Rodičovské zaměstnání

Petra Feglerová

Marně přemítám, proč má tento úsek života, kdy rodič, obvykle matka, věnuje většinu svého času svému dítěti, tak zkreslený název - rodičovská dovolená! Rozhodně bych to spíše nazývala zaměstnáním, povoláním na nekonečný úvazek se stálými službami a příslužbami (příslužba znamená, že zaměstnanec není na pracovišti, ale je přítomný na telefonu a v případě potřeby se musí do práce vrátit). Vždyť máma s dítětem je stále doma, pořád vykonává nějaké pracovní úkoly - vaření, uklízení, praní, povídání s dítětem, přebalování, pečování, chování, hraní… Časté jsou noční služby, kdy sice spí, ale musí k dítěti vstávat. A když náhodou vyjede za kamarádkou na kafe a dítě hlídá někdo jiný, je na telefonu, průběžně kontroluje situaci doma a je připravena se v případě nutnosti rychle vrátit.

Finanční ohodnocení takové práce je podprůměrné, společnost spoléhá na další zisky, které z toho máma má - radost z dítěte, jeho vděčnost, dobrý pocit z mateřské role atd.

Přemýšlím také nad tou "nezodpovědností" Boží, že se matkou či otcem může stát kdokoliv. Nemusí procházet několikaletým vzděláváním jako k jiným povoláním a posláním, nemusí projít výběrovým řízením, které se v současnosti organizuje kvůli kdejaké úřednici a sekretářce, nemusí mít motivační pohovor, ve kterém by někdo prozkoumal, zda chce být rodičem kvůli sobeckým příčinám či to bere jako službu. A přitom ovoce takové práce rozhodným způsobem ovlivní budoucí život dítěte i všech, se kterými se setká.

Nechci prosazovat nějaké sortování lidí či úřední povolení k rodičovství. Myslím, že bychom si měli všichni uvědomit, že matka, popř. otec neodcházejí na rodičovskou dovolenou, nýbrž do rodičovského zaměstnání, které je mnohdy tvrdší a náročnější než to, které vykonávali předtím. Rodičovské zaměstnání je může těšit, naplňovat a uspokojovat, ale mohou z něho být i unavení, vyčerpaní a přepracovaní, tím pádem mají nárok na odpočinek a také chvíli volna. Je to normální a nesvědčí to o jejich horší rodičovské kvalitě, ale někdy naopak o tom, že "rodičovsky pracují" opravdu naplno. V rámci zachování duševního zdraví se považuje za vhodné, aby rodič, který je s dítětem doma, měl jednou týdně volné odpoledne, které stráví nějakým odpočinkovým programem - nejlépe mimo domov. Zaměstnavatel se zase může na matky, které se vrací z rodičovské dovolené, spíše dívat jako na ženy, které zvládly nesnadnou pracovní stáž v jiném oboru.

Mateřství a otcovství je povolání, které patřilo a patří k těm nejužitečnějším a zároveň nejnáročnějším. Velká úcta a obdiv patří všem, kteří ho odpovědně vykonávají. To, že se rodičem může stát kdokoliv, tuto úlohu nesnižuje, ale spíše ukazuje na velkou Boží důvěru, kterou nám dává. On dává sílu rodičům k výchově, ale také posiluje děti, aby nedostatky rodičů zvládly a přežily.

Rodinný život 3/2007

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu