Muž 21. století

Ludmila Novotná – matka 3 dětí, v domácnosti; provozuje domácí školu.

Foto: Pavel Langer

Ještě předtím, než se podíváme na muže 21. století, zabrousíme do biblického pramene. Muž v Bibli většinou označuje příslušníka mužského rodu, nacházíme muže bojovníka, muže udatného, spravedlivého, proroka, muže Božího, muže jako válečníka. Jinde muž označuje dospělého člověka jako protiklad dítěte, tedy zralého a někdy i vážného člověka, od něhož se očekávají mužné činy (Biblický slovník, Adolf Novotný).

Co s tímto obrazem udělal čas? Jak se daří dnešnímu muži být udatným, spravedlivým bojovníkem, prorokem a Božím mužem? Jak vypadá mužská zralost dnes? Co jsou mužné činy v dnešní době?

Myslím, že někdy ani sami muži nemají jasnou odpověď. Možná toto zpochybnění vznikalo právě v době, kdy se svět žen začal proměňovat. V době, kdy se postavení ženy začalo zásadně měnit. Tak jako žena si postupně hledala, zpočátku s velkým úsilím, svoje plnohodnotné místo ve společnosti, znamenaly proměny jejich světa novou situaci i pro muže. Muselo to poněkud znejistit jejich do té doby neotřesitelný ryze mužský svět. Muži byli postaveni do nové situace. Museli vstupovat do dialogu a konfrontace se ženou jako partnerem, nikoli jako s někým podřízeným, cele oddaným a závislým.

Jak zní požadavek na dnešní muže? Chce se po nich, aby byli opravdovými muži. Co je však obsahem těchto slov? Z biblického hlediska je to celkem jasné, ale co znamená být spravedlivým, udatným a zralým mužem v dnešní době, je tématem k zamyšlení.

Být spravedlivým znamená především to, že muž má přímý vztah s Pánem Bohem, nemá vůči němu žádný dluh a nevyřízené záležitosti. Přeneseme-li tento postoj na vztah mezi mužem a světem, lze to vidět tak, že žije v přímém a čistém vztahu s druhými lidmi.

Jaký je udatný muž? Je to snad ten štíhlý atlet se snědou pletí a značně vypracovanou svalovou hmotou, nejlépe u nablýskaného automobilu? Tedy obraz, který nám přináší reklama? Nebo je mužem udatným ten, který dbá o své tělo, o své zdraví a sílu, aby byl dobrým ochráncem slabých? Či snad se dnešní udatnost přesouvá do jiných oblastí, jako například boj za spravedlnost, právo a poctivost?

A co znamená být zralým mužem? Zralý muž je ten, který vidí Krista jako svůj vzor a následuje ho. V praktickém životě muže to znamená, aby měl ve svém srdci uspořádané a pevně zakotvené hodnoty, které pak dokáže otevřeně a směle žít. Určitě to není jednoduchý úkol v době, která nás válcuje hodnotami všeho druhu. Nemusí být například úplně snadné udržet si hranici v tom, kolik času dá muž své práci a kolik rodině, když všichni kolegové pracují od rána do večera a svým spícím dětem dávají pusu na čelo, když se vrací pozdě večer z práce. Argumentem může být potřeba uživit rodinu. Ale stojí to opravdu za to, za takovou cenu? Je také těžké být zralým mužem, když nám nedávná minulost „zapomněla“ dát dostatek vzorů zralých mužů, duchovních otců. Snad naši synové na tom budou již lépe.

Nemusí být vždy snadné být mužem v době, kdy určité procento žen jejich mužství odmítá a jejich svět si naopak nárokuje. Je obtížné se orientovat v době, ve které někdy sám muž neví, kým by měl a chtěl být. Jsou na něho kladeny velké nároky a požadavky rozličného obsahu ze všech stran a určitě to může přinášet zmatek a problémy se v nich dobře orientovat a najít to, co je v souladu s jeho vnitřními hodnotami. Proto je třeba stát na pevném základě a mít uvnitř co nejvíce jasno a pevno. Nezbývá než hledat, kde jsou zdravé hranice. Pro křesťana může být například dobrým filtrem, zda to, co žije, má smysl pro věčnost. To může pomoci lépe odolávat vnějšímu tlaku a muž může zůstat biblickým mužem i v této mnohdy bezhraniční době.

Rodinný život 2/2010

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu