Zázraky v rodině (5/2015)

155-obal1Drobné radosti, velké proměny, nečekaná rozuzlení – zázraky v rodině mají, jak dokládá předvánoční číslo časopisu Rodinný život, nespočet podob. Vždy jsou oslavou skutečného života.

Dva manželské páry v rozhovorech vyprávějí o svých osobních konverzích, zcela hmatatelných projevech Boží přízně i událostech, které se odehrály v pravý čas.

Víte, že se nepříznivé okolnosti mohou stát milostí? Začtěte se do povídky Eduarda Martina.

Paní Magda Strejčková prožila neobvyklou duchovní obnovu při pohřbu své vrstevnice a rozhodla se začít osobní projekt s názvem Den s Přidanou Hodnotou.

Nejde o to zázraky dělat či vyhledávat, ale být k nim vnímaví. Jak se této vnímavosti učit? Vezměte si na pomoc hrst fazolí, radí Eva Muroňová.

Anděl Cherubín děti provede tajemstvím proměnění chleba a vína při mši svaté.

V časopise se seznámíte s další inspirativní manželskou dvojicí. Nechybí betlémská pohádka na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Synovství (4/2015)

Co potřebují chlapci, aby se mohli stát skutečnými muži? Jak rozdílná je role otce a matky ve výchově syna? Začtěte se do nového čísla časopisu Rodinný život, které je věnováno tématu synovství.

V rozhovorech poodhalí Matouš Machů a Václav Kvapil své nejmilejší vzpomínky na „tvůrčí“ okamžiky s tatínky, ocení otcovský vzor a popíší odlišnosti přístupu k výchově synů a dcer.

Kevin Leman př153-obal1edstavuje tři hlavní charakteristiky chlapeckého světa, kterými jsou soutěživost, ztřeštěnost a tvrdá hra. Maminky jsou zvány k porozumění a shovívavosti.

Nejlepším dědictvím, které mohou otcové svým synům poskytnout, je podpora a vlastní příklad při zvládání emocí a utváření zdravého názoru na sebe sama.

Jaké to je, když kluci náhle vyrostou a mateřsko-synovský vztah je obohacen o novou, ochranitelskou rovinu, vypráví Magda Strejčková.

Představíme Vám knihu Pobořený chrám. Na základě osobního svědectví se zabývá vztahem věřících mužů k pornografii a překonáním této závislosti.

Paní Eva Muroňová zve k investici lásky v rámci širší lidské rodiny. Vždyť jsme všichni dětmi jednoho Boha. Anděl Cherubín dětem poví, jak krásně je v nebi a co právě teď dělají apoštolové.

V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, podzimem vonící recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzumující rodina (3/2015)

Milí čtenáři,

zanedlouho se ve vašich schránkách objeví nové číslo časopisu Rodinný život věnované konzumnímu způsobu života i jeho smysluplnějším alternativám.

153-obal1O fair trade výrobcích a etice nakupování jsme si povídali s Pavlou Kotíkovou, členkou organizace Spolu Férově.
Své rodinné hospodaření i vztah ke starým předmětům popisují v rozhovoru manželé Müllerovi.
Nad tím, zda moderní technologie obohacují náš život, nebo se naopak stávají jeho náhražkou, se ve svém příspěvku zamýšlí Jozef Cmar.
Svědectví drobné živnostnice odhaluje, že i běžné nákupy mohou mít přidanou hodnotu.
Hledali jsme příčiny nadměrného nakupování - nemoci zvané shopaholictví.
Paní Eva Muroňová přibližuje podstatu biblického nasycení zástupů.
Diskusní společenství žen-maminek nás povzbuzuje ke sdílení podstatných životních otázek.
O krásách velikonočního Říma i odvaze chlapce Tarsicia dětem poví anděl Cherubín.

V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Středo-věk (1/2015)

Milí čtenáři,

132-obal1

Název nového čísla časopisu Rodinný život Středo-věk skrývá za slovní hříčkou téma zaměřené na životní období přibližně mezi čtyřicátým a padesátým rokem života. Přestože je tato etapa, často plná bilancování a změn, považována za kritickou, lze ji prožívat jako radostnou sklizeň.
V rozhovorech se třemi manželskými páry se dočtete, jak děti určují rodinné směřování, co se proměňuje s jejich odchodem z domova a jak je důležité upevňovat partnerský vztah. Podívejte se na tolik obávanou krizi středního věku v kontextu evangelního příběhu o Lazarovi. Každá krize je dobou smrti a následného vzkříšení.

Paní Eva Muroňová se zamýšlí nad tím, jak úzce souvisí snaha o prohloubení eucharistické úcty s obnovou úcty k sobě navzájem.
V rubrice duchovní život nám životní úděl kněžny Hedviky Slezské potvrdí, že dobrý život je možný navzdory nepříznivým vnějším okolnostem. Děti se seznámí s andělem Cherubínem, který jim přiblíží prostředí kostela a zvlášť svatostánek.

Nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc pro děti, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Víra ženy, víra muže (2/2015)

Milí čtenáři,

152-obal1

Jaké jsou odlišnosti žen a mužů v prožívání duchovní roviny života? Co zakoušejí v kostelní lavici, jaké jsou jejich niterné potřeby? Čím se můžeme vzájemně doplňovat a inspirovat?
Těmito otázkami se zabývá nové číslo časopisu Rodinný život s tématem Víra ženy, víra muže.

Dva manželské páry v rozhovorech vyprávějí o hledání vhodného způsobu společné modlitby, důslednosti a opouštění stereotypů. Svůj životní příběh přiblíží sestra Vincenta z kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kapucín, bratr Radek. Oba se věnují práci s mladými lidmi.
P. Tomáš Holub nabízí podněty ke společné modlitbě manželů. Zve k pomalému kráčení a vzájemné ohleduplnosti v této intimní oblasti života.
Z odpovědí na anketní otázku se dovíte, kdy nejvíce vnímáme Boží blízkost.

Další kapitola Babiččiny teologie je pozváním k velikonoční reflexi. Tančit v kostele může být tou nejkrásnější modlitbou – začtěte se do povídání anděla Cherubína. Příběh pana Nágla oceňuje ženy a jejich ochraňující lásku.

V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu