Pracovní listy (nejen) pro rodiny

Milí čtenáři, rádi bychom Vám nabídli novinku pro Váš rodinný život.
Každé číslo časopisu je nově doplněno o pracovní list (nejen) pro rodinu, ve kterém najdete náměty a tipy pro Vaše rodinné debaty.
Obsahuje podněty a inspiraci pro to, jak s dětmi mluvit o důležitých tématech, jak sdílet názory a předávat hodnoty.
Kromě toho se můžete těšit na tipy na konkrétní aktivity, doplňující informace a tematické modlitby.
Text k tématu se dá využít jako nástin odpovědí k otázkám do diskuse.
Materiál je využitelný nejen pro rodiče, ale také pro pedagogy, kněze či katechety.
Pracovní list bude k dispozici vždy elektronicky na webu a facebookové stránce časopisu Rodinný život a bude vycházet zároveň s časopisem.
Autorkou je Lucie Cmarová.
Budeme rádi, pokud Vám tento materiál poslouží, a také uvítáme Vaši zpětnou vazbu a náměty, abychom listy mohli tvořit na míru Vašim potřebám.

3/2018: Závislosti a rodina

4/2018: Trendy ve vzdělání a výchově

5/2018: Rodinný adventní kalendář

1/2019: Technorodina

2/2019: Rozdíly mezi mužem a ženou

3/2019: Když děti (ne)poslouchají

4/2019: Homosexualita v rodině

2019 © Centrum pro rodinný život Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.rodinnyzivot.eu