Duchovní život

Síla a plodnost ze života plně podle evangelia.

Manželství – cesta ke svatosti

V tomto roce, který byl vyhlášen rokem víry, chceme přinášet inspiraci k „autorskému následování“ všem manželům, rodinám. Přinášíme pokračování tohoto cyklu.

Settimio a Licia Manelli

V roce 2010 byl v Římě otevřen diecézní proces k možnému blahořečení manželů Manelliových, kteří přijali od Boha 21 dětí. Samotný počet (i když mnohé vede k udivenému nebo i zděšenému „cože, fakt?“) ale není důvodem k blahořečení. Tím je způsob, jímž žili křesťansky příkladně své manželství a rodičovství, a děti jsou pak důsledkem a důkazem toho, jak byli stále otevření pro Boží vůli. Plodnost přirozená i nadpřirozená plynula z toho, jak se snažili žít plně evangelium.

Číst dál...

Manželství – cesta ke svatosti

V tomto roce, který byl vyhlášen Rokem víry, chceme přinášet inspiraci k „autorskému následování“ všem manželům, rodinám. Přinášíme pokračování tohoto cyklu.

To podstatné aneb Taková normální rodinka…

Druhým svatořečeným manželským párem jsou rodiče sv. Terezie z Lisieux, malé Terezky, podle papeže Pia X. „největší světice moderní doby“. Takže nejen svatí manželé. V církvi je víc takových rodin, kde ve dvou až čtyřech generacích za sebou je několik svatých. Ze 4. století známe z Byzance rodinu, z níž jsou oficiálně svatí babička Makrina starší a čtyři z deseti vnoučat: Bazil Veliký, Řehoř z Nyssy – oba církevní otcové, Petr ze Sebaste a Makrina mladší. I ostatní z rodiny žili dobrým, zbožným životem. Z naší historie pak sv. Ludmila, její vnoučata sv. Václav a jeho sestra ctihodná Přibyslava a jeho neteř ctihodná Mlada. Pravda, tady byla rodina bohatá i na jiné postavy než vzorové.

Číst dál...

Cyrilometodějské pouťování

Rozhovor s o. Petrem Bulvasem

V dnešním roce slavíme 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. O významu této události a o zajímavé aktivitě, kterou k tomuto výročí vytvořilo Centrum pro mládež v Olomouci, mluví o. Petr Bulvas.

Číst dál...

Křesťanští Guttenbergové dnes

Rozhovor s P. Michalem Altrichterem

Kniha jako oáza ducha

I při dalším představování křesťanských nakladatelství zůstáváme ještě v Olomouci. Tentokrát zavítáme do nakladatelství Refugium, o němž pár informací poskytl P. Michal Altrichter SJ. Doporučujeme i návštěvu jejich webových stránek (www.refugium.cz), kde se nejen můžete přihlásit k zasílání informací o novinkách e-mailem, ale také poznat opravdu zajímavou a vyváženou grafiku, která knihy tohoto nakladatelství provází.

Číst dál...

Mikulášské párky

Minirozhovor s Hanou Pinknerovou

Paní Hana Pinknerová – manželka, maminka dvou dcer, autorka řady knih, které povzbudí a otevřou oči pro krásy všedního dne, miluje malá potěšení a láskyplné chvíle

Čím jsou rituály pro vaši rodinu a co znamenají pro vás osobně?

Stejně jako máme rádi, když se věci dějí „tak jako vždycky“, stejně tak se je nebojíme udělat úplně jinak. Pokoušíme se zvážit, nakolik je stejný postup například při rodinných oslavách nebo svátcích pro všechny příjemný a smysluplný, nebo zda smyslu pozbyl a spíše svazuje. Já osobně to mám právě tak. Snažím se vždy přemýšlet, proč postupuji tak, jak postupuji. Ať už při vaření, oslavách, stolování nebo při přijímání návštěv.

Číst dál...

křesťanští Guttenbergové dnes

Kateřina Lachmanová

PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. (nar. 1964), v Karmelitánském nakladatelství pracuje na částečný úvazek jako odborný poradce redakce a členka ediční a výtvarné rady. V redakci pracuje hlavně na vyhledávání nových titulů ze zahraniční produkce, ale i na projektech našich autorů.

Číst dál...

Nová evangelizace

Jonatan Kučera – žák deváté třídy základní školy

Ač se vám to bude zdát nemožné, milí čtenáři, následující příspěvek nepochází od renomovaného duchovního ani zkušeného katechety, ale vypůjčili jsme si jej od žáka deváté třídy základní školy, který si za téma své absolventské práce vybral právě výše uvedenou Novou evangelizaci. Možná vás překvapí, že se na základní škole píší absolventské práce, ale tato myšlenka umožňuje všem žákům deváté třídy obhájit již několikátým rokem veřejně svou několikaměsíční práci v oboru, ve kterém vynikají nebo je jim blízký. Některé práce jsou na úrovni a natolik obohacující, že jsme se rozhodli se s jednou z nich s vámi podělit.

Číst dál...

Křesťanští Guttenbergové dnes

Rozhovor s panem Josefem Vlčkem

Žízeň po dobru

Při pokračování v představování křesťanských nakladatelství jsme zůstali „doma“ v Olomouci a obrátili se na Matici cyrilometodějskou, se kterou už několik let spolupracujeme při zasílání časopisu Rodinný život k vám domů. Na otázky odpovídá sám ředitel pan Josef Vlček.

Krátké představení toho, kdo odpovídá na otázky: Jmenuji se Josef Vlček (92 let). Jsem toho času předsedou občanského sdružení Matice cyrilometodějská, jež bylo obnoveno z mé iniciativy za patronace kardinála Fr. Tomáška v r. 1990 a navazuje na poslání spolku MCM, založeného v r. 1900 skupinou moravských katolických kněží a laiků, vedenou poslancem dr. M. Hrubanem, dále prof. dr. A. Štanclem a pozdějším arcibiskupem dr. A. C. Stojanem za účelem podporovat všeobecné a zejména náboženské vzdělání české mládeže, a ředitelem stejnojmenného nakladatelství s.r.o., obojí sídlem v Olomouci, Dolní nám. 24.

Číst dál...

Naplněná samota

P. Petr Bulvas

Když mě spolupracovníci na centru pro rodinu oslovili, abych napsal článek pro Rodinný život, ani nevím, proč jsem to přijal. Snad jsem chtěl projevit trochu ochoty, i když si nemyslím, že bych byl odborník na dané téma. A tak prosím už dopředu o shovívavost při čtení těchto řádků. Knězem jsem čtrnáct let. Za ten čas jsem prožil pestrost kněžské služby. Začínal jsem jako jáhen na AG v Kroměříži, kde jsem se pohyboval většinou ve školním prostředí. Dalším místem mého působení byla velká a na věřící bohatá farnost Valašské Klobouky. Odtud jsem putoval do Rajnochovic, tam jsem svůj čas věnoval především mládeži a dětem na táboře Archa. Ve svém kněžském putování mě pak čekala farnost Bánov, kde jsem prožil devět krásných let. Jen na jediný rok jsem se pak nastěhoval do Holešova, abych tak okusil službu děkana. Po tomto roce mě otec arcibiskup svěřil službu, ve které mám pomáhat na cestě k Bohu mladým lidem, rodinám a všem na církevních školách. Nemohu při tom výčtu také zapomenout na školu Caritas, kde jsem také spirituálem.

Číst dál...

Jakub se nebojí, když je něco jinak

Eva Muroňová – je vdaná, má tři děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství

121-jakubKdyž je něco jinak, než jsme zvyklí, obvykle si toho rychle všimneme a nemusí to být ani nic velkého – stačí, když jsou v koupelně jinak věci na poličce, v obchodě zboží v jiných regálech nebo když buchta chutná jinak než před týdnem. Ještě rychleji si všimneme a už i znejistíme, když se děje něco jiného, co jsme ještě nikdy předtím nezažili, neviděli a nemáme s tím zkušenost – tak nejistě bloudíme budovou nově opravené nádražní budovy, ostražitě se rozhlížíme v cizím prostředí, a než si koupíme novou věc, dobře si ji prohlédneme.

Číst dál...

Želva Loudalka – Vztekání

P. Antonín Krasucki, OP

Přinášíme vám další pokračování příběhů želvy Loudalky, která se s dětmi živě setkávala v kostele bratří dominikánů v Olomouci.

Milé děti,

včera večer u Loudalky si doma četli z Bible o tom, jak Pán Ježíš zavolal své učedníky. Dobře si pamatuje, že Pán Ježíš si vybral dvanáct apoštolů, aby mu pomáhali v jeho práci. Jména všech apoštolů si nepamatuje, ale vzpomněla si na Petra a Ondřeje a na Jana s Jakubem. A hned tatínkovi připomněla: „K nám do školky taky chodí Ondřej a Jakub.“ Tatínek se potom zeptal: „A jestlipak víte, že Jana a Jakuba také nazývali ‚synové hromu‘? Želvička překvapeně řekla: „A proč? To se uměli tak moc vztekat?“ Tatínek odpověděl: „Ano, na začátku uměli hodně hromovat, a Pán Ježíš je za to musel napomínat. Ale také jim pomohl, aby se změnili. Člověk, který se zlobí a vzteká, ten hodně pokazí. Vzpomínáš si Loudalko, jak to bylo zrovna v pátek? Jak maminka uvařila k obědu špenát a ty ses začala vztekat, že ti nechutná a že ho jíst nebudeš? Celá ses nafoukla, zčervenala a zamračila. Vůbec ti to neslušelo. Ani nevíš, že jsem zrovna udělal fotografii, abys viděla, jak vypadáš.“

Číst dál...

Zkrocení naivní ženy aneb jak naše rodina ke křížku přišla

Marcela Řezníčková – máma dvou dětí, spoluorganizátorka aktivit pro osamělé matky s dětmi.

Znáte laskavé chvíle? Něco kolem vás i ve vás se zatetelí a vy vzpomínáte na chvíle, které odstup času už zbavil nepříjemných ostnů, a vychutnáváte už jen to milé, veselé, krásné. Máte-li pocit, že ručičky hodinek zpomalují, přisedněte…

Číst dál...

Disciplína Obývání života aneb Co jsem se naučila a nenaučila

Marcela Řezníčková – máma dvou dětí, spoluorganizátorka aktivit pro osamělé matky s dětmi.

Znáte laskavé chvíle? Něco kolem vás i ve vás se zatetelí a vy vzpomínáte na chvíle, které odstup času už zbavil nepříjemných ostnů, a vychutnáváte už jen to milé, veselé, krásné. Máte-li pocit, že ručičky hodinek zpomalují, přisedněte…

Číst dál...

Jakub našel květinu (Jeden příběh ze života a jedno zamyšlení nejen o svatbě)

Eva Muroňová – je vdaná, má 3 děti. Je zaměstnaná v Katechetickém a pedagogickém centru při ostravsko-opavském biskupství

Znáte tu radost, když o něčem, co je zvláštní, krásné nebo zajímavé, můžete přede všemi prohlásit, že je to „vaše“? Rodiče s hrdostí říkají: „To je náš kluk!“ Nebo od jiných lidí slýcháváme věty jako: „To je náš byt.“ „To je moje práce.“ „To je moje zahrádka.“

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu