Rozhovor

Dáma i selka

rozhovor se sr. ThLic. Veronikou Katarínou Barátovou z Komunity Blahoslavenství

Z jaké rodiny pocházíš? Vnímala jsi, že se ve vaší rodině dělaly rozdíly mezi klukama a holkama?

Pocházím z tradiční katolické rodiny, měla jsem dva bratry. Ano, vnímala jsem tyto rozdíly v pubertě, ale jen mírně. Například v tom, že na vzdělání dívek se nedával stejný důraz jako u kluků, nebo že – podle mě v té době – si kluci mohli dovolit víc, být déle venku a podobně, kdežto já ne. Ale tyto rozdíly ze strany rodičů zcela pominuly, když jsem byla na vysoké škole.

Číst dál...

Drogy v domě

„Kdybys mě tenkrát nevyhodila, tak už jsem byl v kriminále.“

rozhovor s anonymní matkou

Dnes navštívíme prostřednictvím vzpomínek jedné maminky rodinu, která se musela vyrovnávat s mnoha těžkými skutečnostmi. Jednou z nich byla i závislost syna. Domluvily jsme se, že s ohledem na širší rodinu nebudeme uvádět jména (a křestní jména použitá v rozhovoru budou smyšlená). Velmi si vážím nejen odvahy k osobnímu svědectví, ale i odvahy řešit a dotáhnout bolavé věci, s čímž se v rodinách bohužel otálí a doplácejí na to všichni zúčastnění. Kdyby toto svědectví pomohlo jen jedné rodině, nebo přispělo k více modlitbám za rodiny, které se potýkají se závislostí někoho z jejich řad, nebylo zbytečné.

Číst dál...

Svět z výšky

dvojrozhovor s Kamilem Psotkou a o. Antonínem Hráčkem

Že moravský Velehrad není jen jeden, ale že je po světě rozeseto mnoho dalších „Velehradů“ – českých pastoračních domů, ví asi kdekdo. Že existuje jakási fenomenální akce v Dolomitech právě v domě Velehrad, jsem taky slyšela už mockrát; dokonce zhlédla s přáteli i promítání s barvitým líčením křesťanské akce spojené s vysokohorskými túrami. A když jsem viděla snímky z ferrat (zajištěných lezeckých cest), bylo mi jasné, že u toho chci být taky. Až mi jednou o. František Petrík, který akci organizoval spolu se svým spolupracovníkem Kamilem Psotkou ze Starého Města (u Velehradu!), řekl: „Tys ještě nebyla v Dolomitech? Tak já tě zvu!“
A tak Vás zvu taky – na malý exkurz propojení duchovního světa s tím sportovním.
O své zkušenosti se zde dělí průkopník akce Kamil Psotka a současný duchovní správce domu Velehrad v italském/tyrolském San Martinu o. Antonín Hráček. O. František Petrík se už od roku 2015 dělí v nebi, ale chcete-li si přečíst rozhovor s ním, zabruste do svého archivu Rodinného života (1/2011 Svatba včera a dnes) nebo na náš Facebook.

Číst dál...

Na pozitivní vlně

rozhovor s manželi Gottwaldovými

S Vojtou a Štěpánkou jsme si povídali o jejich strastiplné cestě k vytouženému dítěti. S pomocí Boží nám své zkušenosti předávají jako ti, kteří se nakonec vytouženého děťátka dočkali, a mohou tak svědčit o tom, že diagnóza neplodnost není konečná.

Číst dál...

V Tomovi je Kristus, kterému můžu sloužit

rozhovor s Olgou Kvapilovou

Tento rozhovor Vám umožní nahlédnout do rodiny, do srdcí lidí, kteří vědí, jaké je to stát mezi životem a smrtí, a kteří své vlákno víry drží statečně a mají ho i na obdarování. Děkuji Olince Kvapilové, že se podělila s tím, co prožili a prožívají dále po manželově mozkové příhodě. Je to jen malý výsek z velkého úsilí a snažení, snad Vás osloví svou ryzostí a svým duchovním přesahem.

Číst dál...

Zlatí kováři

rozhovor s paní Věrou Mičkovou

Na maturitním plese našeho syna jsme se seznámili s noblesní učitelkou. Její učni-maturanti si ji velmi oblíbili a pozvali si ji na celý ples ke svému stolu. I po maturitě ji stále navštěvují. A my víme proč. Její moudré vyprávění zaujme, je velmi poutavé a část z něj Vám nyní nabízíme.

Číst dál...

Nevzdám To

rozhovor s o. Martinem Kudlou

O osamocení v těžkostech dnešní mládeže, o jejich touze po čistých vztazích, o vzniklém poutním místě za čisté vztahy pro náš časopis Rodinný život rozmlouval otec Martin Kudla, kaplan pro mládež místeckého děkanátu.

Číst dál...

Hledači a srdcaři

rozhovor s Denisou Kracíkovou

Připravili jsme pro vás rozhovor s Denisou Kracíkovou, o které se na webových stránkách Arcidiecézního centra pro mládež dozvíte: Mladá, nadějná a velmi přívětivá vedoucí ADCM. Miluje florbal, squash a pozdní vstávání. Pokud se o centru pro mládež, o tom, co dělá a s jakými mladými se v centru potkávají, i osobě vedoucí chcete dozvědět více, máte dvě možnosti: Denisu někde potkat, a pokud bude mít čas, zapříst rozhovor, ale protože to není tak jednoduchá záležitost, nabízíme i druhou variantu, přečíst si tento rozhovor.

Číst dál...

Metaloví fanoušci v kostele

rozhovor s o. Pavlem Šupolem

Když přijedete koncem třetího týdne v srpnu do Vsetína, město je plné mladých (bez ohledu na věk), odevšad zní hudba, před Domem kultury se tančí, hlavní zastávka na náměstí je zastavěná velkou tribunou a při setmění se dávají do pohybu snad i dlažební kostky. Mezi účastníky multižánrového křesťanského festivalu UNITED potkáte i jednoho z hlavních organizátorů, otce Pavla Šupola, nadšeného propagátora křesťanské hudby, současně vicerektora kněžského semináře v Olomouci a správce studentských kolejí. Zvu Vás nyní na krátkou exkurzi po jeho aktivitách, případné zájemce o další informace odkazuji na webové stránky hudba.signaly.cz.

Číst dál...

Touha po kráse

rozhovor s manželi Jemelkovými

Může být tak rok 1998, navštěvujeme se skupinou mladých ateliér Jana Jemelky na Dolním náměstí v Olomouci, obdivujeme jeho dřevoryty, skici a grafiky, pokládáme všetečné dotazy. 1999? Setkání s Otmarem Olivou v jeho velehradském ateliéru; oba dva umělci spolu dlouhá léta spolupracují. 2000 – učím jednoho nadaného žáka, jmenuje se Vojta Jemelka a včera jsem sedmákům ukazovala jeho zdařilou kresbu, kterou ve škole zanechal na ukázku pro budoucí generace. Rok 2007 – nahráváme už pro časopis rozhovor s panem Jemelkou a navštěvujeme nový ateliér, tentokrát v domě, který nejdřív zakoupili a pak zjistili, že po generace patřil jeho předkům. 2017 – volá mi autor tohoto rozhovoru, že potkal Jemelkovy a jsou ochotní hned zítra natočit rozhovor. Konec červené nitě táhnoucí se osobními vzpomínkami a nyní se i Vy seznamte s milými kulturními bytostmi – Janem a Alenou Jemelkovými.

Číst dál...

Vstaň a choď

rozhovor s manželi Svojanovskými

Manželé Svojanovští nám před časem (5/2015) dali nahlédnout do svých rodinných peripetií a zázraků. Tentokrát se podělí o své zkušenosti z práce osobních asistentů, přiblíží okolnosti vzniku této služby u nás a možnosti, které dnes handicapovaným lidem prostřednictvím rozsáhlého týmu obětavců nabízejí.

Číst dál...

eSeznamka

Rozhovor s manželi Chudíkovými

Co si myslíte o seznamování přes internet? Je to příležitost, risk nebo obojí?
Oslovili jsme manžele Chudíkovy, jejichž vztah začal právě díky internetové seznamce. Podělí se s námi o svoji životní zkušenost.

Číst dál...

Trocha zodpovědné drzosti

rozhovor s manželi Čechovými

Cestování na větší vzdálenosti s malým dítětem, natož s několika, je možná pro většinu manželských párů něco nepředstavitelného, co si s ohledem na nejrůznější rizika raději odřeknou. Najdou se ale i světoběžníci, pro které je takto strávený čas hnacím motorem pro období všednodenní rutiny a především příležitostí k prohlubování vztahu a docenění hodnoty rodiny. Následující rozhovor proto třeba může působit jako určitá kuriozita, přesto doufám, že Vás, milí čtenáři, potěší nebo v něm najdete povzbuzení.

Číst dál...

Pohled do srdce

Rozhovor se sestrou Růženou Sekulovou

Sestra Růženka (39) ze štípské komunity sester karmelitánek1 působí na první pohled naprosto nenápadně… kde se však objeví, je jí hned plno. Jako by ale daný prostor vyplňoval spíše její nehynoucí úsměv a šibalské jiskření v očích. Málokdo by věřil, že je v Římě doma stejně jako v klášterní zahradě, natož že pochází ze třinácti sourozenců a zastane práci jako pořádná selka.
Když jsem jí v lednu volala, že bychom chtěli oživit její kariéru mediální hvězdy,2 ozvalo se z mobilu její tradiční: „Oh, aiuto!“ (it. Pomoc!) Najít v nabitých diářích společné volné okénko sice trvalo, ale podařilo se, a tak si vás, milí čtenáři, dovoluji pozvat k našemu povídání nejen o Boží „logice“ a umění čekat…

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu