Rodina u stolu (5/2013)

132-obal1

Možná, že láska skutečně prochází žaludkem. Jídelní stůl je však zcela určitě tím místem domova, kde vzájemná láska může růst. Tady společně sdílíme svůj čas a myšlenky, slavíme, učíme se štědrosti a pohostinnosti.

Poslední letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno rodinnému stolování, chutím a vůním dobrého jídla i jeho hlubšímu - duchovnímu rozměru.

V rozhovorech jsme si povídali s paní Šobáňovou o besedování na Valašsku a rodinných rituálech kolem stolu. Simona Chaloupková realizuje během mateřské dovolené sen vonící babiččinou spíží v prodejně Náš Grunt. Vypráví o kvalitních potravinách, generační kontinuitě i radosti z podnikání.

Dětská lékařka Bohumila Langerová upozorňuje na špatné stravovací návyky u dětí.

Nad symbolikou stolu a oltáře se zamýšlí Eva Muroňová.

V anketě školáci prozradili, jak se zapojují doma v kuchyni.

V rubrice výchova a vztahy se můžete uvolnit a zasmát nad odlehčenými fejetony ze života.

Seznamte se s dalším manželským párem, který společně vyrostl do svatosti.

Přečtěte dětem pohádku na dobrou noc, uvařte si dobrotu podle receptu pana Nágla. Nechybí křížovka, soutěže a pozvání na zajímavé akce.

Připojujeme vánoční přání kardinála Dominika Duky a praktický dárek.

Nezapomeňte na možnost vánočního dárkového předplatného na webu časopisu!

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chléb života (4/2013)

132-obal1

Nové číslo časopisu Rodinný život je tentokrát pozváním na velkou, společnou hostinu, na které dostáváme nejlepší a nejchutnější pokrm na další cestu životem. Potkat se na této hostině, setkat se s Bohem v eucharistii, znamená především prožít, že jsem milován.

Se sestrou Ráchel nahlédneme do Kláštera klarisek-kapucínek ve Šternberku a zamyslíme se nad tím, jak nás eucharistie vybízí k postoji vnitřní pravdivosti, vděčnosti a sebe-darování. Rodina Kučerova zavzpomíná na rodinné přípravy a oslavy prvních svatých přijímání a podělí se o to, jaké to je, když tatínek pracuje v kostele. Otec Gorazd v rozhovoru povzbuzuje ty, kteří nemohou k svátosti oltářní přistupovat a zve k znovuobjevení adorace - občerstvujícího ticha před Boží tváří.

Začtěte se do dopisů dětí, adresovaných otci arcibiskupovi, které vyprávějí o přátelství s Ježíšem.

V rubrice o svatosti v manželství je připraveno seznámení s manželi Manelli, rodiči jednadvaceti dětí.

Pro děti je zde opět pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé podzimní akce pro všechny generace a voňavý recept pana Nágla. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsem bez práce (3/2013)

132-obal1Nové číslo časopisu Rodinný život s názvem Jsem bez práce se věnuje aktuálnímu tématu nezaměstnanosti. Na přípravě čísla spolupracoval Jindřich Štreit, jehož fotografie celé téma výmluvně ilustrují.

O ztrátě a hledání zaměstnání v rozhovorech vyprávějí lidé, kterým se nedařilo nalézt práci dlouhodobě, a přesto je tato obtížná životní situace přivedla k řadě cenných zkušeností. Psycholožka Petra Feglerová upozorňuje na rizika, která období nezaměstnanosti přináší z hlediska osobnostního rozvoje. Při hledání práce zdůrazňuje potřebu aktivního přístupu, vytrvalosti, kontaktu s druhými lidmi i kreativity. Čas po ztrátě zaměstnání může být příležitostí k sebereflexi a promyšlení dalšího směřování.

Specifická je situace maminek na mateřské dovolené, jejichž práce je často nedoceněna. Jak se tedy nepodceňovat a neobávat návratu do zaměstnání, čím bude obtížný a čím naopak přínosný pro rodinu?

V anketě jsme se ptali, jak si najít zaměstnání. Pomoci může také Poradenské centrum, jehož služby vám představujeme na webu časopisu.

Ztrátou zaměstnání člověk neztrácí svou hodnotu, vždyť jakákoli dobrá, smysluplná činnost nás vede k sebeuskutečnění a je spoluúčastí na Stvořitelově díle, jak zaznívá v textu Obtížné dobro.

V rubrice o svatosti v manželství se dočtete o životě a poselství rodičů sv. Terezie z Lisieux.

Pro děti je připraveno setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na prázdninové akce a voňavý recept pana Nágla. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Rodinné pouťování (2/2013)

132-obal1

V  jarním čísle časopisu Rodinný život Vás zveme na cesty, pěšinky a stezky vedoucí do míst setkání. Vykročte a objevte něco nového za horizontem všedních dní i ve svém vlastním nitru. Každé životní období je výzvou k hledání a hledání je cesta.

Pro poutníka je cesta stejně cenná jako dosažení cíle. Manželé Gomolovi vyprávějí o pěším putování, během něhož mohli přijmout a Bohu odevzdat svou obtížnou životní situaci. Otec Jan Peňáz přiblíží budování nových svatojakubských stezek. Pan Miklas prozradí, jak vznikla cestovní kancelář zaměřená na poutní zájezdy.

O. Pavel Ambros ve svém zamyšlení vystihuje souvislost mezi úctou k posvátnému místu a naší účastí na duchu, který oživuje tajemství.
Na poutních cestách se setkáváme s generacemi těch, kteří tudy kráčeli před námi.

Představíme vám připravovanou aktivitu, která podporuje rodinné putování v rámci jubilejního příchodu sv. Cyrila a Metoděje i méně známá poutní místa. V anketě jsme se ptali, co jste si vyprosili na pouti.

V nové rubrice o svatosti v manželství se dočtete, jací byli svatořečení manželé Quattrocchi.

Pro děti je připravena pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé akce a voňavý recept pana Nágla.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Labyrintem spiritualit (1/2013)

131-obal1

První letošní číslo časopisu Rodinný život provádí čtenáře labyrintem spiritualit, ve kterém bez dobrého průvodce tak snadno bloudíme, pokud se vůbec odvážíme vstoupit.

Nebojme se vkročit do prostoru konfrontace a otázek, setkejme se, abychom si mohli navzájem více porozumět. Učme se rozeznávat pravdu od bludů, radovat se z toho, co máme společného a mít úctu k jedinečnosti cesty každého z nás.

Životní příběh Hanny Rani v sobě spojuje dvě tradice, které jí předali rodiče - křesťanství a hinduismus. V rozhovoru vypráví, čemu se díky nim naučila. Mons. Aleš Opatrný upozorňuje na nebezpeční a krátkozrakost náboženské nevzdělanosti a radí, jak rozeznat sekty a jak se před jejich vlivem chránit.

Představíme vám hnutí a komunity, které vznikly ve 20. století v katolické církvi. Příběh Jakuba a Katky je tentokrát o odvaze umožnit dětem osobní zkušenost s neznámem a na jejich průzkumné cestě je doprovodit.

Na nadcházející rok je připravena nová rubrika o svatosti v manželství. Nechejme se inspirovat tím, jak vypadá svaté manželství v „moderní době“.

Pro děti je připravena pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé akce a recept pana Nágla.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata časopisu na rok 2013

01 – Labyrintem spiritualit

02 – Rodinné pouťování

03 – Jsem bez práce

04 – Chléb života

05 – Rodina u stolu

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu