Základ je v pochybnostech, jestli nemůžu být šetrnější.

Rozhovor s manžely Guthovými

manželé Guthovi
manželé Guthovi

Z manželů Guthových čišelo zapálení pro ochranu životního prostředí a také touha ji uplatňovat kolem sebe v nejbližším okolí. Nesetkala jsem se u nich s obvyklým váháním, zda rozhovor poskytnout. Otevřeně hovořili o konkrétních zkušenostech z jejich rodiny. K rozhovoru mi přinesli i spoustu publikací, kde se mohu dozvědět více. Přitom vypadali jako normální rodina, která bydlí v moderním bytovém domě – s dětmi i domácími zvířátky – a nezříká se vymožeností moderní techniky. Připadalo mi, že se ale liší ochotou o věcech přemýšlet a odvahou je měnit.

Prosím, zkuste sebe a svou rodinu představit čtenářům.

Z: Jsem Zuzana Guthová, původem z Prahy, kde jsem žila do 25 let. Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu, pak jsem se přestěhovala do Budějovic, kde jsem bydlela asi deset let, pak jsme se přesunuli až do pohraničí do malé vesničky Desky a po sedmi letech zase zpátky do větší obce, do Borovan. Pracuji v obecně prospěšné společnosti Rosa, to je společnost pro ekologické informace a aktivity v Českých Budějovicích. Zabývá se i udržitelnou, šetrnou spotřebou, kam spadá také „ekologizace“ domácnosti. Z prvního manželství mám dceru Ivanu, té už je 25 let, žije v Budějovicích a teď máme dva kluky – 12 a 10 let.

J: Jmenuji se Jiří Guth, stejně jako moje žena pocházím z Prahy. Také jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu, a sice obor ochrana přírodního prostředí. Po absolutoriu jsem se přestěhoval do Třeboně, kde jsem pracoval v Botanickém ústavu ČSAV. Se ženou jsme se potkali v roce 1992 na táboře dětského oddílu a za rok jsme se vzali. Pokud jde o profesi, působil jsem jako ekologický poradce na volné noze – například jsme navrhovali územní systémy ekologické stability – a dva roky jsem pracoval v ekologicko-výchovné nadaci Šípek v Českém Krumlově. V roce 1998, když se stal ministrem životního prostředí Martin Bursík, jsem zamířil na ministerstvo. Tam od té doby v různých funkcích působím, teď už jen na částečný úvazek. Ještě bych dodal, že oba jsme věřící křesťané; trochu vlažní a velmi ekumenicky orientovaní husité.

...

Rodinný život 5/2006 (úryvek)

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu