Duchovní život

Apoštol Pavel známý - neznámý aneb „na slovíčko“ se svatým Pavlem z Tarsu

Rozhovor s Doc. Dr. Petrem Marečkem, Th.D. - knězem brněnské diecéze. Studoval na Lateránské univerzitě a na Papežském biblickém institutu v Římě, na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Vyučuje na CMTF. Zaměřuje se na výklad textů knih Nového zákona (zvláště evangelií).

foto: Pavel Langer

Od 29. června roku 2008 je vyhlášen rok svatého Pavla. Zřejmě pro nikoho, kdo je pravidelnějším návštěvníkem bohoslužeb, není toto jméno neznámé. Ale možná právě u něj je namístě spojení: známý neznámý. Co všechno o tomto neúnavném apoštolu víme?
Napadlo nás v redakci, že bychom stáli o rozhovor s tímto světcem. To ovšem v reálu možné není, ale obrátili jsme se na Doc. Dr. Petra Marečka, Th.D., který je specialistou na Písmo svaté, jestli by se nestal, v přeneseném slova smyslu, „mluvčím“ apoštola Pavla.
V následujícím rozhovoru o sv. Pavlovi, který bude probíhat v několika číslech časopisu na pokračování, se pokusíme nahlédnout do života tohoto světce a věříme, že to bude nejen dobrý podnět pro náš duchovní život, ale pobídka k tomu, abychom častěji a více Písmo četli a nechali se jím obdarovávat. Za každým dílem otázek najdete i doporučené citace z Nového Zákona k probíraným otázkám.

Číst dál...

Laskavá chvíle - Jak má dcera nedostala zlatý řetízek

Marcela Řezníčková - máma dvou dětí, spoluorganizátorka pobytů a aktivit pro osamělé matky s dětmi.

Znáte laskavé chvíle? Něco kolem vás i ve vás se zatetelí a vy vzpomínáte na chvíle, které odstup času už zbavil nepříjemných ostnů, a vychutnáváte už jen to milé, veselé, krásné. Máte-li pocit, že ručičky hodinek zpomalují, přisedněte...

Číst dál...

Maria - požehnaná mezi ženami

Sr. Lucie Cincialová

Králíky 1999 (foto Jindřich Štreit)

Všímali jsme si ženských postav v evangeliu a Ježíšova přístupu k nim. Zbývá věnovat pozornost té, kterou Alžběta nazvala "požehnanou mezi ženami" (Lk 1,42).

Číst dál...

...jako stopy ve sněhu

Eva Muroňová

"Lev bude s beránkem přebývat a levhart s kůzletem odpočívat."

Číst dál...

Odpuštění

Jitka Krausová

Image

Nebudeme mluvit jen o odpuštění, ale o odpouštění. To není totiž něco jednorázového, ale proces. Setkávám se s názory, že jde o to odpustit jednou provždy a dost. Takhle život neprobíhá a dokonce ani neprobíhá tak, že bychom někomu odpustili a už nikdy v životě neměli sebemenší příčinu témuž člověku odpuštění opakovat. Neodpuštění a neodpouštění vytvářejí pevné mříže, vězení, která brání tomu, abychom byli svobodní a abychom žili v pravdě a v realitě. A klíč od nich máme my sami. Pěkně o tom píše Katka Lachmanová v knize Vězení s klíčem uvnitř.

Číst dál...

Ženy v Ježíšových podobenstvích - Deset panen (Mt 25, 1-13)

Sr. Lucie Cincialová

Image

Deset panen, které jdou vstříc ženichovi v podobenství, které zaznamenal evangelista Matouš, jsou symbolem nebeského království (Mt 25,1).

Číst dál...

2018 © Centrum pro rodinný život Olomouci | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu