Duchovní život

Pořád zpívat Hosanna

Jitka Hosanna Štěpánková | je vdaná, vychovala čtyři děti, má šest vnoučat a je dominikánskou terciářkou

„Babi, ty šedivíš,“ všimla si Kristýnka.

„Nejen to, taky mi vržou kolena, padají zuby a na čtení potřebuju brýle. Tak to prostě u babiček chodí.“

„Já nikdy nechci být stará!“

„A to já zase chci být stará,“ řekla jsem.

„Proč?“ divila se vnučka.

Číst dál...

Značky v mlze

Jitka Hosanna Štěpánková | je vdaná, vychovala čtyři děti, má šest vnoučat a je dominikánskou terciářkou

Dala jsem brambory do hrnce a vytáhla jsem růženec. Mám vypočítané, že brambory nebo těstoviny jsou uvařené právě na jeden růženec. Ovšem nesmí člověk moc rozjímat, to by se brambory rozvařily. Děti nakoukly do kuchyně, všimly si, co držím v ruce, a zase zmizely. Jsou na ten pohled zvyklé.

Číst dál...

Bouchání v kostele

Cherubín

Ahojte, moji kamarádi, kamarádky a kamaráďata, zdravím vás já, anděl Cherubín, co se klaním Pánu Bohu tajemně přítomnému ve svatostánku. Mám pro vás dnes povídání o mši svaté, při které se děje tolik zajímavých věcí. Zrovna při dnešní mši jsem přilétl do kostela o trochu později, protože jsem se vracel z nemocnice, kde jsem byl navštívit našeho nemocného pana varhaníka. Už z dálky jsem slyšel nějaké podivné dunivé rány a hned jsem si představoval, že náš pan kostelník asi právě vybouchává koberce. Ale byl to omyl. Všichni v kostele v čele s panem farářem totiž právě nacvičovali správné prožití takzvaného úkonu kajícnosti. To je chvíle, kdy lidé ze své ruky, většinou pravé, udělají jakože palici (dají ji v pěst) a bijí se do hrudi se slovy: „Je to má vina, má veliká vina.“ Aby lidé pochopili, proč se to dělá, přinesl pan farář Josef několik názorných ukázek a postavil je před obětní stůl: dveře, kokosový ořech, velký kámen s kladivem a gong s paličkou. Ty jo… říkal jsem si, to jsem teda zvědavý, co se bude dít.

Číst dál...

Důvěra a opravdovost

Pán Bůh z Instagramu

Karolína Zvoníčková stojí za projektem Bílé místo. O své víře se sdílí na sociálních sítích a vytváří papírenské produkty, které pomáhají růst ve vztahu s Bohem (diáře, deníky, sešity). Má 22 roků a se svým manželem bydlí v Praze. Z jejích instagramových příspěvků budeme letos připravovat tento sloupek. Více o ní můžete najít na webu www.mojebilemisto.cz nebo na Instagramu @bile_misto.

„Kdybys věděl, kým tě Bůh stvořil, nikdy bys nechtěl být někým jiným!“
Kolik pravdy je v téhle větě! Neustálé srovnávání se s druhýma a pocity: nejsem tak dobrá, nejsem tak hezká, nedělám tak skvělé věci jako on/ona etc etc. To všichni známe, nebo?
Ale víš co?

Číst dál...

Dětské popletomodlitby

Anna Němcová | šťastně vdaná za skvělého muže, má ráda Pána Boha, své dvě děti a všechny lidi, především ty malého vzrůstu

Ahojte, moji kamarádi, kamarádky a kamaráďata. Jsem potěšen, že se opět s vámi můžu podělit o zážitky, které jsem já, anděl Cherubín, co se klaním Pánu Ježíši ukrytému ve svatostánku, během té doby, co jsme se neviděli, nastřádal. Dnes vám povím o tom, co jsem se dozvěděl od mé známé – anděly Jantary

Číst dál...

Rok sv. Josefa

JosefPřed 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Proto vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.

Dokument Rok Sv. Josefa, který sestavil k tomuto tématu Karel Skočovský, najdete zde.

 

 

 

Požehnané ponožky

Jitka Hosanna Štěpánková | je vdaná, vychovala čtyři děti, má šest vnoučat a je dominikánskou terciářkou

Teo už není žádné miminko. Chodí do Skautu a umí se pěkně ohánět sekerou, takže ho maminka pověřila důležitým úkolem, aby na zahradě posekal suchý stromek. Letos půjde s ostatními chlapci a děvčaty k první svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. A k tomu patří pondělní katecheze a taky babiččino doučování.
„Teo, pan farář si stěžoval. Prý jsi nevěděl, co jsou to svátosti.“
„No jó…“

Číst dál...

Tanec Santaranta

Anna Němcová | šťastně vdaná za skvělého muže, má ráda Pána Boha, své dvě děti a všechny lidi, především ty malého vzrůstu

„Svatý, svatý, svatý,“ – kotrmelec, kotrmelec, kotrmelec
„Pán, B
ůh zástupů“ – stoj spatný s mávajícíma zdviženýma rukama
„Nebe i zem
ě jsou plny tvé slávy“ – malý vzlet s otočkou kolem vlastní osy s roztaženými křídly
„Hosana na výsostech“ – salto
„Požehnaný, jenž p
řichází ve jménu Páně“ – rozhazování třpytek po kostele
„Hosana na výsostech“ – dvojité salto

Číst dál...

Dolů s řetězy! ve jménu Krista

MUDr. Jitka Krausová | zasvěcená panna, bývalá psychiatrička, nyní pastorální terapeutka na Centru pro rodinný život olomouckého arcibiskupství

Venezuelští kandidáti

Venezuela leží na severu Jižní Ameriky, na pobřeží Karibiku a několika ostrovech. Získala nezávislost v r. 1811, ale v bojích o nezávislost vedených legendárním Bolívarem, zemřela třetina! obyvatelstva. Třetina, zkuste si to představit. Není divu, že hymna začíná Gloria… Sláva statečnému lidu a jako refrén se opakuje Dolů s řetězy! Obyvatelstvo této 30milionové země tvoří nejvíce míšenci, pak běloši a potomci Afričanů. Venezuela je federativní republika s více státy. Katolíci tvoří 70 % obyvatelstva. Zemi poznamenaly roky vlády prezidenta Cháveze od r. 1999 do r. 2013 s jeho pokusem o vybudování tzv. socialismu 21. století. V době svého onemocnění rakovinou se Chávez léčil na Kubě. Zároveň tento katolík socialista uctíval ctihodného dr. Josého Hernandéze, venezuelského lékaře, lidově již svatého. Dokonce vyhlásil, že mu zjevil, že bude jím uzdraven, a prohlásil jeho narozeniny za státní svátek. Prezident Maduro je jeho žák a současná situace Venezuely…

Číst dál...

Trollové v kostele

Jitka Hosanna Štěpánková | je vdaná, vychovala čtyři děti, má čtyři vnoučata a je dominikánskou terciářkou

Modlila jsem se po svatém přijímání, když najednou dosud tiše sedící vnouček šeptl:
„A babi, kdes našla toho černého trolla?“
Docela mě to vykolejilo, musela jsem přepnout z modu modlitby do modu komunikace, a pak jsem se udiveně zeptala:
„Jaks na to přišel? Já se teď modlím k Pánu Ježíši, a ty na mě s trollem!“
Jeho starší brácha se tiše zasmál a zašeptal:
„To tě pěkně vytrolil tím trollem!“

Číst dál...

… o exhortaci Amoris laetitia

P. Martin Sklenář | * 1983 v Praze jako sedmé dítě, teologii studoval na KTF UK a na Lateránské univerzitě v Římě; na kněze vysvěcen r. 2011, působí jako administrátor ve farnosti Český Brod

Drazí Boží přátelé, když jsme uvažovali, čemu bych se mohl v letošním roce věnovat ve svých příspěvcích, bylo mi navrženo, abych psal o posynodální exhortaci Amoris laetitia. Přijal jsem návrh s povděkem, ale i s určitým respektem. S povděkem, protože je to natolik obšírné téma, že nebude problém se mu věnovat celý rok (možná dokonce roky dva). S respektem pak, protože je to téma v prostředí církve hojně diskutované a rozličně vykládané a protože pro jeho představení a pochopení je vhodné přečíst víc než jen tento dokument.

Číst dál...

… o manželských ctnostech

P. Martin Sklenář | * 1983 v Praze jako sedmé dítě, teologii studoval na KTF UK a na Lateránské univerzitě v Římě; na kněze vysvěcen r. 2011, působí jako administrátor ve farnosti Český Brod

Drazí přátelé, před pár týdny jsme vstoupili do nového roku. Dovolil bych si využít této příležitosti a popřál Vám do něho vše dobré a hojnost Božího požehnání.
V tomto roce bych se společně s Vámi rád v jednotlivých číslech tohoto časopisu zamýšlel nad čtyřmi kardinálními ctnostmi. Společně s touto úvodní úvahou o ctnostech obecně nám to dává pět témat, která nás budou provázet po celý rok. Protože máte v rukou časopis Rodinný život, budu se v článcích snažit uvažovat o těchto ctnostech také z perspektivy manželství, rodinného života a výchovy dětí.

Číst dál...

Statečnost

P. Martin Sklenář | * 1983 v Praze jako sedmé dítě, teologii studoval na KTF UK a na Lateránské univerzitě v Římě; na kněze vysvěcen r. 2011, působí jako administrátor ve farnosti Český Brod

Drazí čtenáři časopisu Rodinný život. V tomto roce jsme se společně zamýšleli nad jednotlivými kardinálními ctnostmi. Nyní jsme dospěli k poslední z této čtveřice, totiž ke statečnosti.

Číst dál...

Schovka

Jitka Hosanna Štěpánková | je vdaná, vychovala čtyři děti, má čtyři vnoučata a je dominikánskou terciářkou

Kdysi u nás spinkal můj nejmladší vnouček a přinesl si v náručí šedivou plyšovou myšičku. Když byl umytý a v pyžámku, sháněl se po myšičce.

„Ty máš, babičko, taky na spaní myšičku?“ zajímalo ho.

„Ne,“ smála jsem se, „já nepotřebuji myšičku, já mám dědečka. To je taková moje myšička.“

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu