Děti a rozvod (1/2007)

Úvodník Petry Feglerové

Obálka časopisu

Do pošmourných únorových dnů přichází toto číslo s podobně pošmourným obsahem – děti a rozvod. Asi se shodneme na tom, že je to smutné a těžké téma. Každý z nás se určitě ve svém životě setkal s dítětem, jehož rodiče se rozvedli – možná jsme s ním prožívali jeho vztek, smutek, nejistotu, bezmocnost, ale třeba i pocity úlevy, že doma bude více klidu, či byli svědky jeho manipulativních triků na rodiče.

Myslím, že na žádné velké téma se nedá najít prosté řešení. Nejjednodušší by bylo, aby se děti rodily zralým rodičům do funkčních manželství. Můžeme pro to udělat maximum, ale nadále to zůstane ideálem, který budeme svou lidskou nedokonalostí kazit. Pak už zbývají spory o to, zda pro dítě je větším zlem rozvod rodičů či život v nefunkčním manželství.

Mnoho rozvodů je zbytečných, jiné mohou být pro zachování duševního zdraví (a někdy i pro fyzické zdraví či samotné přežití) nezbytné. Setkala jsem se při své práci s dospělými, kteří zpětně rozvod svých rodičů viděli jako událost, která jim hodně ublížila a zasáhla je na celý život. Byli jiní, kteří ho hodnotili jako vysvobození z každodenních hádek, sporů a násilí, a dodávali, že měl přijít mnohem dříve.

Dítě se při rozvodu může stát bezmocnou obětí, která se nikomu z rodičů nehodí do jejich nového života, ale také schopným manipulátorem, jenž tyranizuje své rodiče, využívá jejich pocitů viny za rozvod ke svému prospěchu. Nebo se stane superodpovědným a vzorným dítětem, které rodičům ulehčuje jejich rozvodové utrpení. Ale také se dítě může s rozvodem vyrovnat relativně dobře a vyroste v harmonickou osobnost.

Pokud chceme někomu v jakékoliv těžké situaci pomoci, potřebujeme znát zásady toho, jak lze situaci zvládnout s co nejmenším počtem šrámů. Je nutné být vyzbrojen schopností vcítit se do pocitů druhého, i když mohou být odlišné od toho, co bychom v této situaci prožívali my sami. A nakonec je důležité nebrat druhým svobodu dělat rozhodnutí a nést zodpovědnost za jejich důsledky.

Přála bych si, aby k tomuto cíli směřovalo i toto číslo – aby pomohlo těm, kdo se v rozvodové situaci nacházejí a rozšířilo vědomosti a schopnost vcítit se do tragédie rozpadu rodiny u těch, jejichž život rozvodem zasažen nebyl.

Rodinný život 1/2007

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu