Želva Loudalka – Vztekání

P. Antonín Krasucki, OP

Přinášíme vám další pokračování příběhů želvy Loudalky, která se s dětmi živě setkávala v kostele bratří dominikánů v Olomouci.

Milé děti,

včera večer u Loudalky si doma četli z Bible o tom, jak Pán Ježíš zavolal své učedníky. Dobře si pamatuje, že Pán Ježíš si vybral dvanáct apoštolů, aby mu pomáhali v jeho práci. Jména všech apoštolů si nepamatuje, ale vzpomněla si na Petra a Ondřeje a na Jana s Jakubem. A hned tatínkovi připomněla: „K nám do školky taky chodí Ondřej a Jakub.“ Tatínek se potom zeptal: „A jestlipak víte, že Jana a Jakuba také nazývali ‚synové hromu‘? Želvička překvapeně řekla: „A proč? To se uměli tak moc vztekat?“ Tatínek odpověděl: „Ano, na začátku uměli hodně hromovat, a Pán Ježíš je za to musel napomínat. Ale také jim pomohl, aby se změnili. Člověk, který se zlobí a vzteká, ten hodně pokazí. Vzpomínáš si Loudalko, jak to bylo zrovna v pátek? Jak maminka uvařila k obědu špenát a ty ses začala vztekat, že ti nechutná a že ho jíst nebudeš? Celá ses nafoukla, zčervenala a zamračila. Vůbec ti to neslušelo. Ani nevíš, že jsem zrovna udělal fotografii, abys viděla, jak vypadáš.“

Mohu vám říct, že se ta fotografie Loudalce vůbec nelíbila. Říkala, že to není možné, že takhle ošklivě určitě nevypadala. Ale bylo to tak. (Přinesl jsem vám tu fotku ukázat…) Tady opravdu vidíte, jak to nikomu z nás nesluší, když se vztekáme a hromujeme. Pán Ježíš nás to učí jinak. Představte si, co by si počal s dvanácti apoštoly, kteří jsou uvztekaní a ukňučení? To by je skoro nikdo neposlouchal a udělali by Pánu Ježíši moc ostudy. Ani my nemusíme dělat Pánu Ježíši ostudu vztekáním. Loudalka to chce zkusit naopak, bude se snažit být hodná. Uvidíme, jak se jí to podaří…, ale v každém případě jí pomůžeme.

Rodinný život 4/2011

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu