Rodina a ekologie (5/2006)

Úvodník Petry Feglerové: Zelená žárovka

Obálka časopisu

Představuji si, že nám v hlavách svítí různě barevné žárovky – hodnoty, které pak ovlivňují naše myšlení, názory, zaměření života i konkrétní skutky.

Ekologické myšlení bychom mohli přirovnat k zelené žárovce (vybráno podle barvy živých – zelených listů, podobnost s ekologicky orientovanou stranou je čistě náhodná, výběr nesouvisí ani s barvou uniforem vojenských a policejních složek). Nakolik v naší hlavě svítí, natolik toužíme chránit přírodu, životní prostředí, chovat se ohleduplně, nenechávat za sebou v ovzduší či v životním prostředí látky, které budou škodit ostatním po další desítky let.

Číst dál...

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu