Předávání víry (5/2011)

Obálka časopisu

Snaha předávat vzácný dar víry dětem, těm maličkým i dorůstajícím, je současně obohacením a pozváním k prohloubení víry vlastní. Nové, předvánoční číslo časopisu Rodinný život je o objevování tohoto obdarování. Rozhovory přibližují život a aktivity Komunity Blahoslavenství a Komunity Benedictus. Otec Rudolf Smahel vypráví o tom, že vnitřní pravdivost je nejlepším svědectvím. Kateřina Lachmanová přibližuje spiritualitu laiků. Kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, se zamýšlí nad povoláním rodiny.
I drobné rodinné rituály mohou mít mnohem větší hodnotu, než se nám na první pohled zdá.
V pravidelných rubrikách se děti zaposlouchají do pohádky na dobrou noc, želvička Loudalka je seznámí s růžencem. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka a pozvání na zajímavé adventní akce. S přáním požehnaného vánočního času je přiloženo malé překvapení.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 253, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Domácí násilí (4/2011)

Obálka časopisu

Nové číslo časopisu Rodinný život se tématicky týká především lidí, kteří zakouší fyzickou a psychickou bolest od svých nejbližších. Domácí násilí je nejrozšířenější a zároveň nejskrytější formou násilí v naší společnosti. Jakými rozličnými způsoby se projevuje? Jak se můžeme a máme bránit a jak pomoci? Na koho se obrátit? Proč je toto téma často tabuizováno a nahlíženo prizmatem předsudků? Odpovědi jsme hledali v rozhovorech s odborníky, vědeckých pracích i svědectvích žen a mužů, kteří otevřeně vyprávějí o různých formách násilí v jejich rodině a okolí. Psychoterapeutka Ivana Jakubeková přibližuje fungování Krizového a intervenčního centra pro děti a mládež v Brně. Další z příběhů Jakuba a Katky od paní Muroňové je především o respektu k jedinečnosti a důstojnosti toho druhého.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů naleznete například povzbuzení k odvaze být rodičem a vzorem, navzdory chybám, kterých se dopouštíme. Stejně jako v předchozích číslech nechybí pohádka na dobrou noc, další z voňavých receptů pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé podzimní akce. Využijte rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest v naší rodině.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

O bývání (3/2011)

Činí náš domov skutečným domovem pouze to, kde a jak žijeme? Tato a mnohé další otázky zaznívají v novém čísle časopisu Rodinný život. V rozhovorech popisuje šestičlenná rodina změny, které přináší přesídlení z města na venkov, brněnský architekt Zdeněk Bureš vypráví o realizacích sakrálních staveb a rodinách, které v nich prožívají liturgii a společenství. Seznámíme vás s majitelkou starého viktoriánského domu, jejíž rodina otevřela své obydlí studentům a turistům z celého světa. Společně s obyvateli netradičního studentského podnájmu zapřemýšlíme nad osamostatněním, společných večerech i o tom, jak nás prostředí, v němž žijeme, ovlivňuje. Eva Muroňová odhaluje, jak nás vědomí věčného domova může inspirovat a uschopnit pro vytváření domova lidem kolem nás.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o moci laskavého chování. Stejně jako v předchozích číslech nechybí kuchyňská pohádka na dobrou noc, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé akce. Využijte rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest v naší rodině.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Muž - hlava rodiny (2/2011)

Nové číslo časopisu Rodinný život rozšiřuje dřívější témata týkající se mužů o pohled na muže jako hlavu rodiny. Jak chápou a prožívají dnešní muži, jejich ženy a děti tuto metaforu? Bosý karmelitán Petr Glogar v rozhovoru vystihuje, že dnešním mužům chybí jejich otcové, a povzbuzuje myšlenkou, že ke zralosti mužů-otců mohou vést i kroky zpočátku nezralé. Tatínek dvou dcer a porodník Jiří Labounek vypráví o tatíncích u porodu a otevřenosti novým zkušenostem. Zdeněk Michalec, organizátor akcí pro muže, mluví o celoživotním úkolu být otcem a Luboš Nágl objevuje novou životní roli – dědečkovství.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o nezbytnosti postavit se proti nezralosti vlastních dětí, o způsobech podpory křehkého mužského ega a pravdivosti k sobě samému a vlastní životní cestě. Stejně jako v předchozích číslech nechybí pohádka na dobrou noc, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Svatba včera a dnes (1/2011)

První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno svatebnímu veselí, svatbám uskutečněným i připravovaným. Prof. Jan Sokol v rozhovoru promlouvá o proměnách a kořenech svatebního rituálu a společenském významu manželství. Otec František Petrík klade důraz na svatební obřad jako pravdivý začátek manželského života. Dva mladé manželské páry vzpomínají na předsvatební dialogy, přípravy i pocity a vzájemné odevzdání se jako podstatu svatebního dne. Také příběh paní Kulišťákové je o svatební výslužce a o tom, že darování obdarovává. Anselm Grün zve manžele ve svých úvahách o svátosti manželství k vytváření archy – symbolického bezpečného úkrytu v nelehkých chvílích manželství.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se seznámíte s aktivitou Kurzů efektivního rodičovství v Brně, dočtete se o úskalích předmanželského soužití.
Stejně jako v předchozích číslech nechybí čtení na dobrou noc, které můžete tentokrát s dětmi dovyprávět sami, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu