ačkoliv v mnohých oblastech života se chtě nechtě rozvíjíme a měníme. Pokud s námi kalhoty přeci jen vyrostly (našli jsme si dospělou a vlastní podobu víry a vztahu k Bohu), mnohdy neuvažujeme o jejich dalších proměnách či uzpůsobení měnící se postavě. Málokdo z nás chodí ve svých padesáti v kalhotách ze studií či v těhotenském oděvu, který nosil dříve.

Do pohledu na katechezi se v posledních letech více prosazuje téma zkušenosti. Není to myšleno tak, že by naši víru měly utvářet jen nějaké emočně nabité jednorázové zážitky bez vědomostí a rozumového zdůvodnění. Zkušeností se myslí, že by víra každého člověka měla být něco prožitého, "ohmataného", zažitého, nejen souhrn teoretických pravd a nauk.

Vzpomínám si na jedno společenství dospělých, kam jsem nějaký čas mohla docházet. Bylo neseno v duchu velké otevřenosti a tolerance. Jeho náplní byla diskuze nad Písmem svatým s následnou modlitbou. Bylo pro mě velice přínosné, že jsme se bavili nejen o tom, co nás v jednotlivých textech oslovuje, ale i o tom, co nám na nich není jasné, s čím bojujeme a nad čím pochybujeme. Docházeli jsme k tomu, že někteří trpíme podobnými pochybnostmi a naopak jiní už tento boj vybojovali a dělili se o to, co jim tehdy pomohlo - samozřejmě s tím, že to jen nabízejí, ale nevnucují. Nedávaly se jednoduché recepty a rychlé odpovědi. Mnohé pochybnosti zůstávaly nezodpovězeny, a ty jsme pak jen odevzdávali v modlitbě. Bylo to společné hledání, které obohacovalo a zároveň respektovalo individualitu každého.

V tomto čísle si můžete přečíst o cestě víry v mnoha polohách - o tom, jak lidé k víře přicházejí, o tom, jak ji prožívají, rozvíjejí, na co narážejí. Některá svědectví nám mohou být bližší, jiná méně. Tak už to v katolické církvi chodí - shromažďují se v ní lidé "v kalhotách různých střihů a velikostí".

Rodinný život 2/2008

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu