Význam správného určení termínu porodu

Těhotenství se podle zvyklostí počítá od prvního dne poslední menstruace a k tomuto datu se připočítává 280 dní (40 týdnů). Reálně však těhotenství a život dítěte začíná početím. K početí dochází v den ovulace – uvolnění vajíčka. Konvence mylně předpokládá, že se tak děje jedině 14. den cyklu. Termín porodu (TP) je přibližný údaj, miminko by se mělo narodit v okruhu +/- 14 dní od data TP. Přesto má v praxi správné určení TP, a tedy i délky těhotenství, velký význam. Tímto článkem chci poukázat na důsledky nesprávně určeného TP a zároveň nabídnout řešení.

Termín porodu se v gynekologické praxi obvykle stanovuje podle data poslední menstruace a ultrazvukového vyšetření. Pomocí ultrazvuku je změřena temeno-kostrční délka miminka a na základě tohoto údaje je stanoven TP. Ačkoli je tento postup považován za vysoce spolehlivý, má svá úskalí. Po 8. týdnu těhotenství nastupuje zcela individuální růst dítěte. Proto ultrazvukové měření po tomto týdnu těhotenství nevede k přesnému stanovení TP.

newborn

Na začátku těhotenství hrozí, že údaj z ultrazvuku bude mylně vyložen kvůli mýtu ovulace ve 14. den cyklu. Miminko může být reálně mladší, než lékař předpokládá, protože k ovulaci došlo třeba až 25. den cyklu. Na ultrazvuku je děťátko maličké a nelze zachytit tlukot srdíčka. To může být interpretováno jako zamlklé těhotenství s odesláním k revizi (vyčištění) dutiny děložní. Tak je zmařen život nenarozeného dítěte. Bohužel se to stává. Svědčí o tom případy žen, které se rozhodly na revizi nejít, a během další kontroly se zjistilo, že miminko povyrostlo.

Obdobně jsem se již setkala s mylnou diagnózou mimoděložního těhotenství. Dítě bylo počato až okolo 30. dne cyklu. Gynekolog to však nevěděl, předpokládal, že k početí došlo 14. den cyklu. Miminko bylo ještě tak malé, že na ultrazvuku nebylo patrné. Lékař si myslel, že když v děloze nic nevidí a těhotenský hormon je pozitivní, musí se jednat o mimoděložní těhotenství.

V dalších týdnech může být miminko ohroženo jen kvůli tomu, že se na ně nahlíží jako na nemocné, které se špatně vyvíjí. V případě některých vyšetření v těhotenství totiž velmi záleží na správném načasování. Chybná datace těhotenství může vést k chybným výsledkům vyšetření. Ke konci těhotenství může být porod zbytečně vyvoláván pro mylnou diagnózu přenášení. To zvyšuje pravděpodobnost výskytu komplikací při porodu, jako jsou tíseň miminka a nepostupující porod. Zvyšuje se tak i pravděpodobnost ukončení porodu císařským řezem.

Aby nedocházelo k určení mylných diagnóz ať už v počátcích těhotenství nebo na samém konci, je důležité správně a přesně stanovit TP. Aby byl TP určen správně, můžeme pro to udělat klíčovou věc my samy. Podstatné je vědět, kdy reálně došlo k ovulaci – to znamená uvolnění vajíčka. K početí dochází pouze v době ovulace, proto pokud známe datum ovulace, známe i datum početí. Je třeba opustit mýtus ovulace ve 14. den cyklu. Délka menstruačního cyklu a v důsledku i den ovulace je velice individuální. Každá žena přitom může vědět, kdy u ní došlo k ovulaci. A to i v případě, že má nepravidelné cykly – a může to být 10. či 40. den.

Přesně určit datum ovulace umožňuje znalost STM (symptotermální metody). Nejčastěji tuto metodu využívají manželé, když se potřebují těhotenství vyhnout. Je obrovská škoda přestat s STM, když jsme početí otevřeni. Je prokázáno, že ovulace v cyklu souvisí se vzestupem bazální tělesné teploty (BTT). Pokud známe datum ovulace, dokážeme snadno vypočítat „datum korigované poslední menstruace“. (Stanovuje se tak, že od prvního dne vzestupu BTT odečteme koeficient 14.) Jestliže toto datum sdělíme na gynekologii jako den začátku poslední menstruace, bude údaj odpovídat ultrazvukovému měření. TP tak bude možné snadno určit správně a přesně. Z praxe doporučuji nesdělovat gynekologovi datum ovulace, protože většina lékařů tento údaj neakceptuje. Velmi doporučuji nechat zkontrolovat správnost vyhodnocení cyklu v CENAP či u akreditovaného poradce PPR.

Stačí udělat relativně málo, abychom uchránili život nenarozeného dítěte a předešli mnoha zbytečným komplikacím. Rozhodně stojí za to dobře se STM naučit a vést si záznamy v době, kdy jsme početí miminka otevřeni.

Ing. Anna Radoňová,
porodní asistentka, akreditovaná poradkyně PPR

2020 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu