Křesťanští Guttenbergové dnes

Rozhovor s panem Josefem Vlčkem

Žízeň po dobru

Při pokračování v představování křesťanských nakladatelství jsme zůstali „doma“ v Olomouci a obrátili se na Matici cyrilometodějskou, se kterou už několik let spolupracujeme při zasílání časopisu Rodinný život k vám domů. Na otázky odpovídá sám ředitel pan Josef Vlček.

Krátké představení toho, kdo odpovídá na otázky: Jmenuji se Josef Vlček (92 let). Jsem toho času předsedou občanského sdružení Matice cyrilometodějská, jež bylo obnoveno z mé iniciativy za patronace kardinála Fr. Tomáška v r. 1990 a navazuje na poslání spolku MCM, založeného v r. 1900 skupinou moravských katolických kněží a laiků, vedenou poslancem dr. M. Hrubanem, dále prof. dr. A. Štanclem a pozdějším arcibiskupem dr. A. C. Stojanem za účelem podporovat všeobecné a zejména náboženské vzdělání české mládeže, a ředitelem stejnojmenného nakladatelství s.r.o., obojí sídlem v Olomouci, Dolní nám. 24.


 

1. Co je cílem vašeho nakladatelství, čemu má sloužit?

Nakladatelství MCM s.r.o. bylo zřízeno v roce 1993 občanským sdružením Matice cyrilometodějská. Má svou tiskárnu a dvě maloobchodní prodejny – na Wurmově ul. č. 9 a na Dolním nám. č. 24 v Olomouci. Provozuje také zásilkový internetový prodej. Jeho cílem je v souladu se stanovami zřizovatele hájit a upevňovat křesťanství v soukromém i společenském životě, pečovat o křesťanský ráz rodin a křesťanskou výchovu dětí. Za tímto účelem MCM vydává a šíří knihy, časopisy, letáky a obrázky. Od roku 1990 vydala již přes 750 titulů vlastních i další pro jiné vydavatele. Orientaci v současném dění v církvi a zároveň inspiraci pro intenzivní duchovní život poskytuje MCM od r. 1993 prostřednictvím svého týdeníku Světlo, který vychází s církevním schválením. Přináší mj. texty Svatého otce, příspěvky katolických teologů o současných problémech, svědectví o obráceních, příběhy rodin naší současnosti i minulosti, které mohou být příkladem i povzbuzením. Charakteristickým rysem Světla je mariánská úcta. Starší čísla je možno najít na našich webových stránkách.

2. Na jaké knížky týkající se rodiny se mohou vaši čtenáři těšit a kde je mohou najít?

Poslední ze závažných děl k tomuto tématu je Henriho Caffarela Manželství – cesta k Bohu. Otec Caffarel vede křesťanské manžele ve společenství k vnitřní modlitbě – nutné podmínce autentického křesťanského života a vnitřního sjednocení s Bohem. Z dřívějších titulů nabízíme třídílné Tajemství šťastného manželství od Jana Chlumského. Bestsellerem se stalo zamyšlení P. Ladislava Kubíčka Velké tajemství – manželství jako umělecké dílo. Vztahy a výchovou v rodině se zabývají Rozhlasové přednášky o výchově dětí doc. Dr. Rudolfa Smahela, Th.D. Mladým lidem je adresována nedávno vydaná brožurka O mravní čistotě – pastýřský list komise pro víru Kanadské biskupské konference. Velmi čtivá a užitečná kniha Wendy Leifeld Matky svatých ukazuje, jak mateřství prožívané hluboce v duchovní rovině, ve sjednocení s Boží vůlí, vydává drahocenné plody – světce (M. M. Kolbe, J. M. Vianney, Terezie z Lisieux, Augustin z Hippo, Bernard z Clairvaux, Jan Bosco, Marie Goretti aj.). MCM kompletní nabídku své i cizí knižní produkce předkládá na internetové adrese www.maticecm.cz, kde jsou i kontakty a formulář pro objednání knih či týdeníku i více o historii.

3. Četl jste jako malý rád? Co by podle vás mohlo dnešním dětem cestu ke knížce usnadnit?

Jako dítě jsem četl hodně. Knihy mi dával P. Hub z farní knihovny, která byla velice bohatá. Už si nevzpomínám na všechny tituly, ale vím, že jsem četl Káju Maříka, Karla Maye, J. Š. Baara. Stejně jako před sto lety se ani dnes děti nerodí s láskou nebo odporem ke knize. Duše dítěte je vždy jako čistý, nepopsaný list, je plná žízně po životě, po lásce, po dobru a kráse. První kniha, kterou dítě čte, je laskavá a milující tvář matky, její hlas, její oči a něžné doteky. Dokonce můžeme říct, že už v mateřském lůně čte dítě první stránky matčina života a tuto podivuhodnou skutečnost nám nerozkrývá jen moderní věda, je o tom zmínka i v Knize knih při setkání Panny Marie s Alžbětou. Postupně pak důvěrně známý matčin hlas čte dítěti první knížky, matčina ruka ukazuje první obrázky. Knížka se zcela přirozeně a nenuceně stane součástí života dítěte ještě daleko předtím, než si ono samo přečte první řádky. Musí se tedy začít s četbou velmi brzy. Čím je dítě starší, tím obtížněji ke knize získává vztah, protože je tu mnoho lákadel a možností – zvláště v dnešní době. Ale čtenou pohádku sotva nahradí filmové zpracování, protože nikdy nemůže být tak krásné jako v dětské fantazii. Je také důležité, aby v této komunikaci hned od samého začátku figuroval Bůh, Pán Ježíš jako nejvyšší dobro. A vůbec je třeba dbát, aby dítě dostávalo do rukou kvalitní knížky a aby rodiče sami dávali dětem příklad dobrých čtenářů a nemarnili spoustu času u počítače či televize. Jak postupně dítě zraje, odkládá dětské obrázkové knihy a díky vztahu k literatuře se mu otevírají široké obzory poznání, tvůrčí možnosti, a především obzory netušené duchovní krásy, pro které je od Boha disponováno. Člověk je duchovní bytost a slovo mluvené i psané – Logos (s velkým i malým „l“) – hraje v jeho životě naprosto zásadní roli. Čistá duše dítěte to ví.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu