Poradna 2/2017

Dotaz:
„Dobrý den, dostala jsem dotaz od své kamarádky, co si myslím o kineziologii. Prý ji to zaujalo, ale je věřící a bojí se, aby to nebylo spojené s magií apod.“

Na otázku odpovídá MUDr. Jitka Krausová, bývalá psychiatrička, nyní pastorální terapeutka

Je kineziologie a – kineziologie. (Dále použiji zkratku KL.) KL je totiž věda o pohybu a třeba i o narušených pohybových vzorcích po úrazu apod. Možná někteří čtenáři takovým rozborem na rehabilitaci už prošli. – Ale tady je řeč o jiné KL, směru alternativní medicíny. Název a mnoho odborných termínů vyvolává dojem, že KL je věda nebo aspoň psychoterapie. Ale KL vznikla před víc než půlstoletím v Americe z originální směsi několika alternativních směrů a jde o součást širší energetické medicíny. Základní myšlenkou je, že všechny nemoci i negativní zážitky narušují správné proudění energie mezi mozkem a svaly, takže skrze svaly tzv. svalovým testem lze diagnostikovat příčinu nemoci a také zjistit, na jakou potravinu je člověk alergický, jaký lék je pro něj vhodný k léčbě atd. nosicTo vše svalovým testem, kdy sval, respektive podvědomí klienta skrze sval, odpovídá na kladené otázky změnou napětí. Facilitátor = terapeut KL pak může léčit odstraněním blokád v toku energie velmi široké spektrum poruch psychických i tělesných. Je to vlastně jakési panaceum = všelék. Je dobré si pamatovat jako jakousi pomůcku, že jako neexistuje perpetuum mobile, tak neexistuje panaceum, lék či metoda, která je absolutně na všechno. Všelék znamená blud, omyl, nadšené přehánění, kšeft atd. KL často „funguje“ a často i tam, kde nezabrala běžná medicína a psychologie. Velmi dobré výsledky mívá u dětí a hlavně u poruch ze spektra dys (dyslexie atd.), proto se mu věnuje relativně dost lidí z pedagogické sféry. Je možné, že stejně jako u jiných alternativních metod zde působí sugestivně prostředí, čas pro klienta a pozornost, která se mu věnuje. Jistě působí i placebo efekt. Placebo není „jen“ nějaké vymýšlení si! Je to skutečná reakce organismu, která je součástí účinku i léků a léčby v medicíně; nové léky se proto musí zkoušet oproti placebu v dvojitě slepém pokusu, kdy ani pacient, ani podávající neví, co je lék a co placebo. Jen když je účinek statisticky významně vyšší než účinek placeba, jde o lék.

Pokud je účinek KL výrazně větší, než odpovídá placebu a sugesci, je otázka, jaká síla je v pozadí. Na neviditelné energie proudící tělem a sval odpovídající na minulé negativní zážitky medicína nevěří. (Psychosomatika je něco zcela jiného.) Proudící energie, síla je ale obvyklé paradigma – pozadí světového názoru východních náboženství a New Age. Je důležité si uvědomit, že o správnosti metody nesvědčí jen to, že „funguje“ (to funguje i droga, podvod), ale ptáme se, za jakou cenu funguje? A jaké je ovoce? Z poradny mám zkušenost s více klienty, kterým nebo jejich dětem KL pomohla, ale pak nastaly problémy ve vztazích a v duchovním životě, odpor k modlitbě, někdy sklon k další alternativě a ezoterice. I samotný facilitátor, původně třeba věřící katolík, který chce jen pomáhat, se pohybuje často plíživě směrem k náboženskému synkretismu (třeba k Panně Marii přibude Buddha, do kostela se chodí někdy pro dobití energie). Je nutné říci také, že KL má mnoho směrů, u nás vystupuje nejčastěji jako One Brain nebo neurogenika atd. V zahraničí je i Společnost křesťanské kineziologie! V Americe, v Nizozemí a v Maďarsku hradí léčbu KL i pojišťovny. Ve vyšších stupních jde KL hlouběji. Sval je pak pouze anténou, kterou se lze spojit s kronikou akáša (jakousi duchovní bankou všech informací – pojem sám je z antroposofie) a díky tomu může facilitátor zjistit na dálku údaje i o komkoliv. To už je čirý výmysl – nebo magie. Sama jsem byla před lety na setkání Společnosti pro studium nových náboženských hnutí, kde to facilitátorka „prozradila“. Nelze ale očekávat, že tak činí a vědí to i všichni KL terapeuti na nižších stupních.

Závěrem: Oficiální stanovisko církve není, ale KL přes vědecký nátěr spadá do energetické medicíny, do New Age. KL je tedy dle mne nevhodná metoda, s pozadím v jiném než našem paradigmatu (ať křesťanském či vědeckém). Je nebezpečná možností objevování neexistujících negativních zážitků, přiváděním k dalším alternativám i synkretismu a někdy i magická s duchovními následky. Naprosto nedoporučuji. Efekt „funguje“ za to nestojí. Chápu ale dobrý původní úmysl terapeutů, kteří chtějí pomáhat.

.

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu