Duchovní život

Budiž velebena, Sára, smějící se žena

Eva Muroňová – je vdaná, má 3 děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství

Člověk je zvláštní tvor – na rozdíl od zvířete umí sfouknout svíčky na svém narozeninovém dortu, ale také se vrhnout po hlavě z mostu pro kousek euforie a nedá si pokoj, dokud nenajde to, po čem jeho srdce touží, a potom – když mu dojde, jaká zásadní „ptákovina“ to byla – zase hledá znova. Člověk je tvor, který dokáže být svobodný i ve vězení, dokáže položit život za svůj ideál nebo za neznámého člověka a umí se smát. Umí se smát v těch mnoha odstínech, jaké smích může mít. Umí se usmát i vysmát čemukoli, k čemu má vztah, tedy sám sobě, druhým lidem i světu kolem. Umí se smát smíchem radostným, nadšeným, veselým, ale také smíchem sarkastickým, agresivním, jízlivým nebo smíchem strojeným nebo smíchem na účet druhých.

Číst dál...

Obchodnice Lýdie – sponzorka prvních křesťanů

Eva Muroňová – je vdaná, má 3 děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství

Foto: Pavel Langer

„To auto tě doveze ke tvému štěstí.“ „Měj odvahu s námi objevovat nové věci!“ „V těchto botách vystoupáš až na vrchol.“ „S touto pojišťovnou s jistotou a šťastně projdeš všemi obdobími svého života!“ Mnohdy to vypadá, že typ reklam slibujících životní smysl a naplnění je nějakým naším soudobým rysem. Do úvah nad nákupním vozíkem se pak také vzhledem k rozporu mezi prázdnou peněženkou a zbožím na regále vloudí duchovní rozměr, který se snaží ovlivnit „správné“ rozhodnutí.

Číst dál...

Vianneyové dneška – V. díl

Rozhovor s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem

Image
Mons. Vojtěch Cikrle

V průběhu roku, který byl věnován v církvi kněžím a jejich službě, jsme vám nabídli v seriálu „Vianneyové dneška“ setkání s několika kněžími. Postupně od kněze čerstvě vysvěceného přes kněze déle sloužící jsme se setkali i s knězem, který své kněžské poslání prožívá jako řeholník. V závěru tohoto seriálu vám nabízíme setkání s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, který je při České biskupské konferenci od roku 1990 zodpovědný za kněžskou a jáhenskou formaci, za péči o rodiny a za oblast bioetiky. Věříme, že toto setkání je krásnou tečkou za celým cyklem, který měl za úkol nahlédnout do života našich kněží, zjistit jak moc jsou pro ně rodiny důležité, a pomoci nám znovu a možná i trochu jinak si uvědomit, jak důležité je se za kněze modlit.

Číst dál...

Muž 21. století

Ludmila Novotná – matka 3 dětí, v domácnosti; provozuje domácí školu.

Foto: Pavel Langer

Ještě předtím, než se podíváme na muže 21. století, zabrousíme do biblického pramene. Muž v Bibli většinou označuje příslušníka mužského rodu, nacházíme muže bojovníka, muže udatného, spravedlivého, proroka, muže Božího, muže jako válečníka. Jinde muž označuje dospělého člověka jako protiklad dítěte, tedy zralého a někdy i vážného člověka, od něhož se očekávají mužné činy (Biblický slovník, Adolf Novotný).

Číst dál...

Vianneyové dneška – III. díl

Rozhovor s P. Benediktem Jurajem Križanem, O.Carm., převorem olomouckého konventu bratří karmelitánů

Image
P. Benedikt Juraj Križan, O.Carm.

19. 6. 2009 papež Benedikt XVI. slavnostně zahájil jubilejní rok kněží, který se pojí se 150. výročím úmrtí sv. Jana Maria Vianneye. Tento rok má být příležitostí k obnově vědomí důležitosti služebného kněžství mezi věřícími a v první řadě mezi samotnými kněžími. V tomto roce se budou kněží více zamýšlet nad svým posláním a obdarováním, kterým mají pro celou církev být. Náš časopis při této příležitosti nabízí sérii krátkých rozhovorů s kněžími. Chceme přispět k tomu, aby rodiny na kněze více myslely a modlily se za ně.

Číst dál...

Debóra – žena v roli muže

Eva Muroňová – je vdaná, má 3 děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství.

foto: Pavel Langer

Když stojíme před důležitým rozhodnutím, ocitli jsme se v životní situaci, kterou neumíme sami posoudit a poznat, co v ní životu prospívá a co neprospívá, potřebujeme radu. Chodíme si pro ni obvykle k lidem, kterým pro jejich moudrost a životní zkušenost důvěřujeme. Radit, soudit, rozhodovat, posuzovat a rozsuzovat, hodnotit a oceňovat jsou, zdálo by se, výsadní charakteristiky mužské racionality a logiky. Dějiny, ve kterých najdeme roli soudce a rádce obsazenou většinou muži, nám to jen potvrzují.

Číst dál...

Babiččina teologie

Jitka Hosanna Štěpánková I je vdaná, vychovala čtyři děti; má sedm vnoučat a je dominikánskou terciářkou.

Dvě cesty

Uteklo to jako voda a náš Kryštof dospívá. Hlas mu přeskakuje z dětského na hluboký, babičku už předrostl a dotahuje i dědečka. Je dobrý sportovec, občas už zvítězí i nad tatínkem a pokukuje mu po pivu. Někdy je zlaté dítě, chvíli na to je na zabití. Z malého myslitele je velký bojovník, který nerad prohrává.

Číst dál...

Když se z obyčejného setkání stane neobyčejné

Eva Muroňová – je vdaná, má 3 děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství. Asi 15 let katecheticky pracuje s dětmi.

foto: Šárka Chlupová

Setkávat se s lidmi je naše každodenní všední realita. Setkání s velkým „S“ s tím jedním nebo s tou jednou s velkým „J“ však prožijeme jen jednou nebo dvakrát za život. Od této chvíle se pak začne odehrávat příběh starý jako lidstvo samo, který byl už mnohokrát a s různými konci popsán snad všemi dramatiky a spisovateli světoznámých jmen.

Číst dál...

Hagar - žena opuštěná mužem

Eva Muroňová - je vdaná, má 3 děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství. Asi 15 let katecheticky pracuje s dětmi.

Foto: Pavel Langer

Ženy mohou být opuštěné, protože od nich manžel odešel nebo ony odešly od něj. Mohou být opuštěné, protože jim manžel zemřel, protože nikdy manžela neměly nebo se ve svobodě rozhodly žít samy, ale také proto, že oba žijí vedle sebe, a ne spolu. Důvody mohou být rozmanité, podobně jako je rozmanitý život.

Světová literatura i realita všedního života je plná těchto opuštěných žen a vždy bylo, je a bude, že se lidé rozcházejí a jeden druhého opouštějí. Necítím se být kompetentní a ani vlastní zkušenost mi nedovolí zabývat se příčinami, pohnutkami, motivy a už vůbec ne způsoby řešení těchto složitých a těžkých situací. My ženy v nich obvykle naříkáme a pak obviňujeme sebe i druhého, abychom se nakonec vydaly hledat sebe samu a to, co nám a z nás zbylo.

Číst dál...

Pohádka novoroční dalmatinovská

Sestra Ráchel Popková - klariska-kapucínka, klášter Šternberk

foto: Pavel Langer

Slunce se pomalu klonilo k západu pátého dne Stvoření. Země se již hemžila všemožnými tvory běhavými, létacími i plavacími. Nejvyšší s radostí hleděl na záplavu života a spíše jen pro potěšení se procházel po rajské zahradě, kde se vše chystalo ke spánku.

Jen na jednom místě se ještě horečně pracovalo. Jeden z andělů, který se mimochodem před pár dny mistrovsky vyznamenal při formování "italské boty", stále nebyl hotov se svým dílem. Poskakoval před ním úžasně hravý pes - velký, bílý s mnoha černohnědými fleky, veselýma očima a věčně se vrtícím ocasem. Co mu však chybělo, bylo jméno. A v čem byl problém?

Číst dál...

Apoštol Pavel známý - neznámý aneb „na slovíčko“ se svatým Pavlem z Tarsu

Rozhovor s Doc. Dr. Petrem Marečkem, Th.D. - knězem brněnské diecéze. Studoval na Lateránské univerzitě a na Papežském biblickém institutu v Římě, na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Vyučuje na CMTF. Zaměřuje se na výklad textů knih Nového zákona (zvláště evangelií).

foto: Pavel Langer

Od 29. června roku 2008 je vyhlášen rok svatého Pavla. Zřejmě pro nikoho, kdo je pravidelnějším návštěvníkem bohoslužeb, není toto jméno neznámé. Ale možná právě u něj je namístě spojení: známý neznámý. Co všechno o tomto neúnavném apoštolu víme?
Napadlo nás v redakci, že bychom stáli o rozhovor s tímto světcem. To ovšem v reálu možné není, ale obrátili jsme se na Doc. Dr. Petra Marečka, Th.D., který je specialistou na Písmo svaté, jestli by se nestal, v přeneseném slova smyslu, „mluvčím“ apoštola Pavla.
V následujícím rozhovoru o sv. Pavlovi, který bude probíhat v několika číslech časopisu na pokračování, se pokusíme nahlédnout do života tohoto světce a věříme, že to bude nejen dobrý podnět pro náš duchovní život, ale pobídka k tomu, abychom častěji a více Písmo četli a nechali se jím obdarovávat. Za každým dílem otázek najdete i doporučené citace z Nového Zákona k probíraným otázkám.

Číst dál...

Maria - požehnaná mezi ženami

Sr. Lucie Cincialová

Králíky 1999 (foto Jindřich Štreit)

Všímali jsme si ženských postav v evangeliu a Ježíšova přístupu k nim. Zbývá věnovat pozornost té, kterou Alžběta nazvala "požehnanou mezi ženami" (Lk 1,42).

Číst dál...

Laskavá chvíle - Jak má dcera nedostala zlatý řetízek

Marcela Řezníčková - máma dvou dětí, spoluorganizátorka pobytů a aktivit pro osamělé matky s dětmi.

Znáte laskavé chvíle? Něco kolem vás i ve vás se zatetelí a vy vzpomínáte na chvíle, které odstup času už zbavil nepříjemných ostnů, a vychutnáváte už jen to milé, veselé, krásné. Máte-li pocit, že ručičky hodinek zpomalují, přisedněte...

Číst dál...

...jako stopy ve sněhu

Eva Muroňová

"Lev bude s beránkem přebývat a levhart s kůzletem odpočívat."

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu