Rozhovor

Pro mě smrt není konec, ale brána do věčnosti, která se otevře.

Rozhovor s Marií Svatošovou

Marie Svatošová
Marie Svatošová

V roce 2007 měla MUDr. Svatošová pro Centrum pro rodinu přednášku. Při té příležitosti ochotně přijela o hodinu dříve a udělala si čas na rozhovor pro čtenáře Rodinného života. Mohli jsme ji poznat jako ženu naplněnou až po okraj činorodou energií, velkými zkušenostmi a zároveň i velkou mírou trpělivosti a "člověčenství" v tom nejlepším slova smyslu. Podobné setkání přejeme i všem čtenářům tohoto rozhovoru.

Číst dál...

Je důležité rozlišit přílišné moralizování od toho, co je ze srdce.

Rozhovor s Martinem Kubečkem

Martin Kubeček
Martin Kubeček

Spolupráce v rodině je téma, se kterým se setkáváme v jakémkoli věku a každý den našeho života. Rozdělení prací a povinností je mladšími členy rodiny chápáno často jako nedůležité a omezující jejich svobodu. Přesto se později sami ve svých rodinách vracíme k vlastním zkušenostem z dětství a porovnáváme jednotlivé výhody a nevýhody. O své roli v rodině, rozdělení úloh, výhodách a nevýhodách jsem si povídal s Martinem Kubečkem (20), který má, spolu s třemi sourozenci, s tímto tématem bohaté zkušenosti.

Číst dál...

Vybírat by mělo dítě po konzultaci s rodiči, kteří to konzultovali s učiteli, popř. s psychologem.

Mgr. Šárka Miková
Mgr. Šárka Miková

Rozhovor s Šárkou Mikovou

Volba povolání je důležité rozhodnutí, které významně ovlivní život člověka. Může být obestřeno starostmi, nejistotou i obavami. Rodičům a dětem jsou připraveni pomoci i psychologové - mají sadu testů, teoretické znalosti i zkušenosti. Proto jsme požádali o rozhovor psycholožku Mgr. Šárku Mikovou, která se poradenství při volbě povolání delší dobu věnuje.

Číst dál...

Rodiče nám zanechali odvahu rvát se s životem

Rozhovor se Solovskými

Manželé Solovští
Manželé Solovští

Tentokrát jsme zajeli pro rozhovor k rodině Solovských, která má zemědělské hospodářství, na němž v současné době hospodaří otec Jindřich a syn Pavel. Hospodářství se skládá ze 75 hektarů orné půdy, 11 krav dojnic a ještě několika mladých krav. Toto hospodářství zde stálo už za doby minulého režimu, i když v omezené formě. Zveme vás teď na krátké popovídání o tom, jak se zemědělským rodinám žilo dříve i dnes. Čas si pro nás i všechny čtenáře Rodinného života udělal táta Jindra s manželkou Hanou a v závěru se přidala i snacha Liduška s miminkem Vítkem.

Číst dál...

Člověk není jenom tady a teď, ale je součástí většího celku.

Rozhovor s PaedDr. Jarmilou Pospíšilovou

PaedDr. Jarmila Pospíšilová
PaedDr. Jarmila Pospíšilová

Při příjezdu na místo rozhovoru jsem měla náladu stejnou jako obloha, která těžce visela nad smutnou zimní krajinou. Sníh nikde, slunce nikde. Ale přivítání paní doktorky bylo hřejivé a usměvavé. A tak v příjemně zařízené poradně jsme sluníčko měly a povídalo se nám moc dobře. Posuďte sami.

Číst dál...

Na slovo 'rozvod' jsem silně alergický

Rozhovor s br. Janem Hladíkem, OFM Cap.

br. Jan Hladík, OFM Cap.
br. Jan Hladík, OFM Cap.

Bratra Jana (celým jménem br. Vladimír Jan Ev. Hladík, OFM Cap., řeholním jménem Jan Evangelista) jsem potkala ještě jako studenta teologie a ráda jsem s ním spolupracovala na různých programech Centra pro rodinný život, zvlášť na akcích, které byly pro osamělé maminky a jejich děti. Věděla jsem o něm, že pochází z Prahy a že před vstupem do kapucínského řádu byl stejně jako jeho otec učitelem. Taky o něm vím, že je konvertita a že prožil rozvod svých rodičů. Toto vše mi dodalo odvahu, abych jej poprosila o rozhovor na téma Děti a rozvod, s nadějí, že bude mít co říci všem, pro které je toto téma více či méně důležité.

Číst dál...

Základ je v pochybnostech, jestli nemůžu být šetrnější.

Rozhovor s manžely Guthovými

manželé Guthovi
manželé Guthovi

Z manželů Guthových čišelo zapálení pro ochranu životního prostředí a také touha ji uplatňovat kolem sebe v nejbližším okolí. Nesetkala jsem se u nich s obvyklým váháním, zda rozhovor poskytnout. Otevřeně hovořili o konkrétních zkušenostech z jejich rodiny. K rozhovoru mi přinesli i spoustu publikací, kde se mohu dozvědět více. Přitom vypadali jako normální rodina, která bydlí v moderním bytovém domě – s dětmi i domácími zvířátky – a nezříká se vymožeností moderní techniky. Připadalo mi, že se ale liší ochotou o věcech přemýšlet a odvahou je měnit.

Číst dál...

Bohatší život skromnějšími prostředky

Rozhovor s Helenou Nováčkovou

Helena Nováčková
Helena Nováčková

Asi většina z nás proti ekologii v podstatě nic nemá, ale upřímně řečeno moc toho o ní ani neví. Pokud ano, tak to bývá často ekologie přibarvená televizními kamerami, velkými demonstracemi apod. Setkání, které vám chci nabídnout pomocí tohoto rozhovoru, je jiné, nepadají zde silná slova ani žádné extrémy. Můžeme v něm potkat „normální ženu“ a její „normální život“, který mluví o vztahu k lidem a věcem kolem nás řečí nám blízkou a srozumitelnou. Helena Nováčková má 40 let, už 14 let pracuje ve středisku ekologické výchovy Sluňákov. Společně s manželem Pavlem mají 3 děti. Nejstarší je Petra, ta studuje na gymnáziu, syn Honza je v deváté třídě a nejmladší dcera Veronika chodí do čtvrté třídy. Přeji vám, aby vás toto setkání nejen obohatilo, ale i inspirovalo k dalšímu poznávání.

Číst dál...

2018 © Centrum pro rodinný život Olomouci | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu