Cyrilometodějské pouťování

Rozhovor s o. Petrem Bulvasem

V dnešním roce slavíme 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. O významu této události a o zajímavé aktivitě, kterou k tomuto výročí vytvořilo Centrum pro mládež v Olomouci, mluví o. Petr Bulvas.

Máte rád poutě?
Pouť vnímám jako důležitou součást života. Když se podaří vše tak zvaně potřebné na chvíli opustit a vydám se na pouť, zakouším, jak mi to přináší potřebné osvěžení a obnovuje to můj vztah s Bohem. Připomíná mi to chvilky, které popisuje evangelium, kdy chtěl být Ježíš sám se svým Otcem, a tak se vydával na místa, která se dají popsat jako místa setkání. A protože se potřebuji setkávat s Bohem, rád se vydávám i na pouť.

Jaký máte vztah ke sv. Cyrilu a Metoději?
Nevím, jestli to nebude znít příliš troufale, ale svůj vztah k nim bych nazval osobním. Vnímám je jako světce, kteří i přes tu časovou vzdálenost jsou mi svým pojetím života a službou velmi blízcí. Měli velká nadání a s nimi i ne nevýznamné nabídky, jak se uplatnit ve svém domácím prostředí. Přesto dokázali zareagovat na pozvání, které je zavedlo na naše území. Měli zvláštní vnímavost pro čas a místo, kde je Bůh chce mít, a také ochotu Boží přání splnit. Zdá se mi vhodné na jejich adresu říct, že se vydali na cestu s nemalou obětavostí pro dobro konkrétních lidí, kterým pomáhali hledat a objevovat Boha i dobře žít v tehdejší společnosti. Můj osobní vztah také umocňuje fakt, že mě se sv. Metodějem pojí společné datum v kalendáři. Já si v ten den připomínám své narozeniny a pro něj to bylo datum narození pro nebe.

Čím konkrétně by mohli Cyril s Metodějem obohatit nás, lidi dnešní doby?
Šíře jejich přínosu je velká. Pokusím se vybrat jen některé inspirativní momenty z jejich života.
Mne oslovuje jejich způsob, kterým nechali Boha promlouvat do svého plánování života. Přednost v jejich očích neměla kariéra či osobní prospěch, ale Bůh a člověk, ke kterému je On zval.
Nesmírně oslovující, zvlášť pro studenty, může být jejich vytrvalost, s jakou se snaží studovat, a jak pak znalosti dávají do služeb společnosti.
Nedokážu si představit, co si musel sv. Metoděj vytrpět ve vězení, ale ani tato negativní zkušenost jej nezlomila ve vztahu k lidem a poslání, které měl konat na Velké Moravě. Neopouští jemu svěřené ani v těžkostech a obtížích.

Můžete čtenářům přiblížit aktivitu, kterou chystáte pro mladé (cm-caching)?
Rád bych jen poznamenal, že jde o aktivitu nejen pro mladé. V současnosti je oblíbená, a to i u rodin, celosvětová hra goecaching. Princip této hry je velmi prostý. Soutěžící se snaží pomocí GPS souřadnic najít schované schránky (kterým se říká „kešky“). Tyto schránky je zvou na místa, která jsou něčím významná, a pomáhají tak soutěžícím objevit krásy míst blízkých i vzdálených a dávají jim zažít dobrodružství s jejich hledáním.
Princip této hry mladé v olomoucké arcidiecézi inspiroval k tomu, aby v jubilejním roce příchodu sv. Cyrila a Metoděje vytvořili vlastní síť schránek na místech spojených s působením či tradicí těchto světců. Schránky, které jsou schované u kostelů, kaplí, soch či na jiných místech zasvěcených sv. Cyrilu a Metodějovi, ukrývají citát z Písma svatého a otázku spojenou s jejich životem. Pro celou tuto aktivitu je vytvořena webová stránka www.cm-caching.cz, kde všichni, kdo se chtějí zapojit, najdou podrobnosti.

Co vás vedlo k vytvoření cm-cachingu?
Myslím, že inspirace přišla velmi spontánně. Na začátku byla spíše otázka, jak prožít tento jubilejní rok příchodu sv. Cyrila a Metoděje. A odpověď spojená s dalším tázáním na sebe nenechala dlouho čekat. Když se sv. Cyril a Metoděj odhodlali přijít na území Velké Moravy, vyjdeme i my na místa, která vyrostla z víry, kterou tu oni svým působením zasévali? Při všem tom vymýšlení nám nějak podvědomě zněla v uších rytmická píseň: „Přinesli nám víru, nenechte nás spát…“
A tak tato aktivita nabízí rodinám příležitost vyrazit s dětmi na vyhlédnuté místo a zažít s nimi nejen dobrodružství s hledáním kešky, ale i duchovní povzbuzení. Rodina tak spolu stráví čas putováním, popovídáním o daném místě či o sv. Cyrilu a Metodějovi. Můžete si cestu naplánovat i tak, že v daném kostele, kam vás pouť přivede, prožijete mši svatou. Po tzv. odlovení kešky najdete citát z Písma svatého, nad kterým můžete strávit nějaký čas v rozhovoru či modlitbě. Myslím, že to naše nebeské patrony potěší, když budete meditovat Boží slovo, se kterým si dali tolik práce, aby je přeložili do srozumitelné řeči. I otázka z jejich života, která je na druhé straně kartičky s citátem, vás potěší, když na ni budete na zpáteční cestě hledat odpověď. Správnou odpověď zjistíte doma, když se přihlásíte na již zmíněné stránky a vložíte kód ke své registraci.
Nechci něco předbíhat či si vytvářet nějakou iluzi, ale chvíle takto strávené mohou být něčím, co povzbudí a posílí vaši víru, a to by mělo být smyslem i tohoto Roku víry. Přeji vám proto Bohem požehnané putování v cm-cachingu.

Za rozhovor děkuje Lucie Cmarová.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu