Tanec Santaranta

Anna Němcová | šťastně vdaná za skvělého muže, má ráda Pána Boha, své dvě děti a všechny lidi, především ty malého vzrůstu

„Svatý, svatý, svatý,“ – kotrmelec, kotrmelec, kotrmelec
„Pán, B
ůh zástupů“ – stoj spatný s mávajícíma zdviženýma rukama
„Nebe i zem
ě jsou plny tvé slávy“ – malý vzlet s otočkou kolem vlastní osy s roztaženými křídly
„Hosana na výsostech“ – salto
„Požehnaný, jenž p
řichází ve jménu Páně“ – rozhazování třpytek po kostele
„Hosana na výsostech“ – dvojité salto

Ahojte, moji kamarádi, kamarádky a kamaráďata! Zdravím vás z naší andělské zkoušky královského chválového tance. Máme pro něj s anděly serafíny speciální přezdívku: Santaranta. Tančíme ho při každé mši svaté. Přiznám se vám, že já Santarantu úplně miluju. Zvláštností tohoto tance je, že se nikdy neopakuje úplně stejně. Před každou mší svatou totiž spolu s ostatními anděly losujeme, kdo pro dnešek vymyslí nějakou novou taneční kreaci. Je to něco nádherného, bohužel však pro lidi neviditelného. Proto vám to teď, moji milí zlatí přátele, aspoň trochu popíšu.

Během písně „Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů…“ se objeví Pán Bůh jako král vznešeně kráčející k vysokému drahocennému trůnu umístěnému v blízkosti obětního stolu. Pán Bůh se na všechny přítomné usmívá, děti hladí po vláskách a na svaté mrká okem. Oblečení se mu třpytí a plášť, zlatem vyšívaný, se vine přes celý kostel. Všude kolem to září a voní kadidlem. A do toho my andělé vzdáváme Pánu Bohu – Králi hold tancem „Santarantou“. Někdy při něm máváme křídly a rukama, přelétáváme zprava doleva, ukláníme se, děláme mexické vlny či tzv. zlatou bránu. Občas si vypůjčíme i různá mávátka, např. stuhy či palmové větve. Pokaždé při tom radostně voláme: „Hosana! Sláva! Svatý je Pán Bůh!“ Pán Bůh si to zaslouží, vždyť stvořil nekonečné nebe a Zemi s rozmanitými zvířaty a barevnými kytkami. A všechno udělal tak bezvadně, krásně! Berušky se sedmi tečkami, pampelišky na žluto, žirafy s dlouhými krky… Je proč Pánu Bohu děkovat a chválit ho, jak dobrý je!

Popravdě, Santaranta je suprovní tanec. Pokaždé vypadá jinak, ale končí stejným závěrem, kdy všichni – a to dokonce i lidé v kostele – pokleknou. Nastala totiž velmi důležitá a vzácná chvíle mše svaté – proměňování, kdy se z obyčejné bílé hostie se stává Bůh sám, aby ho každý z lidí mohl uvidět a být s ním.

Kamarádi Bohem milovaní, je nevyšší čas doladit se serafíny dnešní Santarantu. Brzy začíná mše svatá. Tentokrát došla řada s vymýšlením tanečních kreací na mne – Cherubína. Jsem zvědavý, jak dnešním tancováním oslavíme Pána Boha. Napadlo mne totiž zařadit do Santaranty kotrmelce a dvojité salto. To tu ještě nebylo. Však se přijděte podívat, třeba něco z toho zahlédnete. A kdyby ne, tak můžete udělat kotrmelec tam, kde jste, a říci Pánu Bohu: „Bože, tento kotrmelec je na tvou oslavu za tvou dobrotu!“

Cherubín

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu